Binderen (Kloosterterrein)

Binderen (Kloosterterrein)

Het Cisterciënser klooster werd in 1237 gesticht door Maria van Brabant, dochter van Hertog Hendrik I en weduwe van Keizer Otto IV. In de a…

Binderen (Kloosterterrein)

Het Cisterciënser klooster werd in 1237 gesticht door Maria van Brabant, dochter van Hertog Hendrik I en weduwe van Keizer Otto IV. In de abdij was plaats voor religieuze adellijke jonkvrouwen. Boerderijen en landerijen in de omgeving van het klooster, maar ook in omliggende gemeenten, zorgden voor inkomsten. Het rijke klooster had een uitgebreid bezit aan boeken. In 1533 leefden de nonnen een losbandig werelds leventje nadat hun abdis was overleden. De abt Dionisius van Zevendonck haalt er in 1534 een troep soldaten bij om de nonnen uit het klooster te zetten of te bewegen om te hervormen. Van de dertig nonnen was er slechts één bereid om volgens de oude kloosterregels te gaan leven. De overige nonnen werden met een pensioen van 36 florijnen per jaar naar wereldse oorden gezonden. In 1587 wordt de abdij ?128;˜met al haar goed?128;™ door de soldatenbende van Graaf Philip van Hohenlohe in brand gestoken. Een groot deel van de archieven ging in vlammen op. Het jaar daarop worden, tijdens de 80-jarige oorlog, in het klooster soldaten gelegerd. In 1658 wordt de abdij publiekelijk verkocht en een eeuw later worden de gebouwen gesloopt en als bouwmaterialen verkocht en de bomen en struiken geveld en uitgegraven.

Locatie