Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Expositie "Samen het klimaat de Baas" in Museum Klok & Peel Asten

t/m 27 augustus

Expositie in Museum Klok & Peel 'Samen het klimaat de baas'
In de expositie ‘Samen het klimaat de baas’ laten Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten en Someren zien hoe zij de nadelige effecten van de klimaatverandering te lijf gaan. De expositie toont hoe het Waterschap de beekdalen van Beekerloop, de Aa en de Kleine Aa opnieuw ontwikkelt.  Deze waterlopen mogen weer meanderen en/of krijgen overstromingszones en natuurvriendelijke oevers. Daardoor ontstaat nieuwe natuur. Verder toont de expositie hoe de gemeenten Asten en Someren inspelen op de opwarming van de aarde. Daarbij gaat het om besparing in energieverbruik, inzet van duurzame energiebronnen, etc. Tot slot een niet onbelangrijke schakel: de bezoeker krijgt volop ideeën aangereikt hoe zelf dicht bij huis aan de slag te gaan, bijv. met het vervangen van tegels door groen, afkoppeling regenpijpen of aanleg van isolerende Sedum-daken.…

Expositie in Museum Klok & Peel 'Samen het klimaat de baas'
In de expositie ‘Samen het klimaat de baas’ laten Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten en Someren zien hoe zij de nadelige effecten van de klimaatverandering te lijf gaan. De expositie toont hoe het Waterschap de beekdalen van Beekerloop, de Aa en de Kleine Aa opnieuw ontwikkelt.  Deze waterlopen mogen weer meanderen en/of krijgen overstromingszones en natuurvriendelijke oevers. Daardoor ontstaat nieuwe natuur. Verder toont de expositie hoe de gemeenten Asten en Someren inspelen op de opwarming van de aarde. Daarbij gaat het om besparing in energieverbruik, inzet van duurzame energiebronnen, etc. Tot slot een niet onbelangrijke schakel: de bezoeker krijgt volop ideeën aangereikt hoe zelf dicht bij huis aan de slag te gaan, bijv. met het vervangen van tegels door groen, afkoppeling regenpijpen of aanleg van isolerende Sedum-daken.

Wedstrijd voor schoolkinderen
Als onderdeel van de expositie wordt schoolkinderen in Asten en Someren gevraagd om in groepjes innovatieve klimaatideeën uit te werken en te presenteren in de vorm van schaalmodellen, posterpresentaties of slideshows. Daar zit een wedstrijd aan vast. Scholen kiezen zelf de negen beste inzendingen (drie in elke leeftijdscategorie). Daaruit worden per periode door een jury (wethouders Someren en Asten en loco-dijkgraaf van het Waterschap) drie prijswinnaars gekozen. Omdat de scholen na elkaar het zes weken durende project uitvoeren, komt er dus gedurende het jaar een continue stroom van nieuwe ideeën beschikbaar. Daaruit worden iedere periode de drie beste inzendingen gekozen en die krijgen steeds een plaatsje in de expositie in Museum Klok & Peel.

Jeugdige rondleiders
Ook ouders worden bij het duurzaamheidsproject betrokken. De deelnemende schoolkinderen in Asten en Someren mogen zelf hun ouders rondleiden door het museum en door de expositie ‘Samen het klimaat de baas’.

Het project “Lang leve planeet aarde” is tot stand gekomen met medewerking van vele vrijwilligers van IVN Asten-Someren en Museum Klok & Peel en (financiële) bijdragen van de volgende bedrijven en instellingen: Waterschap Aa en Maas, Stichting Cuvosa, Rabobank, HD Solar, Fonds NME, Stichting Zabawas, IVN Scharrelkidsfonds, Gemeente Asten, Gemeente Someren, Installatietechniek Van Eersel B.V., Wit Gele Kruis Fonds Asten en Brabantse Milieufederatie.

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Het noodweer van 2016 in Asten en Someren zit ons nog vers in het geheugen. De expositie laat zien wat waterschap en gemeenten doen om de gevolgen van wateroverlast te beperken, o.a. in het stroomgebied van de Aa. Ook toont de expositie creatieve ideeën wat je zelf kan doen in je eigen omgeving.

(in samenwerking met Waterschap Aa en Maas en de Gemeenten Asten en Someren)

Entree: volw. € 10.- en kinderen van 4 t/m 18 jaar € 5.-

Locatie