Archeologisch monument Steentijd | Milheeze

Inhoud

 • 1 Tongertijd vondsten op de Stippelberg
  • 1.1 Uitleg namen Federmesser en Tjonger
  • 1.2 Van Toendralandschap naar open bos
  • 1.3 Jacht en Visserij
  • 1.4 Archeologisch Rijksmonument
  • 1.5 Belangrijke vindplaats Steentijd
  • 1.6 Archeologische vondsten uit de Prehistorie

Nabij deze plaats zijn sporen gevonden van mensen uit de prehistorie. Zij worden Tjonger of Federmesser-mensen genoemd. Zij leefden ongeveer 13.000 jaar geleden in de Steentijd.

Uitleg namen Federmesser en Tjonger

Federmesser is het Duitse woord voor zakmes. Deze mensen maakten werktuigen en pijlpunten die veel op een zakmes lijken. In Nederland noemen we ze ook wel Tjongermensen. De eerste vondsten van deze mensen zijn gedaan bij het riviertje de Tjonger in Friesland.

Van Toendralandschap naar open bos

De Tjonger-mensen leefden aan het ei…

Inhoud

 • 1 Tongertijd vondsten op de Stippelberg
  • 1.1 Uitleg namen Federmesser en Tjonger
  • 1.2 Van Toendralandschap naar open bos
  • 1.3 Jacht en Visserij
  • 1.4 Archeologisch Rijksmonument
  • 1.5 Belangrijke vindplaats Steentijd
  • 1.6 Archeologische vondsten uit de Prehistorie

Nabij deze plaats zijn sporen gevonden van mensen uit de prehistorie. Zij worden Tjonger of Federmesser-mensen genoemd. Zij leefden ongeveer 13.000 jaar geleden in de Steentijd.

Uitleg namen Federmesser en Tjonger

Federmesser is het Duitse woord voor zakmes. Deze mensen maakten werktuigen en pijlpunten die veel op een zakmes lijken. In Nederland noemen we ze ook wel Tjongermensen. De eerste vondsten van deze mensen zijn gedaan bij het riviertje de Tjonger in Friesland.

Van Toendralandschap naar open bos

De Tjonger-mensen leefden aan het eind van de laatste IJstijd, in een warmere periode, die echter niet zo warm was als nu. Het landschap veranderde van een Toendralandschap, met hier en daar wat begroeiing, naar een open bos met heide en grasland.

Jacht en Visserij

De Tjongermensen leefden van jacht, visserij en het verzamelen van allerlei plantaardig voedsel en klein gedierte. Ze trokken achter de dieren aan. Bijzonder is dat deze mensen vaak terug kwamen om hun kamp op te slaan. Hier konden ze hun kampplek waarschijnlijk hoog en droog opslaan die halverwege de helling van een dekzandrug gelegen was. Er was ook water in de buurt, waar goed gevist kon worden.

Archeologisch Rijksmonument

Deze plek is sinds 1971 een Archeologisch Rijksmonument. In de jaren vijftig van de vorige eeuw vond de eerste opgraving plaats, door dr. Bohmers van de universiteit van Groningen. De Rijksdienst heeft daarna het gebied onderzocht en ook amateurarcheologen deden veel vondsten. Er zijn duizenden vuurstenen voorwerpen gevonden, zoals spitsen, schrabbers, stekers, klingen en boortjes die gebruikt werden als persoonlijke werktuigen.

Belangrijke vindplaats Steentijd

Het gebied is nu nog steeds één van de belangrijkste Steenvindplaatsen van Nederland en Noord-West Europa. De vindplaats is 100 tot 150 meter breed en maar liefst twee kilometer lang.

Infopaneel nabij de Tjongertijdvondsten op de Stippelberg Oude Bakelsedijk, de voormalige "grote zandweg" van Helmond, Bakel, Milheeze maar ook Deurne door de Peel richting Venray vuurstenenvondsten uit dit gebied Dekzandrug in de Oude bakelsedijk waar nabij de vondsten zijn gedaan voorbeelden van vondsten uit het rapport Tjongercultuur in De Rips van W. Heesters en A.M. Wouters, uit Brabants Heem 1969 beschrijving idem links idem uit bovengenoemd rapport Tjongertijdvondst kaart uit rapport De rips Overzichtskaart uit rapport W. Heesters en A.M.Wouters

Locatie