Entente Florale fietsroute in Someren

(24,0 km)

In 2012 heeft de gemeente Someren deelgenomen aan de competitie Entente Florale (verkiezing groenste gemeente). Voor de jurering is een route gevolgd waarin de kwaliteiten van Someren getoond zijn in zowel het stedelijk als het buitengebied. De Entente Florale route laat zien hoe Someren transformeert, met aandacht voor
cultuurhistorie, natuur en landschap(selementen) en recreatie en toerisme. Zo worden in het bui…

In 2012 heeft de gemeente Someren deelgenomen aan de competitie Entente Florale (verkiezing groenste gemeente). Voor de jurering is een route gevolgd waarin de kwaliteiten van Someren getoond zijn in zowel het stedelijk als het buitengebied. De Entente Florale route laat zien hoe Someren transformeert, met aandacht voor
cultuurhistorie, natuur en landschap(selementen) en recreatie en toerisme. Zo worden in het buitengebied bedrijven gesaneerd en recreatieve voorzieningen gerealiseerd en de recreant kan zo de bossen in, de heide op en naar de vennen. Ook in de bebouwde kom is aandacht voor schoon, groen en natuurlijke elementen. De route is 24 km. lang en voert langs diverse plekken waarover iets meer te vertellen is en voert langs de mooiste groene plekken van Someren. De gratis folder van deze Entente Florale fietsroute met een routekaartje en beschrijving van alle objecten is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiepunt, De Meer 21a Someren, of klik op onderstaande knop; "Bekijk routefolder"

Dit ga je zien

Startpunt: Koepelkerk Lierop
Offermansstraat 1
5715AM Lierop
1

Koepelkerk H. Naam Jezus in Lierop

Offermansstraat 3
5715 AN Lierop
Koepelkerk H. Naam Jezus in Lierop
2

Gehucht Boomen in Lierop

Boomen
5715 AC Lierop
Gehucht Boomen in Lierop
3

Zonnetempel Lux et Terra

Oeijenbraak 2
5715 PW Lierop
Zonnetempel Lux et Terra
4

Restaurant In De Vennen

Philipsbosweg 7
5715 RE Lierop
Restaurant In De Vennen
5

Onderduikerskamp gehucht Moorsel te Lierop

Moorsel
5715 PX Lierop
Onderduikerskamp gehucht Moorsel te Lierop
6

Natuurpark De Heihorsten Someren

Bosrandweg 6
5711RJ Someren
Natuurpark De Heihorsten Someren
7

Natuurpoort Vennenhorst

Bosrandweg 6
5711 RJ Someren
Natuurpoort Vennenhorst
8

Golfbaan De Swinkelsche

Maarheezerdijk 10
5712 PC Someren
Golfbaan De Swinkelsche
9

Molen Den Evert in Someren

Einhoutsestraat 8
5711 RH Someren
Molen Den Evert in Someren
10

Natuurtheater De Donck in Someren

Donksedreef 3
5711 RM Someren
Natuurtheater De Donck in Someren
Eindpunt: Koepelkerk Lierop
Offermansstraat 1
5715AM Lierop

Beschrijving

Startpunt: Koepelkerk Lierop
Offermansstraat 1
5715AM Lierop

1. Koepelkerk Lierop met Pastorie en kloosterpark; Een juweel op het gebied van kerkelijke geschiedenis. De parochiekerk van de Heilige Naam Jezus (1892), beter bekend als de Koepelkerk van Lierop, blinkt niet alleen uit als bouwwerk maar vooral door haast uniek te noemen gaafheid van haar interieur uit eind negentiende
en begin twintigste eeuw. De pastorie werd in 1798 in opdracht van de Abdij van Postel gebouwd. In het eerste jaar van pastoor Pijpers(1861) is er een verdieping opgezet. In 1907 liet pastoor Offermans op eigen kosten een restauratie uitvoeren. In zowel de kerk als de pastorie werd acyteleen gasverlichting aangelegd. Het interieur van de pastorie bevat onder andere een gang met zwart marmeren tegels, paneeldeuren, stucplafonds, een kelder, twee zwart marmeren schouwen, binnenluiken en een houten trapleuning met gietijzeren spijlen. Het Kloosterpark achter de kerk herbergt prachtige en unieke planten. Er staat ook een gedenksteen, gemaakt door Lucien van der Eerden met als symboliek: In het kader van de voltooiing van het gerenoveerde park in Lierop (1990) is op initiatief van de Belangengroep Lierop bij de (her)ingebruikname een kunstwerk geplaatst. Dit werd door de gemeente aangekocht op 29 november 1990. Het kunstwerk is een blijk van waardering naar de vele vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen aan de renovatie van het park. Op de steen staat de tekst ”Vele handen brachten dit park opnieuw tot leven”. Verder is de steen voorzien van een plaquette, met daarop een kempische zonneklok.                                                                                                                                                   

