Natuurgebied Landgoed De Sijp | Elsendorp

De Sijp is een landgoed in de Peel. Het is een afwisselend gebied van natuur zoals bos en heide en landbouwgrond, waar lanen doorheen lopen me…

De Sijp is een landgoed in de Peel. Het is een afwisselend gebied van natuur zoals bos en heide en landbouwgrond, waar lanen doorheen lopen met beuk en Amerikaanse eik. Het ligt op de zuidelijke helft van een zanderig sikkelduin, dat stamt uit de laatste ijstijd, het Weichselien, zo'n 10.000 jaar geleden. Duizenden jaren bleef het gebied afgelegen en onbebouwd in de moerassen van de Peel liggen. In 1895 werd het aangekocht door de bankier Abraham Hendrik Ledeboer. Ledeboer was tevens eigenaar van het nabijgelegen Landgoed Stippelberg, dat grotendeels voor de bosbouw werd geƫxploiteerd. Ook De Sijp werd in het begin voornamelijk tot dennenbos omgevormd. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de Nederlandse Heidemaatschappij en aangestuurd door een voorwerker die op het landgoed zelf woonde in de voorwerkerswoning, daar werd ook het ossenspan dat de grond omploegde gestald. In het begin van de grote ontginningen, vanaf 1850 tot 1900 was de algemene opvatting dat de Peel die grotendeels uit zand en veen bestond te arm was om voor iets anders dan bosbouw in gebruik te nemen. De opkomst van kunstmest bracht hier verandering in. In de Sijp werd het bouwplan omgegooid en gras ingezaaid. Daarmee was het de eerste grootschalige landbouwontginning die zich niet puur op de bosbouw richtte. Er kwamen uiteindelijk een zestal boerderijen op het landgoed, voornamelijk melkveehouderijen.

Het natuurgedeelte van De Sijp is eigendom van het Brabants Landschap. De agrarische bedrijven zijn inmiddels afzonderlijke particuliere eigendommen.In het noorden sluit het landgoed aan bij Landgoed Cleefswit en in het oosten bij landgoed De Krim en het gehucht Vossenberg.

Neem contact op

Landgoed De Sijp
Sijpseweg
5424 ST Elsendorp
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie