Natuurgebied Beestenveld | De Rips

Beestenveld

Tot 1864 besloeg het Beestenveld een nog veel groter gebied dan nu en bestond veelal uit droge en (zeer) natte heide. Het reikte vanaf Bakel geheel langs de grens met Gemert tot aan de grens met Oploo.

Na de verdeling van de Bakelse Peel in 1864 werd het Beestenveld veel kleiner en kreeg de voormalige gemeente Bakel c.a. zelf het gebied van 362 ha in eigendom.

In 1883 kochten de heren Van Waterschoot, van der Gracht en van Ogtrop deze heide en in 1893 verkreeg de Heidemaatschappij hier de opdracht om te beginnen met de ontginning en bebossing.

Vanaf het ontstaan van het dorp De Rips in 1921 tot halverwege de vorige eeuw werd het productiehout geleverd aan de toenmalige eigenaar de Mijn Laura in Eijgelshoven. Het hout diende als stuthout voor de mijngangen voor de kolenwinning.

Vanaf 197…

Beestenveld

Tot 1864 besloeg het Beestenveld een nog veel groter gebied dan nu en bestond veelal uit droge en (zeer) natte heide. Het reikte vanaf Bakel geheel langs de grens met Gemert tot aan de grens met Oploo.

Na de verdeling van de Bakelse Peel in 1864 werd het Beestenveld veel kleiner en kreeg de voormalige gemeente Bakel c.a. zelf het gebied van 362 ha in eigendom.

In 1883 kochten de heren Van Waterschoot, van der Gracht en van Ogtrop deze heide en in 1893 verkreeg de Heidemaatschappij hier de opdracht om te beginnen met de ontginning en bebossing.

Vanaf het ontstaan van het dorp De Rips in 1921 tot halverwege de vorige eeuw werd het productiehout geleverd aan de toenmalige eigenaar de Mijn Laura in Eijgelshoven. Het hout diende als stuthout voor de mijngangen voor de kolenwinning.

Vanaf 1979 zijn de bossen in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt er een moderner bosbeheer toegepast wat uitmondt in een grotere diversiteit in Flora en Fauna.

Door dit bosgebied ligt het Koordenkanaal en een gedeeelte hiervan maakt momenteel deel uit van de (nieuwe) Peelse Loop.

Bron: Wandelroute De Rips B.ploegmakers

Neem contact op

Beestenveld
Stippelberg
5764 PD De Rips
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie