Laarhoeve Apotheek Lieshout

De balie van de Kring-apotheken bestaat als het ware uit afzonderlijke eilandjes. Hiervoor is gekozen in verband met privacyoverwegingen. Hierdoor is het mogelijk met iemand een gesprek te voeren zonder dat een ander mee kan luisteren. Daarnaast heeft iedere Kring-apotheek een aparte spreekkamer voor het voeren van een rustig gesprek.

In de apotheek registreren we verschillende gegevens van jou, zoals naam, telefoonnummer, medicijngebruik en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of je een geneesmiddel veilig kunt gebruiken en om je te kunnen bereiken, bijvoorbeeld als we iets belangrijks vergeten zijn te vermelden.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. Jij kunt erop rekenen dat jouw gegevens alleen in te zien zijn door de apothekers, de assistenten, jouw arts en jijzelf.  

Openi…

De balie van de Kring-apotheken bestaat als het ware uit afzonderlijke eilandjes. Hiervoor is gekozen in verband met privacyoverwegingen. Hierdoor is het mogelijk met iemand een gesprek te voeren zonder dat een ander mee kan luisteren. Daarnaast heeft iedere Kring-apotheek een aparte spreekkamer voor het voeren van een rustig gesprek.

In de apotheek registreren we verschillende gegevens van jou, zoals naam, telefoonnummer, medicijngebruik en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of je een geneesmiddel veilig kunt gebruiken en om je te kunnen bereiken, bijvoorbeeld als we iets belangrijks vergeten zijn te vermelden.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. Jij kunt erop rekenen dat jouw gegevens alleen in te zien zijn door de apothekers, de assistenten, jouw arts en jijzelf.  

Openingstijden Maandag van 8.00 - 13.00 en van 14.00 - 17.30. Op zaterdag en zondag zijn wij gesloten.

Locatie