St. Luciakerk

De kerk van de toenmalige parochie Mierlo-Hout werd verbouwd in 1930 en 1934. In 1930 kwamen er een nieuwe sacristie en drie kinderkapellen, in 1934 werden er twee kerkportalen aan weerskanten van de hoofdingang gebouwd. De oorspronkelijke veelkleurigheid van het interieur is verdwenen. 
De Bouw van de kerk
De opzet van de driebeukige kruisbasiliek is vrijwel geheel symmetrisch. Door de verschillende daken en nokhoogten van het priesterkoor en de aangebouwde kapellen wordt echter een schilderachtig effect bereikt. In de lengteas van de kerk bevindt zich de vijfhoekige sacristie.
Tot het kerkmeubilair hoort onder meer het rijk bewerkte neogotische hoofdaltaar uit 1897 dat vervaardigd werd door de familie Lennaerts uit Roermond.
Van belang zijn ook de kruiswegstatie…

De kerk van de toenmalige parochie Mierlo-Hout werd verbouwd in 1930 en 1934. In 1930 kwamen er een nieuwe sacristie en drie kinderkapellen, in 1934 werden er twee kerkportalen aan weerskanten van de hoofdingang gebouwd. De oorspronkelijke veelkleurigheid van het interieur is verdwenen. 
De Bouw van de kerk
De opzet van de driebeukige kruisbasiliek is vrijwel geheel symmetrisch. Door de verschillende daken en nokhoogten van het priesterkoor en de aangebouwde kapellen wordt echter een schilderachtig effect bereikt. In de lengteas van de kerk bevindt zich de vijfhoekige sacristie.
Tot het kerkmeubilair hoort onder meer het rijk bewerkte neogotische hoofdaltaar uit 1897 dat vervaardigd werd door de familie Lennaerts uit Roermond.
Van belang zijn ook de kruiswegstaties die Emmanuel Perey in 1906 schilderde.De kerk is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de ontwikkeling van het katholicisme in de late negentiende eeuw, met name de stichting van kerkdorpen in de nabijheid van industriekernen.
Het heeft architectuurhistorisch belang als goed en representatief voorbeeld van de late verwerking van neogotische motieven in het werk van C. Franssen.
De aanbesteding tot de bouw van de kerk vond plaats op 9 mei 1895. De opdracht voor de bouw werd gegund aan de laagste inschrijver G. Mestrum uit Venlo voor ongeveer 30.000,- gulden. In oktober 1895 werd begonnen met het leggen van de fundamenten en met de eigenlijke bouw werd gestart in april 1896.
De architect was de in die tijd bekende kerkenbouwer Caspar Franssen uit Roermond, die voor de bouw van de kerk in Brussel in 1897 een gouden medaille 'voor de mooiste dorpskerk' kreeg . De kerk werd op 1 mei 1897 opgeleverd en op 16 mei van datzelfde jaar ingezegend door bouwpastoor Nicolaas Franciscus Elsen.
De kerk is nog steeds in gebruik.

Bouwstijl
verwerking van neogotische motieven

Kwalificatie
Architect: Caspar Franssen uit Roermond
Bouwjaar/bouwperiode: 1895
Rijksmonument


Neem contact op

St. Luciakerk
Hoofdstraat 157
5706 AL HELMOND
Plan je route

Locatie