Natuurgebied Handelse Bossen | Handel

Handel ligt in het voormalige heide- en veengebied de Peel; eeuwenlang is het een klein gehucht geweest, slechts van belang door het Mariabede…

Handel ligt in het voormalige heide- en veengebied de Peel; eeuwenlang is het een klein gehucht geweest, slechts van belang door het Mariabedevaartsoord. In 1832 had het zo'n honderd inwoners (typerend verdeeld over zo'n tien tot twintig huizen). Deze situatie kan verklaard worden uit de isolatie die haar ligging met zich meebracht, met slechte wegen en een gortdroge heide als beschikbaar akker- en weideland. Aan de westkant, Handel is een langgerekt dorp met een noord-zuidas, liet men vooral zijn vee lopen volgens het potstalsysteem zoals dat ook tot de bolle akkers onder Bakel heeft geleid. Rond 1800 begon men problemen te krijgen. De toename in bevolking en dus in vee bracht een te sterke afname van de begroeiing van de heide met zich mee. Er ontstonden stuifduinen, die groeiden en het zand bestoof de akkers waardoor de oogst verminderde. Op een kaart uit 1836 bestaat de totale westzijde van Handel uit kaal zand. Langs de westrand van Handel werd daarom een randwal aangelegd. Eikenhakhout en lanen werden rondom de akkers en langs de huizen aangelegd zodat het zand erachter zou blijven. Dit leidt uiteindelijk tot een wal van zand, die op bepaalde plaatsen acht meter hoog is. In de loop van de 19e eeuw is het gebied geleidelijk aan bebost. Ook omdat de prijzen voor hout verbeterden omdat de vraag naar stuthout voor de Limburgse mijnen groot was groot. Het gebiedje Strijbosch is het laatst blijven stuiven.

Locatie