Aflevering 7 'Akte van Herelaef'

Dit jaar viert Deurne het 1300-jarig bestaan. Veertig taferelen uit Deurnes rijke historie, geborduurd door de Paramentengroep, komen wekelijks tot leven in het weekblad voor Deurne en via deze blog. Een tijdreis naar het prille begin, en langzaam weer terug.
 

Akte van Herelaef

In sierlijke letters schreven ze vroeger, op perkament en in het Latijn, de oude taal van Rome. Letterlijk een monnikenwerk. Voorovergebogen zaten ze te zwoegen in het scriptorium, de schrijfzaal van hun abdij. Veel geschriften gingen verloren, ook de Akte van Herelaef waarin Durninum 1300 jaar geleden voor het eerst wordt genoemd.

Wonderlijk genoeg is er een afschrift bewaard gebleven. Herelaef legt uit waarom hij zijn land weggeeft: 'Het betaamt christenen de weg der waarheid te kiezen, waardoor zij waardig zijn hun schepper te dienen, zodat het geven van aalmoezen hen tot heil en hun vroomheid hen tot loon strekt.' Hij schenkt zijn landerijen en boerderijen, voor het grootste deel in Bakel gelegen, in deze akte aan de kerk 'waar nu heer, vader en opperpriester Willibrordus aan het hoofd lijkt te staan.'

Herelaef wil dat zijn schenking voor altijd rechtsgeldig blijft. Iemand die zou proberen haar ongedaan te maken wenst hij het grootst mogelijke onheil toe: 'Moge de melaatsheid van Gehazi erop volgen en de slag die Ananias en Safira trof en moge hij hetzelfde lot ondergaan als Judas Iskarioth, die de Heer verraden heeft.'

Tekst: Erik Vink, Foto tafereel: Hein van Bakel
Van 30 mei t/m 24 oktober op di t/m zo 14.00-16.00 uur zal het wandkleed te zien zijn in de St. Wilibrorduskerk aan Markt 9 in Deurne.
Het borduurwerk is gemaakt door de leden van de Paramentengroep van Parochie Heilige Willibrord.