9. corpus delicti

9.    Op de Heuvel
1679
Corpus delicti
Aerdt Jansen van Boerdonck zag de Heuvel in Gemert misschien als een vluchtheuvel. Achterna gezeten door twee zeer agressieve broers heeft hij er niettemin rochelend zijn laatste adem uitgeblazen.
‛Peter en Jacop Janssen Gielens hebben hem jammerlijk vermoord nabij het huis van Lambert van Duijn.’
Werk aan de winkel voor de schout. Hij noteert:
‛De vrijschut moest door de vorster bij de hand worden gehouden om de daders gevangen te kunnen nemen. De mannen stonden klaar, maar het was te laat. Daarom ben ik genoodzaakt het lichaam te laten bewaren.’
Voor alle zekerheid noteert de schout ook allerlei kostenposten, voortvloeiend uit het onderzoek.
‛Het laten visiteren van het lic…

9.    Op de Heuvel
1679
Corpus delicti
Aerdt Jansen van Boerdonck zag de Heuvel in Gemert misschien als een vluchtheuvel. Achterna gezeten door twee zeer agressieve broers heeft hij er niettemin rochelend zijn laatste adem uitgeblazen.
‛Peter en Jacop Janssen Gielens hebben hem jammerlijk vermoord nabij het huis van Lambert van Duijn.’
Werk aan de winkel voor de schout. Hij noteert:
‛De vrijschut moest door de vorster bij de hand worden gehouden om de daders gevangen te kunnen nemen. De mannen stonden klaar, maar het was te laat. Daarom ben ik genoodzaakt het lichaam te laten bewaren.’
Voor alle zekerheid noteert de schout ook allerlei kostenposten, voortvloeiend uit het onderzoek.
‛Het laten visiteren van het lichaam door twee chirurgijnen, getuigenissen en verteringen ten huize van vrouw Van der Lee, de bankspanning der schepenen, het doen citeren van de delinquenten bij edict, naar St.- Anthonis geweest omdat de delinquenten daar waren gesignaleerd.’
Enzovoorts, enzovoorts.
Alles goed en wel, maar het duurt de aanhang van de overledene allemaal te lang.
‛Ja, de vrienden van de aflijvige meenden het lichaam te moeten ontvoeren.’
Laat ons aannemen dat deze ontvreemding van het corpus delicti met een kar is geschied. Dan is die kar nu ook een corpus delicti.
Enzovoorts, enzovoorts.

Neem contact op

9 Corpus delicti
Heuvel 6
gemert-bakel
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie