Buitengewoon Smakelijk

In een groep van maximaal 6 medewerkers bieden we een uitdagende, leerzame maar vooral zinvolle dag aan voor mensen die net dat beetje extra begeleiding nodig hebben. Medewerkers met een lichte tot matige verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of het autisme spectrum stoornis krijgen hier begeleiding op maat.

De dagbesteding vindt plaats in het bruisende multifunctionele gebouw van Lifestyle center Laarbeek gelegen in het hart van Beek en Donk. Dat betekent voor de cliënten dat zij midden in de maatschappij staan en veel waardering krijgen voor hetgeen ze doen.

Locatie

Neem alvast een kijkje