Filmcyclus: In Laarbeek wordt, afwisselend in de vier kernen, de Filmcyclus gehouden. In samenwerking met de Laarbeekse Seniorenverenigingen worden in het najaar vier films vertoond. Deze films hebben een jaarlijks wisselend thema.