Bibliotheek en Heemhuis Someren

Bibliotheek en heemhuizen; Deze voormalige Landbouwschool werd op initiatief van de gemeente en de Boerenbond ontworpen door architect De Bever uit Eindhoven en in 1951 gebouwd door aannemer J. Wijnen. Boven op de school prijkt een windvaan met tekst en logo van de NCB. Aan weerskanten naast het schoolgebouw bevinden zich een poort met smeedijzeren toegangshekken en twee bij de school behorende onderwijzerswoningen. 

In 1970 veranderde de naam van R.K Lagere landbouwschool in lagere land- en tuinbouwschool. In 1993 fuseerde de school met het Waterdaelcollege. In 1994 is de school verbouwd tot bibliotheek en peuterspeelzaal. Een woning is nu in gebruik als Heemhuis en het andere is ingericht als Archeologiehuis.

In de oorspronkelijke fietsenstalli…

Bibliotheek en heemhuizen; Deze voormalige Landbouwschool werd op initiatief van de gemeente en de Boerenbond ontworpen door architect De Bever uit Eindhoven en in 1951 gebouwd door aannemer J. Wijnen. Boven op de school prijkt een windvaan met tekst en logo van de NCB. Aan weerskanten naast het schoolgebouw bevinden zich een poort met smeedijzeren toegangshekken en twee bij de school behorende onderwijzerswoningen. 

In 1970 veranderde de naam van R.K Lagere landbouwschool in lagere land- en tuinbouwschool. In 1993 fuseerde de school met het Waterdaelcollege. In 1994 is de school verbouwd tot bibliotheek en peuterspeelzaal. Een woning is nu in gebruik als Heemhuis en het andere is ingericht als Archeologiehuis.

In de oorspronkelijke fietsenstalling is o.a. een verzameling te zien van oude gebruiksvoorwerpen uit de vorige eeuw. In 2012 is door de gemeente opdracht verleend aan de (oud)-Somerense kunstenaar Anne Verhoijsen, om voor de bibliotheek een passend kunstwerk te maken. Anne heeft een geveltekst ontworpen dat naast de hoofdingang van de bibliotheek in een handgeschreven tekst aan de muur is bevestigd, vervaardigd uit RVS materiaal. De twee aparte zinnen verwijzen zowel naar het boek als object als naar wat dit object te bieden heeft; tekst. De tekst luidt;  "het is geschreven" "het is gezegd". In het voorjaar van 2012 tijdens de jaarlijkse Boekenweek is het werk aan de buitenkant van de bibliotheek aangebracht.

Openingstijden

  • Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur

Locatie

Neem alvast een kijkje