Mariahout

Mariahout is een dorp gelegen in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Mariahout is het kleinste dorp binnen de gemeente Laarbeek. Het dorp maakte tot 1 januari 1997 deel uit van de gemeente Lieshout. Het ligt tussen Sint-Oedenrode en Helmond.

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk en Lourdesgrot in Mariahout.

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk en Lourdesgrot in Mariahout.

© Marcel van de Kerkhof

Historie

Mariahout is een ontginningsdorp. Vanaf 1920 werden de woeste gronden in het noordwesten van Lieshout massaal ontgonnen. De oprichting van vele nieuwe boerderijen vormde, tezamen met de reeds bestaande buurtschappen, de basis voor een nieuwe dorpsgemeenschap. Voor de stichting van de plaats was het een heide, waaraan de naam Ginderdoor was verbonden. In deze buurtschap heeft in de 17e en de 18e eeuw een kapel gestaan. Deze was gewijd aan Antonius Abt. Ze is niet lang na 1803 gesloopt.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw emigreerden inwoners van Mariahout in groten getale naar Canada. De eerste bewoners van het dorp, ‘pioniers’ genoemd, hadden kinderrijke gezinnen en voor veel van die kinderen bood het dorp onvoldoende toekomst. Dat leidde ertoe dat ongeveer een derde van de bevolking emigreerde, waardoor het sociale leven in het dorp tijdenlang ontwricht was. De geëmigreerden behielden een sterke band met Mariahout, wat blijkt uit de vele reünies die zowel in Mariahout als in Canada gehouden werden.

Het Wapen van Mariahout

Het wapen is gebaseerd op het dorpswapen van Lieshout, waartoe Mariahout altijd heeft behoord. De schildhouder is aangepast en gekozen is voor de naamgeefster van het dorp.

Kerken en Kloosters

De katholieke kerk speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe plaats. In 1933 werd de kerk van de nieuwe parochie ingewijd en kreeg de plaats de naam Mariahout, naar de patrones van de parochie en de plaats Lieshout, waar de parochie een afsplitsing van was. Bouwpastoor was J.R.A. van Eijndhoven.
Er werd een Lourdesgrot gebouwd (1935) die vele pelgrims trok. Een plaatselijk café had tot 1995 de naam 'Pelgrimsrust' (tegenwoordig: 'De Pelgrim'). Daar werden processies gehouden, waartoe ook een processiepark was ingericht. De namen Maria en Bernadette zijn doorgedrongen tot alle aspecten van het dorpsleven. Na de jaren vijftig nam de belangstelling af en, toen Van Eijndhoven in 1970 met emeritaat ging, verviel de grot snel. Een initiatief uit 1997 tot herbouw van de grot leidde, met steun van een ondernemer en talrijke vrijwilligers, tot de hernieuwde inwijding ervan in 1999. De Mariadevotie bleek sindsdien te herleven, zij het niet meer met de massaliteit van de jaren dertig van de 20e eeuw.