Nieuwe lezingenreeks in Museum Klok & Peel Hoe gastvrij zijn we in Brabant

18 november, 20 januari 2025

Nieuwe lezingenreeks in Museum Klok & Peel

Hoe gastvrij zijn we in Brabant

Brabant gaat graag prat op zijn spreekwoordelijke ‘Brabantse gastvrijheid’. Maar is daar reden voor?
Hoe komt het dan, dat het zo moeilijk is om migranten op te nemen? In het publieke debat wordt migratie als een groot probleem gezien. Migranten zouden te veel geld kosten, de sociale cohesie bedreigen en zelfs erop uit zijn om hun cultuur aan ‘ons’ op te dringen. 
Een blik op de langere geschiedenis van Nederland tot op de dag van vandaag laat zien dat zulke zorgen niet nieuw zijn. Maar ook dat ze vaak niet zijn gebaseerd op feiten. Tijd dus voor een nader gewetensonderzoek! 
De erfgoedinstellingen van Deurne-Asten-Someren en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven bieden u daarom graag vier lezingen aan onder de gezamenlijke noemer: ‘Hoe gastvrij zijn we in Brabant?’  

De …

Nieuwe lezingenreeks in Museum Klok & Peel

Hoe gastvrij zijn we in Brabant

Brabant gaat graag prat op zijn spreekwoordelijke ‘Brabantse gastvrijheid’. Maar is daar reden voor?
Hoe komt het dan, dat het zo moeilijk is om migranten op te nemen? In het publieke debat wordt migratie als een groot probleem gezien. Migranten zouden te veel geld kosten, de sociale cohesie bedreigen en zelfs erop uit zijn om hun cultuur aan ‘ons’ op te dringen. 
Een blik op de langere geschiedenis van Nederland tot op de dag van vandaag laat zien dat zulke zorgen niet nieuw zijn. Maar ook dat ze vaak niet zijn gebaseerd op feiten. Tijd dus voor een nader gewetensonderzoek! 
De erfgoedinstellingen van Deurne-Asten-Someren en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven bieden u daarom graag vier lezingen aan onder de gezamenlijke noemer: ‘Hoe gastvrij zijn we in Brabant?’  

De volgende lezingen staan op maandagavonden gepland in het museum:

 • MIGRATIE ALS DNA VAN NEDERLAND (1600 TOT NU) Datum: maandag 14 oktober 2024. Locatie: Gemeenschapshuis Den Draai, Zeilberg 
  Inloop 19:30 uur/aanvang 20:00 uur
  Inhoud: Vooral politici en media hebben de neiging om de negatieve aspecten van migratie (die er zeker zijn) sterk uit te vergroten en de positieve kanten te veronachtzamen. Een lange-termijn analyse laat vooral zien dat migranten van allerlei slag na enkele generaties, door een wederzijds proces van beïnvloeding, aanpassing en verandering, zichzelf als autochtoon gaan beschouwen. Uitzonderingen op deze regel zijn groepen die door de ontvangende samenleving stelselmatig en wettelijk zijn gediscrimineerd, zoals joodse Nederlanders tot het einde van de 18e eeuw. Een andere constante is de economische bijdrage van immigranten zonder wie de Gouden Eeuw, maar ook de naoorlogse (en huidige) economische groei onmogelijk was geweest.

  Over de inleider: Leo Lucassen is geboren in Meijel in 1959 en volgde tussen 1971 en 1978 het Willibrord Gymnasium in Deurne. Daarna studeerde hij geschiedenis in Leiden, waar hij in 1990 cum laude promoveerde op de geschiedenis van ‘zigeuners’ in Nederland. Sinds 2005 is hij hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Leiden en in 2020 werd hij directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. In 2019 werd hij benoemd tot

  lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Samen met zijn broer Jan Lucassen publiceerde hij onder meer de boeken Vijf Eeuwen Migratie. Een verhaal van winnaars en verliezers (2018)

  ARBEIDSMIGRANTEN IN DE PEEL  Datum: maandag 18 november Locatie: Museum Klok & Peel .
  I
  nloop 19:30 uur/aanvang 20:00 uur
  Inhoud: Arbeidsmigranten werken al sinds jaar en dag in Nederland. Vooral sinds een 10-tal jaren is hun aanwezigheid vaak onderwerp van gesprek. Waar komen ze vandaan? Wie zijn het? Waarom komen ze? Waar werken ze? Waar verblijven ze? Vragen waar de meeste Nederlanders het antwoord wel op denken te kunnen geven.
  Over de inleider: Bart Wijnen, 48 jaar en geboren en getogen Heusdenaar, is directeur van Z.O.N. arbeidsvoorziening in Asten. Een uitzendbureau met jaarlijks zo’n 1.800 werknemers in voornamelijk de glastuinbouw. Al ruim 25 jaar werkt Bart bij Z.O.N. en werkt Z.O.N. met arbeidsmigranten. Naast de tewerkstelling verzorgt Z.O.N. voor een gedeelte van haar werknemers ook de huisvesting, het vervoer en de begeleiding.

