Voorlichting Bijen

Het voorjaar is weer in aantocht. Dit betekent dat ook de honingbijen uit hun winterrust zijn gekomen, op zoek naar het eerste stuifmeel.
Zoals u in de media wel gemerkt zult hebben, de bijen blijven erg in beeld. Dat komt door de grote problemen, waarmee de bijen te kampen hebben om te kunnen voortbestaan. En dat voortbestaan is weer van levensbelang voor het voortbestaan van de mensheid.

Kinderen zijn zeer geïnteresseerd in de wonderlijke wereld van de bij. Door de honingbij als voorbeeld te nemen, krijgen kinderen een beter beeld van de wereld der insecten.

Bijen zijn zeer nuttige insecten. Zij zijn de belangrijkste schakel in het…

Het voorjaar is weer in aantocht. Dit betekent dat ook de honingbijen uit hun winterrust zijn gekomen, op zoek naar het eerste stuifmeel.
Zoals u in de media wel gemerkt zult hebben, de bijen blijven erg in beeld. Dat komt door de grote problemen, waarmee de bijen te kampen hebben om te kunnen voortbestaan. En dat voortbestaan is weer van levensbelang voor het voortbestaan van de mensheid.

Kinderen zijn zeer geïnteresseerd in de wonderlijke wereld van de bij. Door de honingbij als voorbeeld te nemen, krijgen kinderen een beter beeld van de wereld der insecten.

Bijen zijn zeer nuttige insecten. Zij zijn de belangrijkste schakel in het proces van bestuiven. Bijen leveren daarmee een essentiële bijdrage aan onze wereldwijde voedselproductie en biodiversiteit. Een gezonde bijenstand is daarom van cruciaal belang voor het voortbestaan van de mens. Wereldwijd en ook in Nederland zijn er zorgen over de bijenstand. De aantallen en vitaliteit van bijenvolken, zowel de honingbij als de wilde bij, is de afgelopen jaren met 30% achteruit gegaan. Door een combinatie van achteruitgang van biotopen, eenzijdig voedselaanbod, minder nestgelegenheid en gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen ziekteverwekkers onherstelbare schade aanrichten aan de bijenstand.

Help mee de bij te ( over)leven:
“Het Jaar van de Bij” in 2012 had als doel de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Dat kan door tuinen, groenstroken en landschap beter in te richten en het gebruik van bestrijdingsmiddelen sterk te verminderen. Belangrijk is ook om mensen, dus ook kinderen, goed voor te lichten. Ook in 2015 en volgende jaren zal er aan het verwezenlijken van dit doel gewerkt moeten worden.

Mogelijkheden tot voorlichting aan kinderen:
- lenen van voorlichtingsmateriaal bij Groen4Life: een te kopiëren bijenproject (onderbouw / middenbouw / bovenbouw), cd- ROM, dvd, bijenleskoffer onderbouw. Voor het lenen van materialen wordt een vergoeding gevraagd;
- excursie naar de Bijenhal in stadspark De Warande te Helmond: voorlichtingsfilm, uitleg en circuit met groepsopdrachten. (foto’s, honing proeven, binoculairs, bijenleskist, observatiewand);
De excursie, mogelijk van half maart tot begin september, duurt anderhalf uur en kost € 30,00. Het is mogelijk de excursie uit te breiden met het rollen van een kaarsje (€ 0,50), rollen van kaarsje + bijtje (€ 1,00), klein potje honing € 1,00 per persoon;
Twee jaren geleden hebben we voor de voorlichting een speciale educatiewand laten plaatsen. Door het glas kunnen kinderen van zeer nabij zien hoe de bijen in- en uitvliegen uit hun bijenkast;
- informatievoorziening via de website van de vereniging, met een speciale rubriek voor de kinderen 
- nieuwe informatievoorziening:www.moodydoodle.com/ en www.de-heer-bij.nl
De eerste site opent een erg leuk gratis digitaal kinderboek “De imkercursus”.

Mogelijkheden tot voorlichting aan volwassenen:
- Ook groepen volwassenen kunnen wij ontvangen in onze Bijenhal;
- We denken dan aan familieverbanden, bedrijfsuitstapjes, uitstapjes KBO, etc.;
- De voorlichting gaat dan niet alleen over het leven van de bij maar ook over de producten van de bij en de verwerking daarvan (denk aan honing, stuifmeel, bijenwas, propolis, koninginnengelei, bijengif, enz.);
- Voor deze groepen kunnen wij zorgen voor koffie (met iets lekkers, waarin honing verwerkt), honingwijn / -likeur, frisdranken.

Kosten:
- de prijs is € 30,00 per groep
- maximale groepsgrootte voor kinderen: 25-30
- maximale groepsgrootte voor volwassenen: 20-25

Openingstijden

  • Elke maandag open
  • Elke dinsdag open
  • Elke woensdag open
  • Elke donderdag open
  • Elke vrijdag open
  • Elke zaterdag open
  • Elke zondag open

Locatie