Wat wil je zeker zien?

We heten je van harte welkom in Someren! Someren is een uitgestrekte Brabantse plattelandsgemeente waar het goed toeven is! Door haar unieke natuurlijke ligging aan de rand van De Groote Peel en de Strabrechtse Heide met haar afwisselende bos- vennen-en heidegebieden is Someren bij uitstek een echte wandel- en fietsgemeente!

Ontdek alle recreatiemogelijkheden bij de Natuurpoort Vennenhorst!

Welkom bij Natuurpoort Vennenhorst!

Deze entreepoort tot de Somerense natuur is onderdeel van het gebied De Heihorsten, een ontwikkelingsgebied voor allerlei toeristische en recreatieve functies.  Diverse bedrijven vullen deze doelstelling in dit gebied al in met allerlei soorten (sportieve) dag- en verblijfsrecreatie.Vanuit deze natuurpoort kun je kennismaken met de veelzijdige natuurlijke recreatieve omgeving van gastvrij Someren. Je kunt te voet de natuur in via bewegwijzerde routes voor themawandelingen, of een wandeling maken via een route van de wandelknooppunten. Met de fiets ontdek je de prachtige omgeving en de recreatiebedrijven in het gebied via bewegwijzerde themafietsroutes of via de fietsknooppunten. Ook terreinfietsers kunnen er hier mooi op uit via de bewegwijzerde mountainbikeroutes. Tenslotte is de natuur voor de ruiters toegankelijk via de aangegeven ruiterroutes. Centraal ontmoetings- en verblijfpunt is Boscafé De Soete Inval: een pleisterplaats voor alle bezoekers. Je vind er toiletten, aanvullende toeristische informatie en natuurlijk een fijne plek om te genieten van het horeca-aanbod. Rondom het boscafé zijn nog diverse voorzieningen in ontwikkeling en al gerealiseerd zoals het Arboretum van de Stichting Bomen Peelland, een minigolfbaan, een paar vennetjes en speelvoorzieningen, objecten van landkunst, een uitkijkpunt, een heemtuin en ook nog extra paden voor korte ommetjes voor wie niet ver wil of kan gaan. Natuurpoort Vennenhorst is een van de 32 Brabantse Natuurpoorten. Voor uitgebreide info; Kijk ook eens op; Natuurpoort Vennenhorst - Brabantse Natuurpoorten

Wandelen vanuit Natuurpoort Vennenhorst

Fietsen vanuit Natuurpoort Vennenhorst

Ontdek de Strabrechtse Heide!

Welkom op de Strabrechtse Heide!

De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca.1500 ha. In 2006 werd de Strabrechtse Heide samen met een deel van het dal van de Kleine Dommel aangewezen als Natura 2000 gebied onder de Natura 2000-gebieds-naam Strabrechtse Heide & Beuven. De Strabrechtse en Lieropse Heide maakten tot het einde van de 19e eeuw deel uit van een groot heidegebied tussen de dalen van de Kleine Dommel en de Aa. Naar het noorden strekte de hei zich uit tot Nuenen, ten zuiden van de weg Heeze - Someren liep de Somerensche Heide door tot aan het Weerterbosch en de Groote Peel. In het begin van de 20e eeuw is het grootste deel van de heide ten noorden en ten zuiden van de Strabrechtse Heide omgezet in bos of landbouwgrond. Door de aanleg van de A67 werd de Strabrechtse Heide gescheiden van het bosgebied tussen Geldrop en Mierlo. Op de droge plaatsen staat Struikhei en Jeneverbes, op de natte plaatsen Dophei, Pijpenstrootjes, Gagel en Klokjesgentiaan. De vergrassing van de heide wordt tegengegaan door maaien, beweiding door een schaapskudde van stichting het Kempisch heideschaap en het laten grazen van Schotse Hooglanders. 

Wandelen en fietsen op de Strabrechtse Heide!

Ontdek het natuurgebied De Pan-Boksenberg!

Welkom in Natuurgebied Boksenberg en De Pan

Ten zuidwesten van Someren ligt landgoed Boksenberg. Dit is een 167 ha groot droog naaldbos met dennen van 40 tot 50 jaar oud, dat geleidelijk een meer gevarieerd karakter zal krijgen. Er ligt een vijver in dit gebied, die gevormd is door zandafgraving. De Boksenberg  is het natuurgebied dat grenst aan de Pan.

De Pan is een weelderig en gevarieerd natuurgebied. Een gebied dat wordt afgewisseld door bos, heide, weilanden, akkers en natte gebieden. Dwars door de Pan slingert de Sterkselsche Aa. Tot begin van de twintigste eeuw bestond het gebied voor het grootste deel uit heide. De oudste delen van het bos dateren uit deze tijd. Het relatief oude bos bevindt zich op de natte delen van het gebied rondom de beek. Waar droge en natte delen elkaar afwisselen is zo een gevarieerd bos ontstaan. De bossen bieden een schuilplaats aan veel dieren waaronder egels en reeën, maar ook de wielewaal en de boomklever is er te gast. Op de natste plekken in het beekdal groeien Elzenbroekbossen. Het is een natuurlijk bos met elzen en wilgen. Het woord ‘broek’ betekent laaggelegen drassig land langs een beek.

Fietsen in Natuurgebied Boksenberg en De Pan