Witvenroute wandelen in Someren

(6.0 km)

Vanuit de startplaats maakt u in dit gedeelte van het Keelvengebied kennis met de vele natuurontwikkelingen die hier in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Veel wandelpaden, fietspaden, mountainbikeroutes, ruiterpaden en een Cooperbaan/trimbaan zijn in dit gebied aangelegd om u als bezoeker op diverse manieren
te laten genieten van de diversiteit van dit natuurgebied. Tijdens de wandeling steekt u de Provincialeweg over. Deze weg was vroeger de officiële verbindingsweg tussen Eindhoven en Venlo. 

U komt vervolgens in een gebied waar de afgelopen jaren veel bosond…

Vanuit de startplaats maakt u in dit gedeelte van het Keelvengebied kennis met de vele natuurontwikkelingen die hier in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Veel wandelpaden, fietspaden, mountainbikeroutes, ruiterpaden en een Cooperbaan/trimbaan zijn in dit gebied aangelegd om u als bezoeker op diverse manieren
te laten genieten van de diversiteit van dit natuurgebied. Tijdens de wandeling steekt u de Provincialeweg over. Deze weg was vroeger de officiële verbindingsweg tussen Eindhoven en Venlo. 

U komt vervolgens in een gebied waar de afgelopen jaren veel bosonderhoud heeft plaatsgevonden. Dit gebied kenmerkt zich door een afwisseling van naaldbossen en de uitgestrektheid van het vennen-en heidegebied met prachtige vergezichten. In een gedeelte van dit gebied grazen tegenwoordig Schotse Hooglanders. Dit runderras is zeer geschikt om in natuurgebieden jaarrond als grote grazer te worden ingezet. Ze hebben weinig zorg nodig. Hooglanders voeden zich ook met planten die veel andere rundersoorten links laten liggen en door hun lange haar kunnen ze ook in de wintermaanden buiten blijven.

In het noordelijke deel van de Witvenroute komt u uit bij de Hoenderboompaal, een grenspaal die op 5 september 1983 herplaatst is. Hier “paalden” indertijd de vijf “Heerlijckheden” Heeze-Leende, Sterksel, Mierlo, