Dé groenste gemeente van Europa!

Laarbeek is toonaangevend op het gebied van groen en duurzaamheid en de manier waarop inwoners hierbij betrokken zijn. Dit bleek in september 2016 tijdens de Nationale Groencompetitie. In 2017 kwam daar ook nog eens een internationale erkenning met de Europese gouden award bij. Maar het meest tastbare ‘gouden’ project is toch wel de GroenStrijd 2.0: een gezamenlijk initiatief waarbij inwoners samen met lokale groenondernemers aan de slag gingen met het vergroenen van hun woonomgeving. De sociale cohesie binnen de gemeente is toegenomen. En daarmee heeft Laarbeek ook nog eens de Steenbreek Trofee in 2018 gewonnen!

Het Gulden Land

Samen met de gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas ontwikkelt de gemeente Laarbeek het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel via de Bundertjes tot aan het centrum van Helmond-Noord onder de noemer: 't Gulden Land. Die naam verwijst naar het beekje de Gulden Aa dat door het gebied stroomt. Ook stond vroeger het Gulden Huis midden in het gebied. ’t Gulden Land moet een plek worden waar natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan. Het gebied wordt de komende jaren verder ontwikkeld, maar ook nu al kun je er heerlijk wandelen.

Meer informatie over 't Gulden land

Landgoed Croy

Landgoed Croy is een prachtig groen gebied rond kasteel Croy dat maar liefst 254 hectare groot is. De aanleg bestaat uit een gaaf bewaarde van oorsprong middeleeuwse infrastructuur gevormd door een dubbele rechthoekige omgrachting met singels rondom. Tussen de binnen- en buitengracht liggen weilanden; de binnengracht aan de noord- en westzijde is in de 20ste eeuw gedempt. Oorspronkelijk was het kasteel vanaf de oostzijde middels het poortgebouw toegankelijk, maar in ca.1790 is de oprijlaan in noordelijke richting verlegd waardoor aswerking is verkregen. Deze loodrecht op de ingang in de noordgevel geprojecteerde laan (beplanting van jonge bruine beuk) wordt geflankeerd door oude eikenbossen; in het bos een met naaldbomen (Douglas) omzoomd wandelpad; de oostzijde wordt afgesloten door een beukenhaag. Het kasteeleiland is ingericht met een deels omhaagde rechthoekige moestuin ten oosten van het kasteel; voorplein met keienbestrating; voor de boerderij een rij lindebomen. Gaaf bewaarde relatie buitenplaats - omgeving met landerijen, bosjes en eikenlanen.

Bezienswaardigheden op Landgoed Croy

Natuurgebied De Biezen

In dit fascinerende natuurgebied zijn de laatste jaren allerlei ontwikkelingen geweest. Er zijn stuwen aangelegd, duikers verhoogd en sloten gedempt. Door dood hout te laten liggen probeert men hier een rijke insectenwereld te verkrijgen. Er is populierenaanplant, droog eikenbos en broekbos. De populierenaanplant wordt omgevormd naar een gebied met essen en elzen. Er liggen ook schrale en bloemrijke graslanden. Het natuurgebied is onherbergzaam en vochtig. 

Wandelen & Fietsen in de Biezen

De Groene Long

Waterpartijen, bijzondere bomen, bruggen en banken kom je tegen door de Groene Long.  Overal staan bordjes om je natuurwijs te maken. De rondtocht is - in droge tijden- begaanbaar voor rolstoelen. In natte tijden is het wel mogelijk voor buggy of kinderwagen. Door de Groene Long kun je ook plezier beleven naar het kijken van vogels. Er is hier een vogelnatuurpad gemaakt. Behalve van vogels kun je ook volop genieten van de prachtige bomen en planten. En natuurlijk van de boeiende insectenwereld.

Wandelen & Fietsen in de Groene Long

Mariahouts Bos en Ven

De Mariahoutse Bossen, ook wel Lieshoutse Bossen of Lieshoutse Heide genoemd, is een langgerekt Nederlands bosgebied van 158 ha dat zich onmiddellijk ten noorden van Mariahout bevindt. Het bos, dat eigendom is van de gemeente Laarbeek is een jonge heideontginning en bestaat voornamelijk uit aanplant van grove den, al zijn er ook andere boomsoorten te vinden, zoals beuken. In het zuidwesten van het gebied ligt het Torreven (soms ook Torrenven of Torenven genoemd). Dit is een langgerekt ven dat dreigde te verlanden en in 1992 is opgeschoond.

Het door heiderestanten omgeven terrein wordt nu zodanig beheerd dat de bosrand wordt teruggedrongen, wat de verlanding tegengaat doordat de wind meer spel heeft op het wateroppervlak. Ook worden hier en daar stukken afgeplagd en wordt het terrein begraasd met schapen. Ten zuiden van de Mariahoutse Bossen vindt men de Heieindse Loop. Het gebied sluit aan op het Vresselse Bos in het westen, op de bossen van Olen en Mosbulten in het zuidwesten, en op de bossen Lijnt en Het Geregt in het oosten. Ten noorden van het gebied ligt een uitgestrekte landbouwontginning. In het zuidoosten sluit een klein moerasgebied, het Rietven, aan op de Mariahoutse Bossen. Dit is tegenwoordig een broekgebied met onder meer berken en zomereiken. Er zijn diverse wandelroutes uitgezet in dit gebied.

