Geniet van de prachtige Strabrechtse Heide!

Welkom op de Strabrechtse Heide! De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca.1500 ha. In 2006 werd de Strabrechtse Heide samen met een deel van het dal van de Kleine Dommel aangewezen als Natura 2000 gebied onder de Natura 2000-gebieds-naam Strabrechtse Heide & Beuven. De Strabrechtse en Lieropse Heide maakten tot het einde
van de 19e eeuw deel uit van een groot heidegebied tussen de dalen van de Kleine Dommel en de Aa. Naar het noorden strekte de hei zich uit tot Nuenen, ten zuiden van de weg Heeze - Someren liep de Somerensche Heide door tot aan het Weerterbosch en de Groote Peel. In het begin van de 20e eeuw is het grootste deel van de heide ten noorden en ten zuiden van de Strabrechtse Heide omgezet in bos of landbouwgrond. Door de aanleg van de A67 werd de Strabrechtse Heide gescheiden van het bosgebied tussen Geldrop en Mierlo. Op de droge plaatsen staat Struikhei en Jeneverbes, op de nattel plaatsen Dophei, Pijpenstrootjes, Gagel en Klokjesgentiaan. De vergrassing van de heide wordt tegengegaan door beweiding door een schaapskudde van de stichting het Kempisch heideschaap, door maaien en door plaggen. De heide wordt omgeven door bossen.