2. Bosgebied bij Moorsel en Onderduikerskamp; Dit uitgestrekte bosgebied kenmerkt zich door de grote variëteit aan bossoorten op relatief korte afstand van elkaar. Het gebied herbergt enkele kleinere vennetjes, met zelfs een typische pingoruïne. Een pingo-ruïne is het restant van een vorstheuvel, ontstaan doordat onder het aardoppervlak een ijskern ontstaat die geleidelijk aangroeit en zo de aarde optilt. In het bosgebied bij Moorsel bevindt zich het restant (bakstenen oven) van het in 1943 gebouwde onderduikerskamp Dennenlust. Bij de bevrijding op 21 september 1944 verbleven daar dertig onderduikers. Ook aan vijftien geallieerde piloten bood Dennenlust een tijdelijke schuilplaats.                                                                                                                                                                                                                                         

3. Beuven met vogelkijkhut en Lieropse Heide nabij Witte Loop; Het Beuven is het grootste ven van Nederland en staat bekend als bijzonder vogelrijk en is tevens beroemd om een bijzondere plantengroei. Het ven wordt gevoed door de Peelrijt en heeft een afvoer via de Witte Loop naar de Kleine Dommel. Vanaf de vogelhut heeft men een goed overzicht van het mooiste punt van het ven. De grote Lieropse Heide sluit nauw aan bij de Strabrechtse heide en kenmerkt zich door de uitgestrekte heide met diverse vennencomplexen met prachtige vergezichten. In een gedeelte van dit gebied grazen tegenwoordig Schotse Hooglanders. Dit runderras is zeer geschikt om in natuurgebieden jaarrond als grote grazer te worden ingezet. Ze hebben weinig zorg nodig. Hooglanders voeden zich ook met planten die veel andere rundersoorten links laten liggen en door hun lange haar kunnen ze ook in de wintermaanden buiten blijven. Tijdens het vervolg van deze fietsroute komt u ook uit bij de Hoenderboompaal, een grenspaal die op 5 september 1983 herplaatst is. Hier “paalden” indertijd de vijf “Heerlijckheden” Heeze-Leende, Sterksel, Mierlo, Someren en Lierop. Vanaf dit punt hebt u ook prachtig uitzicht op het Grafven.

4. Heihorsten;  Het recreatiegebied ‘De Heihorsten’ is nog steeds volop in ontwikkeling. Inmiddels is een 18-holes golfbaan (ruim 90 ha) gerealiseerd en de Ecologische Verbindingszone Kleine Aa aangelegd. Hier vindt u onder andere het nieuwe ruitersportcentrum Manege Het Keelven, Camping De Kuilen en de grote  groepsaccommodatie De Hoof.                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Het Keelven; Het Keelven is een zeer aantrekkelijk gebied voor wandelen en andere vormen van recreatie. Een prachtig landschap met bossen, vennen en heide, met daarop verschillende soorten grazers als paarden, koeien, schapen en Schotse hooglanders. Om de recreanten zoveel mogelijk te laten profiteren van het natuurlijk schoon zijn er voorzieningen aangelegd zoals wandel- en fietspaden, een trim- en cooperbaan, men- en ruiterroutes, picknicksets en mountainbikeroutes.

6. Golfbaan De Swinkelsche; Golfbaan De Swinkelsche: rust en stilte, ruimte en natuur. Someren heeft een pareltje van een golfaccommodatie, waar de golfer
rondwandelt in een glooiend, groen landschap, tussen waterplassen, heide en bosschages. Veel landvormen en natuurlijke elementen van de Strabrechtse Heide vindt u terug in de baan.