 

Wandelen & Fietsen in de Mariahoutse Vennen

De Blauwe Poort

Waterberging Blauwe Poort in Beek en Donk. In het buitengebied tussen Beek en Donk en Boerdonk ligt Blauwe Poort, een vernieuwend waterbergingsgebied. Het lijkt wel een schilderij. Midden in het groene gebied langs de N279, tegenover bedrijventerrein Bemmer, staat sinds kort een heuse poort die leidt naar de trap van de nieuw geplaatste uitkijktoren waarop bezoekers het hele gebied kunnen overzien. De waterberging is zo ingericht dat bloemrijk grasland zich goed ontwikkelt en dat weidevogels en de ‘grote modderkruiper’ (beschermde vissoort) zich thuis voelen. Vanaf de Blauwe Poort kan je de weidevogels spotten.

Bezienswaardigheden in de Blauwe Poort

Kasteel Eyckenlust

Het kasteel ligt aan de Aa. De paden op het 61 ha grote landgoed zijn vrij toegankelijk, alleen de directe omgeving van het kasteel is dat niet. Het landgoed bestaat voor een deel uit bos (hoofdzakelijk populieren) en enkele boerderijen. De kern van de aanleg wordt gevormd door het ruim omgrachte vijfhoekige kasteeleiland, toegankelijk middels het poortgebouw; tussen de poort en het hoofdgebouw een korte laan beplant met ca. 200 jaar oude linden eindigend op een voorpleintje. Vanaf de Gemertseweg liep een tweede toegangslaan evenwijdig aan de grillig verlopende rivier de Aa; hiervan zijn delen bewaard gebleven.

Door de normalisering van de Aa (1941) sluiten beide lanen niet meer goed op elkaar aan. Ten zuidoosten van de (hoofd)toegangslaan ligt een restant van de oorspronkelijke moestuin annex boomgaard, waaraan alleen een rij geknotte perenbomen evenwijdig aan de oprijlaan herinnert (verder weide). In de directe omgeving van het huis staan enkele solitaire bomen (walnoot, bruine beuken, moerascypres, plataan). Ten noorden van het huis ligt een boomgaard met voornamelijk half-stam perenbomen. 

Bezienswaardigheden bij Kasteel Eyckenlust

Ruweeuwsels

De Ruweeuwsels vormden in de Middeleeuwen de zuidwestelijke begrenzing van het domein Lieshout. Onder eeuwsel werd algemeen een laaggelegen, enigszins moerassig gebied verstaan, begroeid met kreupelhout, doornstruiken en hier en daar gras van slechte kwaliteit. In 1760 werd de Ruweeuwsels geschikt gemaakt voor bosbouw. Daartoe werd het gehele gebied geëgaliseerd, waarna er sloten werden gegraven waartussen rijen bomen werden aangeplant.

De huidige Ruweeuwsels dateren dus eerst uit 1760 en zijn niet een oorspronkelijk stukje Brabantse natuur, zoals weleens verondersteld wordt. In 1918 werden door de gemeente Lieshout nog enkele aangrenzende percelen bijgekocht, waarmee de Ruweeuwsels hun huidige omvang kregen. Door de diverse eigenaren was de houtproductie voortgezet, tot de Ruweeuwsels in 1968 in het bezit kwamen van de Stichting het Brabants Landschap en de nadruk geheel en al op de landschappelijke waarde van de Ruweeuwsels kwam te liggen.

Wandelen & Fietsen door de Ruweeuwsels

Natuurtuin De Bimd

Achter en rondom het IVN gebouw aan Beekseweg 3 te Aarle-Rixtel ligt sinds eind 1980 een natuurtuin. Een tuin vol natuur, avontuur en ontdekkingsplekjes! Deze tuin is in de loop der jaren uitgebreid tot een totale oppervlakte van ongeveer 5000 m², waarvan ongeveer 2500 m² vrij toegankelijk is. Het gesloten gedeelte bestaat uit een vijver met plas-dras situatie, houtwal met o.a. stinzenplanten, plantenborders, knotwilgen, insectenmuur, kruidencirkel, vogel-broedbosjes, blote voeten-pad, kleine besjes bakken, terras en in aanleg een vlinderweide met voedselbos. Het open gedeelte, bestaat uit een oud populierenbos met daarin een insectenmuur, poel, bijenkast, knotwilgen, vlindertuin, Tiny Forest, een boomgaard met oude fruitrassen en nog veel meer. Verder is er een natuurleerpad aangelegd dat deel uitmaakt van het ommetje, „ De Aarlese Beemden” waar ook weer enkele poelen te bezichtigen zijn.

Uitgangspunt is, de biodiversiteit zoveel mogelijk Nederlandse wilde planten en struiken en bomen in de tuin te laten zien. Bij de meeste is op bordjes aangegeven om welke soort het gaat. Op aanvraag zijn rondleidingen mogelijk door een ervaren gids.

Wandeling door Natuurtuin de Bimd