Eco-toeristfarm de Biezen

We beheren ons terrein op ecologische wijze en zorgen voor een grote biodiversiteit in planten, bomen en struiken. Dit zorgt weer voor een grote biodiversiteit aan vogels, insecten, bijen, hommels, amfibieën, vlinders en kleine en grote zoogdieren. De fruitbomen en vruchtdragende struiken zijn dan ook voor de vlinders, vogels en zoogdieren.

De bloemenweide en bloemenranden langs EVZ De Snelle Loop worden jaarlijks ingezaaid met een mengsel dat is afgestemd voor vlinders, bijen, weidevogels zoals de Patrijs en voor zaad-etende vogels in de wintermaanden. Blauwgraslanden die natuurlijk worden begraasd door onze kudde Dexter runderen, oude eiken, poelen, de Snelle Loop, struwelen, dichte lage begroeiing en hoge begroeiing zorgen ervoor dat vele vogels hun broedplaats bij ons hebben of als vaste wintergast jaarlijks terugkeren.

Van de Wespendief, …

We beheren ons terrein op ecologische wijze en zorgen voor een grote biodiversiteit in planten, bomen en struiken. Dit zorgt weer voor een grote biodiversiteit aan vogels, insecten, bijen, hommels, amfibieën, vlinders en kleine en grote zoogdieren. De fruitbomen en vruchtdragende struiken zijn dan ook voor de vlinders, vogels en zoogdieren.

De bloemenweide en bloemenranden langs EVZ De Snelle Loop worden jaarlijks ingezaaid met een mengsel dat is afgestemd voor vlinders, bijen, weidevogels zoals de Patrijs en voor zaad-etende vogels in de wintermaanden. Blauwgraslanden die natuurlijk worden begraasd door onze kudde Dexter runderen, oude eiken, poelen, de Snelle Loop, struwelen, dichte lage begroeiing en hoge begroeiing zorgen ervoor dat vele vogels hun broedplaats bij ons hebben of als vaste wintergast jaarlijks terugkeren.

Van de Wespendief, Kerkuil, Bosuil, Ransuil, Steenuil tot de Grutto, Waterral, Patrijs, Gele Kwikstaart, Goudvink, Bonte en de Grauwe Vliegenvanger, Kramsvogel, ijsvogels, Oeverzwaluwen, Putters, Gekraagde Roodstaart en de Wielewaal en Nachtegaal. En niet te vergeten het Slechtvalken paar, ondertussen bekend van Beleef de Lente dat op 1,5 kilometer van ons broedt op de Mortelse toren en die regelmatig boven ons terrein jagen.

In de morgen wordt u getrakteerd op het gezang van vele vogels, in het duister hoort u de Bosuil roepen. Vanwege de gevarieerde aanplant zijn er ook vele (nacht)vlinders bij ons te bewonderen zoals de Koninginnepage, de Keizersmantel en de Kleine Vos. Bomenliefhebbers kunnen genieten van bijzondere bomen zoals de Mimosa, de Zakdoekenboom, Sneeuwklokjesboom, Ginko Biloba, Sequoia´s en de Bonte Tulpenboom.

Onze sleutelwoorden zijn rust, ruimte, natuurbeleving op een totaal balsport-vrij kampeerterrein.

Prijzen

  • € 0,00

Locatie

Neem alvast een kijkje