  STATUSHOUDERS EN OEKRAÏNERS Datum: maandag 20 januari 2025  Locatie: Museum Klok & Peel Asten
  Inloop 19:30 uur/aanvang 20:00 uur
  Inhoud: In de derde lezing van de cyclus staat de dagelijkse praktijk van de vluchtelingenopvang in de Peel centraal. Inleiders zijn Annelie Bankers en Pim van Dalen van Onis Welzijn Asten/Someren. Hun lezing valt in twee delen uiteen: voor de pauze gaat het over de opvang van Statushouders en na de pauze over die van Oekraïners. Van beide doelgroepen zijn enkele mensen aanwezig die de opvang zelf aan den lijve (hebben) ervaren. De vraag hoe gastvrij Brabant in beide gevallen is en of daarin verschil zit komt zeker aan de orde. Er worden inkijkjes geboden over het hele opvangtraject vanaf het moment dat iemand in Nederland komt totdat hij/zij in Asten/Someren geworteld is en de begeleiding vanuit Onis stopt. Denk aan huisvesting, termijn en inhoud van begeleiding, leefgeld, werk, taalondersteuning e.d.

  Over de inleiders: Annelie Bankers heeft Sociale studies gestudeerd aan Fontys Eindhoven. Zij werkt sinds 2016 bij Onis Welzijn op verschillende projecten zoals maatjesprojecten en schulddienstverlening. Sinds 2021 is zij werkzaam als vluchtelingenwerker. Annelie woont in Asten met haar partner en 3 kinderen.

  Pim van Dalen is 28 jaar oud en woont in Asten. Hij werkt sinds 2 jaar fulltime bij Onis als  vluchtelingenwerker. Zijn werkzaamheden zijn verdeeld onder het reguliere vluchtelingenwerk en de Oekraïense opvang. Pim zorgt ervoor dat de mensen uit een vreemd land die in Asten en Someren komen wonen de weg weten te vinden in deze mooie dorpen. Zo helpt hij ze met taal, inburgering, werk, studie, huisvesting e.d. Een hele mooie baan met veel waardering, zegt hij zelf.

  60 JAAR MOLUKKERS IN HELMOND E.O. Datum: maandag 17 februari 2025  Locatie: Gemeenschapshuis Den Draai Zeilberg
  Inloop 19:30 uur/aanvang 20:00 uur
  Inhoud:In 1951 en daarna haalde onze regering circa 12.500 Molukse mensen onvrijwillig naar Nederland. Het ging vooral om voormalige militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en hun families. Omdat zij tijdens de Bersiap (1945-1947) aan de kant van Nederlanders hadden meegevochten, liep hun leven na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 gevaar. De ex-KNIL-ers werden in Nederland opgevangen in barakkenkampen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om ze te repatriëren zodra dat verantwoord zou zijn. Maar dat kwam er nooit meer van. Daarop worden de Molukkers gehuisvest in speciaal voor hen gebouwde wijken. In Helmond-oost verrees zo’n Molukse woonwijk in 1964. 

  Over de inleider: Noël Silalahi is voorzitter van de stichting Ain ni Ain Helmond en kleinzoon van een Molukse ex-KNIL-militair. Zijn grootouders kwamen in 1964 samen met andere gezinnen in een speciaal gebouwde woonwijk voor Molukkers in Helmond-Oost wonen. In zijn lezing vertelt Noël het verhaal van de Molukse gemeenschap aldaar. Hij neem zijn publiek op interactieve manier mee n zijn verhaal, waarin identiteit en toekomst centraal staan.

  Wil je je inschrijven? Doe dit dan via de volgende link:

https://tickets.museumklokenpeel.nl/nl/lezing/tickets

Neem contact op

Museum Klok & Peel
Ostaderstraat
5721 WC Asten
Plan je route

vanaf jouw locatie

Wanneer

 • Maandag 18 november 2024 20.00 - 22.00 uur
 • Maandag 20 januari 2025 20.00 - 22.00 uur

Locatie