Strabrechtse Heide fietsroute vanuit Someren

(30.0 km)

De Strabrechtse Heide fietsroute is 30 km lang. Een prachtige route die u laat kennismaken met de Strabrechtse Heide en omgeving. Routebeschrijving; Vanaf het startpunt Wilhelminaplein in het centrum van Someren bij knooppunt 42 fietst u richting knooppunt 41 - 40 - 91 - 20 - 87 - 63 - 62 - 61 - 12 - 88 - 85 - 95 - 96 - 40 - 41 en 42 en komt u weer bij het startpunt Wilhelminaplein. De gratis folder van deze Strabrechtse Heide fietsroute met een routekaartje en beschrijving van alle objecten is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiepunt, De Meer 21a Someren.

Dit ga je zien

Startpunt: Toeristisch Informatiepunt
De Meer 21 a
5711XC Someren
42
41
91
20
1

Boscafé van Moorsel

Boscafé van Moorsel
Moorsel 1
5715 PX Lierop
Boscafé van Moorsel
2

Onderduikerskamp gehucht Moorsel Lierop

Moorsel
5715 PX Lierop
Onderduikerskamp gehucht Moorsel Lierop
87
63
62
61
12
88
85
95
3

Restaurant In De Vennen

Philipsbosweg 7
5715 RE Lierop
Restaurant In De Vennen
96
40
41
42
Eindpunt: Toeristisch Informatiepunt
De Meer 21 a
5711XC Someren

Beschrijving

Startpunt: Toeristisch Informatiepunt
De Meer 21 a
5711XC Someren

Vanaf het startpunt Wilhelminaplein in het centrum van Someren bij knooppunt 42 fietst u richting knooppunt 41 - 40 - 91 - 20 - 87 - 63 - 62 - 61 - 12 - 88 - 85 - 95 - 96 - 40 - 41 en 42 en komt u weer bij het startpunt Wilhelminaplein.

De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca. 1500 ha. In 2006 werd de Strabrechtse Heide samen met een deel van het dal van de Kleine Dommel aangewezen als Natura 2000 gebied onder de Natura 2000-gebiedsnaam Strabrechtse Heide & Beuven. De Strabrechtse en Lieropse Heide maakten tot het einde van de 19e eeuw deel uit van een groot heidegebied tussen de dalen van de Kleine Dommel en de Aa. Naar het noorden strekte de hei zich uit tot Nuenen, ten zuiden van de weg Heeze - Someren liep de Somerensche Heide door tot aan het Weerterbosch en de Groote Peel.

In het begin van de 20e eeuw is het grootste deel van de heide ten noorden en ten zuiden van de Strabrechtse Heide omgezet in bos of landbouwgrond. Door de aanleg van de A67 werd de Strabrechtse Heide gescheiden van het bosgebied tussen Geldrop en Mierlo. Op de droge plaatsen staat Struikhei en Jeneverbes, op de natie plaatsen Dophei, Pijpenstrootjes, Gagel en Klokjesgentiaan. De vergrassing van de heide wordt tegengegaan door beweiding door een schaapskudde van de stichting het Kempisch heideschaap, door maaien en door plaggen. De heide wordt omgeven door bossen. 

De Hoenderboompaal; Van historisch belang is de Hoenderboom. Hier kwamen vanouds vijf gemeenten bij elkaar: Heeze, Maarheeze, Someren, Lierop, en Mierlo. Door gemeentelijke herindelingen is dit aantal teruggelopen tot twee (Heeze-Leende en Someren). Ter plaatse bevindt zich een kopie van de grenspaal die hier vroeger stond. Hier dichtbij ligt het Grafven. Naar verluidt werden hier in 1595 een aantal vrouwen vermoord, die beschuldigd waren van hekserij. De toenmalige heren van Asten en die van Mierlo waren namelijk fervente heksenjagers. In dezelfde omgeving ligt het Rondvenneke, een pingo-ruïne en daarom een aardkundig monument. 

De Plaetse is de naam van de reconstructie van een vroegere dries, een driehoekige gemeenschappelijke weide en plaats waar men mocht planten. Hier bevindt zich de schaapskooi waar de kudde van 350 Kempische heideschapen is gehuisvest. Dit schaperas was bijna uitgestorven maar dankzij een gericht fokprogramma is het ras behouden. Daarnaast is hier een heidetuin waar een aantal kenmerkende planten bijeengebracht zijn zoals ze op de Strabrechtse Heide voorkomen. Ook is er een insectentuin, waar bijenkasten, een insectenhotel en een insectenmuur te vinden zijn.

De Strabrechtse Heide telt een groot aantal vennen. De meeste zijn ooit door uitwaaiing ontstaan. Het grootste ven, het Beuven, is zowel voor vogels als om de plantengroei van veel belang. Het groeide vroeger door de aanvoer van voedselrijk water uit de Peelrijt snel dicht met riet. Om dit tegen te gaan is een verbinding gegraven tussen Peelrijt en Kleine Aa, om dit voedselrijke water af te voeren.

Eindpunt: Toeristisch Informatiepunt
De Meer 21 a
5711XC Someren
 • 42
 • 41
 • 91
 • 20
 • 87
 • 63
 • 62
 • 61
 • 12
 • 88
 • 85
 • 95
 • 96
 • 40
 • 41
 • 42

Kenmerken