Heilige Antonius van Padua kerk

De grote stuwkracht was de heer L. Koppens. De baten van deze organisatie zouden gebruikt worden voor het stichten van een school en kerk. De school was in september 1919 gereed gekomen. Vanaf dat moment werd het gemis van een kerk steeds sterker.

Met grote vreugde werd op 13 december 1920 de benoeming vernomen van pastoor Arnold. Deze kapelaan te Asten werd door de bisschop van Den Bosch, Mgr. A. Diepen, aangesteld tot bouwpastoor van de nieuw op te richten parochie Heusden. Op 12 december 1920 werd de oprichtingsbrief in de kerk te Asten in alle H. Missen, afgelezen.

De titel van de nieuwe kerk wordt de “H. Anton…

De grote stuwkracht was de heer L. Koppens. De baten van deze organisatie zouden gebruikt worden voor het stichten van een school en kerk. De school was in september 1919 gereed gekomen. Vanaf dat moment werd het gemis van een kerk steeds sterker.

Met grote vreugde werd op 13 december 1920 de benoeming vernomen van pastoor Arnold. Deze kapelaan te Asten werd door de bisschop van Den Bosch, Mgr. A. Diepen, aangesteld tot bouwpastoor van de nieuw op te richten parochie Heusden. Op 12 december 1920 werd de oprichtingsbrief in de kerk te Asten in alle H. Missen, afgelezen.

De titel van de nieuwe kerk wordt de “H. Antonius van Padua”. De scheiding met de parochie Asten: de rivier de Kleine Aa. De kerk kreeg haar plaats naast de R.K. School. Er hadden zich twee architecten aangeboden. Het werd Vorstermans uit Oss, die de opdracht kreeg. Op dinsdag 4 januari 1921 werd begonnen met de werkzaamheden. De boeren zouden het grondwerk verrichten. Dit gebeurde met paard en kar. Hiervoor werd Heusden in 4 wijken verdeeld, wat een totaal van 61 karren opleverde. Daarna kwam het metselwerk. Hiermee begon men op maandag 7 maart. Eerst werd de pastorie gebouwd vanwege het gebrek aan voldoende stenen. Pastoor Arnold wachtte met het kopen van stenen voor de kerk tot half mei: “Dan immers zijn de stenen veel goedkoper” schrijft hij in zijn aantekeningen. Maandag 14 maart werd het beton voor de fundamenten van de kerk gestort. Alles verliep voorspoedig en het was prachtig weer tijdens de gehele bouwtijd. Ongelooflijk snel werd op woensdag 26 oktober 1921 de kerk en het kerkhof door Pastoor Arnold ingezegend. De eerste H. Mis was de dag erna, 27 oktober, om 9.00 uur.
 
Het was groot feest. De totale kosten van de kerk en pastorie bedroegen fl. 94.897.86 Dit bedrag werd op de volgende wijze gefinancierd: Subsidie van de gemeente Asten fl. 35.000,00, Extra giften fl. 2.598,70 Schulden (opgenomen geld) fl. 57.299,16. Op maandag 18 augustus 1924 was de plechtige consecratie van de Kerk door Mgr. A. Diepen, bisschop van Den Bosch. De hele parochie was versierd en men had een groots programma opgesteld. Helaas verregende het feest helemaal, want het was ellendig weer die dag.

Bouwpastoor J.M.A.M. Arnold. Geboren 1882 – Overleden 1951 Pastoor te Heusden 13 december 1920 – 27 januari 1951 (overleden) Op zijn overlijdensprentje lezen we: “Voor God heb ik een huis gebouwd, waar Hij blijft wonen. Moge Hij steeds luisteren naar de gebeden die Zijn volk op deze plaats tot Hem richten zal”.
Pastoors: J.M.A.M. Arnold: dec. 1920 – jan. 1951, P. Klaassen: febr. 1951 – juli 1959, C.A. van Roestel: aug. 1959 – dec. 1969, G.P. Rooymans: jan. 1970 – sept. 1986, A.J. van Steen: nov. 1986 tot dec. 2006.
Kapelaans: J.J.P. Goossens: aug. 1945 – aug. 1948, J.C. van Gastel: aug. 1948 – aug. 1950, F.A.J.G. van Hooff: aug. 1950 – okt. 1956 , J. Peijnenburg: okt. 1956 – juli 1959.

Naast verschillende weekendassistenten van de Paters S.C.J. te Asten heeft onze parochie nog een vaste inwonende assistent gehad in de persoon van Father W.J. Mol, van de Fathers van Mill Hill van augustus 1965 tot oktober 1968. Bestuursvorm: Vanaf de oprichting in 1920 tot juli 1979 is de parochie bestuurd door een kerkbestuur.

De eerste kerkmeesters waren: de heer J. van Heugten, de heer A. Sauvé, de heer L. van Tilburg en de heer L. Koppens. Vanaf 3 juni 1975 tot 1 juli 1979 werd het kerkbestuur bijgestaan door een Parochiële Werkgroep. Sinds 1 juli 1979 is in onze parochie een nieuwe vorm van bestuur, nl. een Parochievergadering bestaande uit circa 15 leden, waarvan 6 leden, onder voorzitterschap van de pastoor, het Parochiebestuur vormen.

De Pastorale Eenheid Asten is gestart per 1 september 2002. Vanaf deze tijd is er een overkoepelend bestuur voor de gehele PEA. Heusden heeft vanaf deze tijd haar Pastorale Wijkraad. De voorzitter van deze pastorale wijkraad is tevens bestuurslid van de PEA. Per 1 december 2006 is de parochie opgeheven en samen met de andere parochies opgericht tot een parochie in Asten: de R.K. Angelusparochie.

Neem contact op

Heilige Antonius van Padua kerk
Vorstermansplein
5725 AM Asten-Heusden
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie