Zusters Hoop en Liefde

Het beeld herinnert aan de zusters van Liefde van het klooster in Aarle-Rixtel. In 2010 verlieten de laatste zusters Mariëngaarde en het beel…

Het beeld herinnert aan de zusters van Liefde van het klooster in Aarle-Rixtel. In 2010 verlieten de laatste zusters Mariëngaarde en het beeld werd in dat jaar geplaatst op initiatief van het Feestcomité 150 jaar Mariëngaarde. De zusters hebben namelijk veel betekend voor het onderwijs aan meisjes in Aarle-Rixtel. Vanaf 1856 richtten zij diverse scholen op, waaronder de Mariaschool de huishoudschool en de mulo voor het voortgezet onderwijs. De toenmalige pastoor Van Sambeek wilde graag meisjesonderwijs in Aarle-Rixtel. Via zijn goede band met bisschop Zwijssen, stichter van de Congregatie van de Zuster van Liefde die zich richtte op het stimuleren van onderwijs aan meisjes, slaagde Van Sambeek hierin. In 1856 betrokken vijf zusters het nieuwgebouwde ‘liefdehuis’ aan de Bosscheweg. Even later werd de school (het pensionaat, red.) geopend met 35 kinderen. In 1870 waren het er al 73 en in 1901 kregen 120 meisjes er les. Ondertussen was het klooster annex pensionaat/school verder uitgebouwd. In de loop van de twintigste eeuw kwam er naast een pensionaat en meisjesschool ook een bewaarschool, huishoudschool Mulo en Mater Amabilis –opleiding. In de loop van de jaren 60 en 70 kwamen er grote veranderingen. Het pensionaat werd gesloten en de Mavo vertrok naar Beek en Donk. In de jaren 80 werd er een nieuw klooster gebouwd dat plaats bood aan de gepensioneerde zusters.

Neem contact op

Bosscheweg 20
5735GV Aarle-Rixtel
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie