Krankzinnigen bedevaartplaats

Krankzinnigen bedevaartplaatsVetgedrukte tekst

De kerk bij de Oude Toren in Stiphout was eeuwenlang een befaamde bedevaartplaats. Van heinde en ver kwamen pelgrims naar Stiphout, vooral mensen die gekweld werden door boze geesten, met chronische hoofdpijn en krankzinnigen. Er vonden verscheidene mirakelen plaats waarbij pelgrims verlost werden van hun kwalen. De kleine middeleeuwse kerk moest worden vergroot om het aantal gelovigen te herbergen. Nadat de protestanten de kerk na 1648 in gebruik namen raakte de kerk in verval. Midden negentiende eeuw is de kerk gesloopt en de toren bleef eenzaam achter in de akkers.

Bij opgravingen bij de Oude Toren in 1987 werden d…

Krankzinnigen bedevaartplaatsVetgedrukte tekst

De kerk bij de Oude Toren in Stiphout was eeuwenlang een befaamde bedevaartplaats. Van heinde en ver kwamen pelgrims naar Stiphout, vooral mensen die gekweld werden door boze geesten, met chronische hoofdpijn en krankzinnigen. Er vonden verscheidene mirakelen plaats waarbij pelgrims verlost werden van hun kwalen. De kleine middeleeuwse kerk moest worden vergroot om het aantal gelovigen te herbergen. Nadat de protestanten de kerk na 1648 in gebruik namen raakte de kerk in verval. Midden negentiende eeuw is de kerk gesloopt en de toren bleef eenzaam achter in de akkers.

Bij opgravingen bij de Oude Toren in 1987 werden de funderingsmuren gevonden van een kleinere en een groter kerkgebouw. Rond de kerk lag een kerkhof. Eén van de begraven personen had een levensgevaarlijke medische ingreep overleefd. In zijn of haar voorhoofd was een gat geboord met een diameter van ruim één centimeter. De persoon overleefde de operatie maar stierf enige tijd later. De ingreep werd destijds ?128;˜Kei-snijden?128;™ genoemd. Tegenwoordig noemen we dat ?128;˜trepaneren?128;™, en de operatie had de bedoeling om de kwelgeest te laten ontsnappen uit de hersenen.

Locatie