Hoeve Ter Ynde in Gemert

In de buurtschap Boekent lag tot in de 20ste eeuw de hoeve of het goed Ter Ynde. Het stichtingsjaar van het goed Ter Ynde is niet bekend, maar…

In de buurtschap Boekent lag tot in de 20ste eeuw de hoeve of het goed Ter Ynde. Het stichtingsjaar van het goed Ter Ynde is niet bekend, maar zal waarschijnlijk 13de eeuws zijn. De Commanderij Gemert van de Duitse Orde is de eerst bekende eigenaar van de hoeve. Landcommandeur Ywan van Cortenbach gaf het goed Ter Ynde in het jaar 1421 in erfpacht aan particulieren. De jaarlijkse pacht bedroeg toen 6½ mud rogge en 4 vat raapzaad, te leveren op 2 februari (Maria Lichtmis) in een nieuwe zak. Het goed is bij achtereenvolgende erfenissen opgesplitst in meerdere delen. De boerderij die tot in de 20ste eeuw op deze plaats stond, vormde de oude kern en werd in de volksmond aangeduid met de naam Ter-Ingen-hoewf. Het bleef in de loop der eeuwen steeds een relatief groot boerenbedrijf. Ook grondgebied aan de overzijde van de weg behoorde in de Middeleeuwen tot het goed Ter Ynde.

De hoeve werd gesticht aan de rand van de woonkern Boekent, in de Middeleeuwen nog aangeduid met Boekhout. Op de toegangswegen naar Boekent waren toegangshekken geplaatst, die ervoor moesten zorgen dat loslopend vee vanuit de nederzetting de oogst op de akkers niet kon beschadigen. Een dergelijk toegangshek werd destijds een ?128;ynde?128; genoemd. De hoeve kreeg haar naam ?128;het goed ter ynde?128; oftewel ?128;het goed bij het hek?128;, omdat het bij één van die toegangshekken lag. De eigenaar moest dit hek ook onderhouden. De oude boerderij op deze plaats werd door brand verwoest en niet meer opgebouwd. Daarvoor in de plaats kwamen de twee woningen op Boekent 7 en 9.

Neem contact op

Hoeve Ter Ynde in Gemert
5421 WH Gemert
Plan je route

Locatie