Mariahout is een dorp gelegen in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Mariahout is het kleinste dorp binnen de gemeente Laarbeek. Het dorp maakte tot 1 januari 1997 deel uit van de gemeente Lieshout. Het ligt tussen Sint-Oedenrode en Helmond. Mariahout kent een aantal mooie plaatsen om te bekijken én prachtige wandel-, fiets- en mountainbike routes!

Plein in Mariahout

Het Oranjeplein is een plein centraal gelegen in het dorp. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud met o.a. jeu de boulesbaan, speeltuin en de beweegtuin. Op het Oranjeplein zijn verschillende winkels, bedrijven en horeca gevestigd zoals supermarkt Jumbo, de Oranjebar, Grillroom Pizzeria San George, Twee-en-20 en Fysiotherapie Kemps en Maas. 

In januari 2019 werd het riool in de Mariastraat vervangen. Dat was meteen de kans om te starten met de herinrichting van het Oranjeplein in Mariahout. Het werd een soort 'wandelboulevard' met een prachtige uitstraling. Het wandelgedeelte staat nu in verbinding met de entree van het openluchttheater en processiepark aan de andere kant van de Mariastraat. 
 

Historie

Mariahout is een ontginningsdorp. Vanaf 1920 werden de woeste gronden in het noordwesten van Lieshout massaal ontgonnen. De oprichting van vele nieuwe boerderijen vormde, tezamen met de reeds bestaande buurtschappen, de basis voor een nieuwe dorpsgemeenschap. Voor de stichting van de plaats was het een heide, waaraan de naam Ginderdoor was verbonden. In deze buurtschap heeft in de 17e en de 18e eeuw een kapel gestaan. Deze was gewijd aan Antonius Abt. Ze is niet lang na 1803 gesloopt.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw emigreerden inwoners van Mariahout in groten getale naar Canada. De eerste bewoners van het dorp, ‘pioniers’ genoemd, hadden kinderrijke gezinnen en voor veel van die kinderen bood het dorp onvoldoende toekomst. Dat leidde ertoe dat ongeveer een derde van de bevolking emigreerde, waardoor het sociale leven in het dorp tijdenlang ontwricht was. De geëmigreerden behielden een sterke band met Mariahout, wat blijkt uit de vele reünies die zowel in Mariahout als in Canada gehouden werden.

Wapen van Mariahout

Het wapen is gebaseerd op het dorpswapen van Lieshout, waartoe Mariahout altijd heeft behoord. De schildhouder is aangepast en gekozen is voor de naamgeefster van het dorp.

Kerken - en Kloosters

De katholieke kerk speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe plaats. In 1933 werd de kerk van de nieuwe parochie ingewijd en kreeg de plaats de naam Mariahout, naar de patrones van de parochie en de plaats Lieshout, waar de parochie een afsplitsing van was. Bouwpastoor was J.R.A. van Eijndhoven. Er werd een Lourdesgrot gebouwd (1935) die vele pelgrims trok. Een plaatselijk café had tot 1995 de naam 'Pelgrimsrust' (tegenwoordig: 'De Pelgrim'). Daar werden processies gehouden, waartoe ook een processiepark was ingericht. De namen Maria en Bernadette zijn doorgedrongen tot alle aspecten van het dorpsleven. Na de jaren vijftig nam de belangstelling af en, toen Van Eijndhoven in 1970 met emeritaat ging, verviel de grot snel. Een initiatief uit 1997 tot herbouw van de grot leidde, met steun van een ondernemer en talrijke vrijwilligers, tot de hernieuwde inwijding ervan in 1999. De Mariadevotie bleek sindsdien te herleven, zij het niet meer met de massaliteit van de jaren dertig van de 20e eeuw.