Harmonie O&U Beek en Donk

Het beleid van het bestuur van Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning is tweeledig. Enerzijds wordt het beleid gericht op een zo hoog mogelijk niveau binnen de wereld van de symfonische blaasmuziek, anderzijds wordt ingezet op het behouden en vergroten van het draagvlak binnen de Beek en Donkse gemeenschap. Het hoge niveau van het orkest wordt mede gehandhaafd door een goede opleiding van de orkestleden. Deze opleiding wordt gewaarborgd door een onafhankelijk opleidingsinstituut, de Stichting Muziekopleiding O&U. Binnen deze opleiding spelen het leerlingenorkest, het jeugdorkest en de slagwerkgroep een belangrijke rol. In deze orkesten kunnen jonge muzikanten concertervaring opdoen. Mede door de eigen muziekopleiding beschikt Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning over een relatief jong orkest. Het spelen in Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning op dit hoge niveau is voor diverse leden aanleiding geweest om een vakstudie te gaan volgen aan een conservatorium.

Het harmonieorkest

Het beleid van het bestuur van Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning is tweeledig. Enerzijds wordt het beleid gericht op een zo hoog mogelijk niveau binnen de wereld van de symfonische blaasmuziek, anderzijds wordt ingezet op het behouden en vergroten van het draagvlak binnen de Beek en Donkse gemeenschap. Het hoge niveau van het orkest wordt mede gehandhaafd door een goede opleiding van de orkestleden. Deze opleiding wordt gewaarborgd door een onafhankelijk opleidingsinstituut, de Stichting Muziekopleiding O&U. Binnen deze opleiding spelen het leerlingenorkest, het jeugdorkest en de slagwerkgroep een belangrijke rol. In deze orkesten kunnen jonge muzikanten concertervaring opdoen. Mede door de eigen muziekopleiding beschikt Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning over een relatief jong orkest. Het spelen in Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning op dit hoge niveau is voor diverse leden aanleiding geweest om een vakstudie te gaan volgen aan een conservatorium.

Het harmonieorkest van Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning wil symfonische blaasmuziek ten gehore brengen. Het repertoire beweegt zich dan ook van klassieke romantische werken van grote componisten uit de 19e eeuw tot moderne muziek. Belangrijk daarbij is dat de repertoirekeuze een uitdaging vormt voor het harmonieorkest en de dirigent om tot een hoger niveau van musiceren te komen. Daarnaast wordt geregeld lichte muziek met een grote mate van toegankelijkheid voor het grote publiek gebracht, waarbij gedacht kan worden aan musicalmuziek.

Het harmonieorkest repeteert elke vrijdagavond van 20.15 tot en met 22.30 uur. De repetities zijn in Muziekcentrum Het Anker.

Het jeugdorkest is het opleidingsorkest van Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning. Wanneer leerlingen hun A-diploma (voor enkele instrumenten A- en B-diploma) hebben behaald kunnen zij deelnemen aan het jeugdorkest. Het orkest telt ruim dertig leden tussen de 11 tot 19 jaar oud. Het doel is om plezier te beleven aan het gezamenlijk muziek maken en om de muzikanten voor te bereiden op de doorstroming naar het harmonieorkest.

De jeugdslagwerkgroep is de opleidingsslagwerkgroep van Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning. De jeugdslagwerkgroep heeft als doel gezamenlijk leuke en uitdagende slagwerkmuziek te spelen. Wanneer slagwerkleerlingen hun A-diploma hebben behaald kunnen zij deelnemen aan de jeugdslagwerkgroep. Bij het behalen van hun B-diploma kunnen zij vervolgens doorstromen naar de slagwerkgroep. De leden van de (jeugd)slagwerkgroep zijn tussen 10 en 20 jaar oud. Het programma van de jeugdslagwerkgroep wordt in overleg met de leden samengesteld waardoor het zoveel mogelijk aansluit op de interesses van de groep.

Muziekcentrum Het Anker is de thuisbasis van Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning. Hier vinden de wekelijkse repetities plaats van het jeugdorkest, de (jeugd)slagwerkgroep en het harmonieorkest. 

Locatie