Janus Meulendijkspad

Janus Meulendijkspad

In 1994 is op vier meter diepte een transportleiding voor drinkwater in het dal van het stroompje de Gulden Aa aangelegd. Tijdens het uitgraven door dit beekdal zijn geweiresten van een edelhert verzameld. Een van de geweifragmenten blijkt iets meer dan 5000 jaar oud te zijn. Ook is hier een gewei met schedelfragment van een eland gevonden. In de grondstort uit deze leidingensleuf is een bewerkte vuursteen gevonden, een steker waarmee in de prehistorie botten of geweien werden bewerkt. Gezien het formaat is dit voorwerp gebruikt in de nieuwe steentijd, en kan het een relatie hebben met de geweiresten van edelhert en eland. De vondsten bewijzen het voorkomen van grote grazers in deze omgeving en de aanwezigheid van jagers-verzamelaars of vroege landbouwers.

Neem contact op

5702 KC HELMOND
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie