Heemkamer De Lange Vonder

Heemkunde richt zich op het verleden. Maar vanuit dit verleden leren wij het hedendaagse beter begrijpen en het helpt ons bij het ontwikklen van een visie op de toekomst.

Waarom heemkunde?

Soms vragen wij ons af waarom zaken zijn zoals ze zijn. Vaak ligt het antwoord in de achter ons liggende tijd. Heemkunde begint dus veel al met de vraag 'waarom'. Het is dus vooral een activiteit voor nieuwsgierige mensen. Bent u geïnteresseerd in het leven van uw (over)grootouders?. Wilt u weten hoe het dorp waarin u nu woont er vroeger heeft uitgezien? Wilt u weten door wie en onder welke omstandigheden uw huidige huis en zijn omgeving tot stand zijn gekomen? Dan is heemkunde voor u een must. Bent u opzoek naar uw wortels? Dan kan de heemkundekring u helpen. 

Boeiend en veelzijdig

Heemku…

Heemkunde richt zich op het verleden. Maar vanuit dit verleden leren wij het hedendaagse beter begrijpen en het helpt ons bij het ontwikklen van een visie op de toekomst.

Waarom heemkunde?

Soms vragen wij ons af waarom zaken zijn zoals ze zijn. Vaak ligt het antwoord in de achter ons liggende tijd. Heemkunde begint dus veel al met de vraag 'waarom'. Het is dus vooral een activiteit voor nieuwsgierige mensen. Bent u geïnteresseerd in het leven van uw (over)grootouders?. Wilt u weten hoe het dorp waarin u nu woont er vroeger heeft uitgezien? Wilt u weten door wie en onder welke omstandigheden uw huidige huis en zijn omgeving tot stand zijn gekomen? Dan is heemkunde voor u een must. Bent u opzoek naar uw wortels? Dan kan de heemkundekring u helpen. 

Boeiend en veelzijdig

Heemkunde is interessant, leuk en gezellig. Natuurlijk mag u gerust in uw eentje met uw hobby bezig zijn, maar het hoeft niet. Er zijn vele gelijkstemde geesten met heemkunde bezig. Via de heem komt u met verlerlei zaken in aanraking: natuurlijk met heemkunde en geschiedenis, maar ook met archeologie, met oud schrift, met economische, huishoudelijke en technische ontwikkelingen, met veranderingen in gebruiken en menselijke gedragingen enzovoorts. In deze tijd met zijn snelle veranderingen is het goed om tijd in te ruimen voor het verleden, om dat zo goed mogelijk te bewaren.

Springlevend

Ondanks dat de heemkunde zich vooral met het verleden bezig houdt, is het geen stoffig gedoe. Ook de heem wordt betrokken in de hedendaagse ontwikkelingen. De gemeentelijke herindelingen van enkele jaren geleden zorgde bij de heemkundekringen voor nieuwe activiteiten. Door het gemeentebestuur worden we regelmatig om advies  gevraagd over meerdere zaken o.a. over straatnamen en de opzet en het vaststelen van het gemeentelijk monumentenbeleid. We hebben een afgevaardigde in de monumenten- en straatnamencommissie. De digitalisering  en het internet zijn evenmin ongemerkt aan onze heemkundekring voorbij gegaan. De heemkunde ontwikkelt zich mede hierdoor steeds verder. Deze ontwikkelingen bieden telkens weer nieuwe kansen en uitdagingen.

Heemkundekring 'De Lange Vonder'

De Beek en Donkse heemkundekring werd in 1951 opgericht, Het ledenaantal bedraagt ca. 170 leden. Er is een ruim aanbod van activiteiten.

Lezingen

Vijf tot zesmaal per jaar wordt er een lezing gehouden over heemkunde onderwerpen, die meestal betrekking hebben op Beek en Donk, Peelland of Noord-Brabant. Ze zijn ook voor niet  leden toegankelijk.

Tentoonstellingen

Twee maal per jaar wordt er een tentoonstelling georganiseerd in de heemkamer, deels uit eigen collectie aangevuld met zaken van derden of andere musea. 

Heemkamer

In de heemkamer aan de Parklaan bij de Koppelstraat hebben wij een permanente heemkundige en archeologische expositie ingericht. Onze verzameling groeit nog steeds. Daarnaast verzorgen wij op verzoek rondleidingen in de heemkamer voor enkelingen of groepen.

Bibliotheek en andere collecties

In de heemkamer hebben wij een uitgebreide collectie boeken op het gebied van heemkunde,  (streek) geschiedenis, genealogie en aanverwante onderwerpen ca 1600 stuks. Ook beschikken we over een uitgebreide collectie (oude) foto’s van vooral Beek en Donk en Beek en Donkse mensen. Onze bidprentjes verzameling mag belangwekkend genoemd worden. Ook alle van het begin af aan uitgegeven Laarbekers zijn aanwezig. Vanaf 1975 zijn alle krantenknipsels verzameld over zaken die op Beek en Donk betrekking hebben en die in de plaatselijke kranten geplaatst zijn. Dit zijn er ca. 9000! Dit alles is gedigitaliseerd en dus snel te raadplegen op trefwoorden. Ten slotte beschikt de Heemkamer over doop- trouw en begraafboeken, alsmede de registers van de burgelijke stand van de voormalige gemeete Beek en Donk. Deze gevens zijn ook op microfiches beschikbaar en op de heemkamer in te zien. 

Locatie

Neem alvast een kijkje