7. Ecologische Verbindingszone Kleine Aa; Waterschap Aa en Maas heeft een twee kilometer lange ecologische verbindingzone (EVZ) gerealiseerd langs de Kleine Aa
in Someren. De EVZ Kleine Aa zal natuurgebied Strabrechtse Heide verbinden met kleinere, afzonderlijke natuurelementen ten zuiden daarvan. Daardoor krijgen planten en dieren meer leefruimte en krijgt de rechtgetrokken loop van de Kleine Aa zijn oorspronkelijke meanderende karakter terug. Met dit project wordt een belangrijke impuls aan een duurzame leefomgeving in deze regio, voor mensen, planten én dieren gegeven.

8. De Donck / molen Den Evert / Sint Jorisgilde; Dit prachtig stukje natuur dient als thuisbasis voor diverse Somerense verenigingen. Te midden van de natuur vind je de blokhut van Scouting Someren, natuurtheater De Donck en de volkstuintjes. Dwars door De Donck slingert het natuurleerpad ’t Cronepad. De wandelaar krijgt door middel van informatiebordjes de mogelijkheid meer informatie te krijgen over de diversiteit aan natuur die in De Donck te vinden is. Speciaal voor de minder valide gebruikers is het Cronepad van semiverharding voorzien. De geschiedenis van natuurtheater De Donck begint bij de viering van 650 jaar Stadsrechten in Someren in 1951. Het theater is vernoemd naar kasteel De Donck dat in deze omgeving heeft gestaan. Molen Den Evert dateert in oorsprong uit 1543. Het is een standerdmolen, waarvan het houten molenhuis kan draaien op een staak of standerd. Den Evert was aanvankelijk een ban-korenmolen van de Norbertijnerabdij van Postel (België).
Het Sint Jorisgilde werd voor het eerst genoemd in 1470. Het oudste attribuut is een zilveren koningsvogel uit 1548. Om de twee jaar (even jaren) wordt er op de 4e zaterdag van september geschoten om een nieuwe koning.

9. Camping De Somerense Vennen / Vogelasiel; De Somerense Vennen is een camping, gelegen midden in de natuur van de bosgebieden rondom de Somerense Heide. Vanaf 2006 is de camping volledig vernieuwd en biedt een breed scala aan voorzieningen. Uniek is de aanwezigheid van het vogelasiel op deze locatie.                             

10. Rode Kruis Bungalow / grafheuvels;  De Rode Kruis Bungalow in Someren is een vakantieoord voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan, vanwege fysieke beperkingen of vanwege sociale redenen. De twaalf grafheuvels zijn gelegen op en nabij camping De Somerense Vennen. De grafheuvels dateren uit einde bronstijd, begin ijzertijd (1200 v.Chr- 50 na Chr.) en vormen een beschermd Rijksmonument. Vijf van de twaalf heuvels zijn opgegraven. De grafheuvels hebben een beschermde status, maar zijn niet fysiek afgeschermd.                                                                                                                                                                                                       

11. Natuurspeeltuin 3 Slotenveld; Lekker spelen met water en zand, in kikkersloot of ven, hutten bouwen en hout sjouwen, klimmen, fietscrossen, hangen aan de
kabelbaan.

12. Gehucht Boomen; Dit gehucht is een beschermd dorpsgezicht en is een typisch voorbeeld van het ontstaan van een hoeve-akkerdorp. De eerste Boomsche hoef stamt uit 1254 en viel onder het gezag van de Abdij van Postel. Na de Vrede van Munster in 1648 kwam de hoeve aan de Staat. In 1740 werd door de staatsrentmeester geestelijke goederen de hoeve Boomen openbaar verkocht. In de 19e eeuw werd het gehucht verder uitgebreid en bestaat nu uit 7 oude en 3 nieuwe boerdijen. Boomen kreeg in maart 1996 de status van beschermd dorpsgezicht, met vijf boerderijen als rijksmonument. Tevens werden de verdwenen boerderijen herbouwd. Markant is de eeuwen oude linde boom, waar in 1946 een Mariabeeld geplaatst is, uit dank voor het feit dat in dit gehucht geen oorlogsslachtoffers zijn gevallen. Deze linde, ook wel de Marialinde van Lierop genoemd, was destijds een baken in het landschap, de eerste wegwijzer op de belangrijke doorgaande weg Mierlo, Lierop naar Asten.

Eindpunt: Koepelkerk Lierop
Offermansstraat 1
5715AM Lierop

Kenmerken