De Plashoeve

De Plashoeve, een boerderij van het Kempische langgeveltype, gelegen aan de voormalige Rijckstraat, thans Provincialeweg 10.

Hoeve van de Plasse, ofwel de Plashoeve, is een de oudste hoeves in Lieshout.
De geschiedenis van de Plashoeve gaat terug tot 1146.
In dat jaar wordt de hoeve, samen met drie andere Lieshoutse hoeven, geschonken aan het Servaaskapittel te Maastricht.
In 1201 geeft het Servaaskapittel deze vier hoeven in leen aan de abdij van Floreffe.
Deze abdij, gelegen in de buurt van Namen in België, was toentertijd eigenaar van alle andere hoeven van het domein Lieshout.
In 1283 verkrijgt de abdij van Floreffe ook het volledige eigendomsrecht van de Plashoeve en de andere drie leenhoeven.
De oudst bekende bewoner van de Plashoeve is Jan van Roeijeckers, die vermeld staat in het Maatboek van Landerijen van 1628.
De volgende Ma…

De Plashoeve, een boerderij van het Kempische langgeveltype, gelegen aan de voormalige Rijckstraat, thans Provincialeweg 10.

Hoeve van de Plasse, ofwel de Plashoeve, is een de oudste hoeves in Lieshout.
De geschiedenis van de Plashoeve gaat terug tot 1146.
In dat jaar wordt de hoeve, samen met drie andere Lieshoutse hoeven, geschonken aan het Servaaskapittel te Maastricht.
In 1201 geeft het Servaaskapittel deze vier hoeven in leen aan de abdij van Floreffe.
Deze abdij, gelegen in de buurt van Namen in België, was toentertijd eigenaar van alle andere hoeven van het domein Lieshout.
In 1283 verkrijgt de abdij van Floreffe ook het volledige eigendomsrecht van de Plashoeve en de andere drie leenhoeven.
De oudst bekende bewoner van de Plashoeve is Jan van Roeijeckers, die vermeld staat in het Maatboek van Landerijen van 1628.
De volgende Maatboeken noemen als gebruiker van de Plashoeve Jan Jansen van Roeijeckers (1634), Anthonis Roeijackers (1640) en Jan Anthonis Roeyeckers (1681).
Eind 17de eeuw draagt Floreffe het beheer van de bezittingen in Lieshout op aan de meer nabij gelegen abdij van Postel.
Deze abdij verkoopt de Lieshoutse bezittingen in 1698.
Paulus Brouwers, dan pachter van de Plashoeve, koopt de hoeve voor drieduizend gulden.
Na zijn dood in 1730 blijft de hoeve tot in de zevende generatie eigendom van zijn nakomelingen.
Een van hen, Johannes Sterken, gehuwd met de achterkleindochter van Paulus Brouwers, komt de eer toe de enige ooit door het volk gekozen burgervader van Lieshout te zijn geweest, van 1795 tot 1798.
Hij overlijdt in 1806 en de Plashoeve blijft in de nalatenschap tot 1868.
Toen Paulus Brouwers de Plashoeve kocht besloeg die 24 hectare.
In 1868 meet de hoeve door herhaalde boedelscheidingen nog slechts 2 hectare.
Dan koopt Gerrit Verbakel de Plashoeve tijdens een openbare verkoping in Hotel Brox, nu het brouwerijcafé van Bavaria.
De hoeve blijft vier generaties in het bezit van de familie Verbakel, tot 1970.
Dan wordt de boerderij met 3.000 m2 grond verkocht aan Pim Brouwers uit Eindhoven.
In de jaren daarna wordt de hoeve door de nieuwe eigenaar onder toezicht van de Rijksdienst Monumentenzorg gerestaureerd.
Sinds 1975 is de Plashoeve een rijksmonument.

Neem contact op

Provinciale Weg 10
5737 GH Lieshout
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie