Deurne 1300 jaar

13 eeuwen Deurne gevierd met activiteiten

De oudste vermelding van de plaatsnaam Deurne (Durninum) dateert van 721. In 2021 bestond Deurne dus 1300 jaar en dat wordt gevierd! Bijzonderheden uit dertienhonderd jaar geschiedenis komen voorbij via tal van activiteiten, in 2021 én 2022.

 

Folder Deurne 1300 jaar

De folder 'Fietsen door Deurne 1300' is vanaf nu verkrijgbaar. Naast het vernieuwde fietsnetwerk van Deurne staan in deze uitgave alle activiteiten, exposities en bijzonderheden over het jubileumjaar Deurne 1300 dat nog tot juli 2022 duurt.

In 4 dagen heen en in 4 seconden terug

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei werd net als in het jaar 721 een akte na een reis van vier dagen vanuit Echternach in Luxemburg ontvangen in Deurne. Hierna werd met de moderne communicatiemiddelen van vandaag via Whatsapp in vier seconden aan de abt in Echternach de ontvangst bevestigd. 

Een bericht werd naar Deurne gestuurd met de zogenoemde Chappe dat de akte eraan zou komen. Vervolgens werd het document met koetsen naar het Fletcherhotel in Deurne gebracht. Vanaf dit moment werd de stoet vergezeld door verschillende Deurnese verenigingen en ging de reis met muziek in een feestelijke optocht richting het centrum. Hier werd de akte uiteindelijk door ‘Napoleon’ aan burgemeester Buter van Deurne overhandigd.

Routes om 1300 jaar Deurne te ontdekken

Meer doen in Deurne