Welkom bij Natuurpoort Vennenhorst

WELKOM BIJ NATUURPOORT VENNENHORST !

Deze entreepoort tot de Somerense natuur is onderdeel van het gebied De Heihorsten, een ontwikkelingsgebied voor allerlei toeristische en recreatieve functies.  Diverse bedrijven vullen deze doelstelling in dit gebied al in met allerlei soorten (sportieve) dag- en verblijfsrecreatie.

Vanuit deze natuurpoort kun je kennismaken met de veelzijdige natuurlijke recreatieve omgeving van gastvrij Someren. Je kunt te voet de natuur in via bewegwijzerde routes voor themawandelingen, of een wandeling maken via een route van de wandelknooppunten. Met de fiets ontdekt u de prachtige omgeving en de recreatiebedrijven in het gebied via bewegwijzerde themafietsroutes of via de fietsknooppunten. Ook terreinfietsers kunnen er hier mooi op uit via de bewegwijzerde mountainbikeroutes. Tenslotte is de natuur voor de ruiters toegankelijk via de aangegeven ruiterroutes.

Centraal ontmoetings- en verblijfpunt is Boscafé De Soete Inval: een pleisterplaats voor alle bezoekers. Je vind er toiletten, aanvullende toeristische informatie en natuurlijk een fijne plek om te genieten van het horeca-aanbod. Bedoeld als laagdrempelige voorziening waar je ook met de hond welkom bent, mits aangelijnd en onder toezicht. Rondom het boscafé zijn nog diverse voorzieningen in ontwikkeling om jong en oud nóg passender te laten recreëren en daar iets bij op te steken. Voorop het Arboretum van de Stichting Bomen Peelland, gericht op het in stand houden van de collectie Van de Haterd met de soorten Sorbus (lijsterbes) en Fraxinus (es). Daarnaast nog meer bebouwing voor recreatie en educatie, een paar vennetjes en speelvoorzieningen, objecten van landkunst, een uitkijkpunt, een heemtuin en ook nog extra paden voor korte ommetjes voor wie niet ver wil of kan gaan.

In 1998 is gestart met het recreatie- en natuurontwikkelingsproject ”Keelven en omgeving”. Uitgangspunt was om het Keelvengebied recreatief aantrekkelijker te maken en om te vormen naar de situatie zoals die vroeger was: een groot heidegebied met vennen. Om dit te bereiken werd circa 15 hectare slecht groeiend naaldhout geveld. Om deze open ruimte aantrekkelijker te maken is in dit gebied gebruik gemaakt van het bestaande reliëf (vroegere vennen) en verder zijn er enkele kleinere vennen uitgebaggerd. De nieuwe vennen bestaan uit open water en een brede natuuroever met een plas-dras zone waarin zich ven- en natte heidevegetaties kunnen ontwikkelen.

Het beheer van het gebied is er op gericht om in een bos zowel natuur, bosbeleving als houtproductie tot zijn recht te laten komen via integraal bosbeheer; het beheer van bossen met zowel loofhout als naaldhout, jonge bomen en volwassen bomen, struikvegetatie, omgewaaide stammen, open plekken en dood hout. De heide wordt beheerd middels maaien en begrazing door pony’s en Schotse Hooglanders, die ervoor zorgen dat grassen niet de overhand krijgen en het gebied schraal blijft zodat de heide waar mogelijk kan blijven gedijen.

Aan de zuidkant van Natuurpoort Vennenhorst ligt het Keelven, een zeer aantrekkelijk gebied in een prachtig landschap met bossen, vennen en heide. Om de recreanten zoveel mogelijk te laten profiteren van het natuurlijk schoon, zijn er naast de bewegwijzerde themawandelroutes die veelal via bospaden lopen, ook speciale verharde wandelpaden aangelegd. Deze unieke Allemansroutes zijn begaanbaar voor wandelwagen, rolstoel of scootmobiel. De paden zijn veilig en kennen geen grote obstakels. Het zijn terecht wandelroutes voor Alleman! Ook is er met het IVN een educatief Natuurleerpad ontwikkeld en zijn er onderweg rustpunten met picknicksets en mooie uitkijkpunten aangelegd. Door het Keelvengebied lopen ook bewegwijzerde fiets- en mountainbikeroutes en ruiterroutes.

Natuurpoort Vennenhorst is een van de 32 Brabantse Natuurpoorten die zich verenigd hebben in de stichting Brabantse Natuurpoorten. Voor uitgebreide informatie kijk eens op;  Natuurpoort Vennenhorst - Brabantse Natuurpoorten