Villa Vrededael

Het gebouw werd in 1896 gebouwd in opdracht van de fabrikant G. van Thiel, zoon van P. van Thiel, stichter van de metaalindustrie Fa. P. van Thiel en Zonen. Het vrijstaande, blokvormige woonhuis is gebouwd in neo-Renaissancestijl. In de tuin een klein koetshuis. Vanuit de villa kijkt men op de fabrieken van Van Thiel, gelegen aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart. Tevens heeft men zicht op de eveneens in het bezit van de familie Van Thiel zijnde villa Pater de Leeuwstraat 1-3. Langs deze straat staan ook verschillende andere directievilla's van de firma. Na ca. 1960 is de bekroning van de geveltoren vereenvoudigd en is aan de oostelijke zijde een serre aangebouwd.

Beschrijving

De vrijstaande tweelaags villa …

Het gebouw werd in 1896 gebouwd in opdracht van de fabrikant G. van Thiel, zoon van P. van Thiel, stichter van de metaalindustrie Fa. P. van Thiel en Zonen. Het vrijstaande, blokvormige woonhuis is gebouwd in neo-Renaissancestijl. In de tuin een klein koetshuis. Vanuit de villa kijkt men op de fabrieken van Van Thiel, gelegen aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart. Tevens heeft men zicht op de eveneens in het bezit van de familie Van Thiel zijnde villa Pater de Leeuwstraat 1-3. Langs deze straat staan ook verschillende andere directievilla's van de firma. Na ca. 1960 is de bekroning van de geveltoren vereenvoudigd en is aan de oostelijke zijde een serre aangebouwd.

Beschrijving

De vrijstaande tweelaags villa heeft een nagenoeg vierkante plattegrond en wordt gedekt door een plat dak met schilden rondom met lei-in-Maasdekking. De gevels zijn gemetseld in in baksteen en hebben een bepleisterde plint. De gevel aan de Kapelstraat en de Zuid-Willemsvaart hebben beide drie vensterassen. Door middel van een erker, een na de Tweede Wereldoorlog vereenvoudigde) iets risalerende geveltoren, een afgeschuinde hoekgevel met een op consoles rustende erker, alle aan de zijde van de Kapelstraat, en door middel van het plaatsen van trapgevels, neogotische dakkapellen en een bakstenen kolom met beeldhouwwerk tegen de dakschilden, is getracht het bouwvolume en het silhouet te verlevendigen. Markant zijn de onder de trapgevels gemetselde mozaïekvelden. Waar deze ontbreken, is een rijk versierd segmentboogfries aangebracht. Opvallend is de rijke decoratie met hard- en kalkstenen lijsten en ornamenten met name op de zuidoostelijke hoek (de zijde van de doorgaande weg); banden, cartouches in de geveltoren (met de tekst: "1896 / Vrededael" en florale motieven), consoles (waarop lisenen op de etageverdieping), kraag- en sluitstenen in de strekken (deels met leeuwenkoppen en mascarons, bij trapgevels en vensters etage), bolpinakels op trapgevels en de borstwering, en een leeuw met wapenschild op de hoekpijler. De vleugelpaneeldeur in de zuidelijke gevel heeft een rijke hardstenen pilasteromlijsting met portretmedaillon, smeedijzeren deurroosters, houtsnijwerk en een door een console verdeeeld bovenlicht. Overal zijn eenvoudige T-openslaande of schuifvensters geplaatst. Het eenlaags koetshuis heeft een rechthoekige plattegrond en is gedekt door een samengesteld rensdak met lei-in Maasdekking, met zinken pirons. De ondiepe tuin wordt door een smeedijzeren pijlpuntenhekwerk, opgehangen aan gietijzeren kolommen, van de straat gescheiden.

Waardering

De villa is van algemeen belang. Het pand heeft belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van het gebied nabij de Zuid-Willemsvaart, dat rond 1900 uitgroeide tot een industriegebied. Het heeft architectuurhistorisch belang wegens de schilderachtige compositie en de bijzondere ornamentiek. Het heeft een bijzondere betekenis wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van het dorp. Het is van belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en interieur. De rijke verscheidenheid aan vormen en materialen van de villa en de aanwezigheid van koetshuis en tuinhek voorzien in een opmerkelijk scala aan historische belevingswaarden en indrukken.

Tegenwoordig zit er een restaurant, een broodjeszaak en diverse bedrijfjes in het pand.

Neem contact op

Kapelstraat 2
5741CE Beek en Donk
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie

Neem alvast een kijkje