Processiepark Ommel

De voorstellingen in de nissen van de kapelletjes vormen tesamen het zogenaamde Mirakel van Ommel waarin de geschiedenis van het beeldje van…

De voorstellingen in de nissen van de kapelletjes vormen tesamen het zogenaamde Mirakel van Ommel waarin de geschiedenis van het beeldje van Maria troosteres in elke nood wordt verhaald. In het eerste kapelletje is dit de "Vinding van genadebeeld door Ommels bevolking". In de sculptuur is het Mariabeeldje op een zuil geplaatst met Haar aanbiddende figuren. De tweede afbeelding laat een man in een klein bootje op wilde zee zien, het Mariabeeldje is op de achtergrond zichtbaar. De titel luidt: Jan van Haven op zee belooft de Ommelse kerk te bouwen." Vervolgens "Maria van de Choor, biddende voor het kruisbeeld", afgebeeld in een kerkinterieur. Bij het kruisbeeld een vaan met opschrift "Hier zult gij timmeren". Het vierde kapelletje heeft het opschrift "Maria troosteres in elke nood, geneest de kranken" waarbij twee figuren met krukken zijn afgebeeld voor een altaar met het Mariabeeldje. Dan volgt de "Vlucht der zusters met het beeldje in 1772" en tot slot geeft het zesde kapelletje het "Herstel van 't beeldje op den troon in 1840." weer. Elke kapel bestaat uit een bakstenen opbouw op een bredere voet met een afdekking van strengperssteen. Daarbovenop is een natuurstenen gedeelte met topgeveltje zichtbaar waarin een nis is uitgespaard. Topgeveltjes zijn versierd met bladmotieven. In de nissen zijn wit natuurstenen sculpturen, gedeeltelijk in (hoog)reliëf geplaatst. In een natuurstenen band onder de nis wordt de naam van de voorstelling aangegeven. De kapellen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, kunsthistorische en typologische waarden die ze bezitten als bijzondere uitdrukking van geestelijk leven; namelijk de geschiedenis van de Mariadevotie in dit kerkdorp welke een meer dan lokale uitstraling heeft gehad. Ze vormen een essentieel onderdeel van het ensemble van het processiepark.

In de buitenste ring van dit park bevindt zich een kruisweg in zandsteenreliëf. De 14 staties zijn geplaatst in de vorm van ‘keskes’/kapelletjes, in 1914 gemaakt in Neo-Gotische stijl. Elke kapel bestaat uit een lage bakstenen opbouw op een voet die iets uitsteekt ten opzichte van de opbouw en een afdekrand van strengperssteen heeft. In de opbouw is een nis onder segmentboog uitgespaard, aan de voorzijde van elke nis is een natuurstenen afzaat zichtbaar. Boven de nis is een natuurstenen zadeldak met topgeveltje gezet. In een gebosseerd veld wordt daarin het nummer van de statie in romeinse cijfers aangegeven. In de nis is een wit natuurstenen sculptuur, gedeeltelijk in (hoog)reliëf geplaatst. Blijkens in de zijkant van elke kapel ingemetselde natuurstenen plaquettes met inscripties zijn de kapellen geschonken door diverse vooraanstaande burgers. De eerste statie bevindt zich links van het lage hek, vooraan in het park. Links omgaand volgen dan de overige kruiswegstaties.

Neem contact op

Marialaan
5724 AB Ommel
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie