Boerderij De Armenhoeve | Gemert

Wanneer het goed Ten Broek is gesticht is onbekend. De oudste aanwijzing voor het bestaan is van 1332. De Commanderij Gemert van de Duitse Ord…

Wanneer het goed Ten Broek is gesticht is onbekend. De oudste aanwijzing voor het bestaan is van 1332. De Commanderij Gemert van de Duitse Orde was van oudsher eigenaar. In 1421 werd het goed Ten Broek in erfpacht gegeven door landcommandeur Iwan van Cortenbach. In 1434 werd Goyart van Werme de eigenaar. Hij was tevens leenman van het naastliggende goed Ten Boer. In zijn testament van 1454 vermaakte Goyart het goed Ten Broek aan de kerk van Gemert, samen met het goed Ten Boer. Hieraan waren een aantal verplichtingen verbonden, onder meer om aan 13 armen van Gemert op elke vrijdag in de vasten '2 vat witte erwten, 3 haringen en zoveel brood als een normaal mens tijdens een maaltijd eten mag' uit te delen. Daarnaast moet op Goyarts sterfdag aan alle aanwezige armen brood worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt (er was 1 mud rogge beschikbaar). Sindsdien heet de hoeve in de volksmond De Armenhoeve of in het Gemerts: D'Ermerhoewf. De spinning (= uitdeling) aan de armen bleef tot in de twintigste eeuw bestaan, totdat de hoeve door de kerk aan particulieren werd verkocht.

Het huidige gebouw is een zogenaamde hoekgevelboerderij. De hoekgevel is ontstaan door het aanbrengen van een aanbouw aan de voorgevel in de lengterichting van het huis. Delen van het gebouw dateren uit de middeleeuwen. Opvallend is de grote hoogte van de zogenaamde Herenkamer. In een balk boven de daar aanwezige schouw is de volgende tekst aangebracht: 'Anno 1619 Ansem Jeghers ende Meriken sijn huysvrou'.

Voorheen was de hoeve omgeven door een gracht, die inmiddels is gedempt. In 1985 werd de losstaande schuur gesloopt. Het bakhuis is nog intact. Het pand is een rijksmonument.

Neem contact op

De Armenhoeve
Kromstraat 37
5421 XZ Gemert
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie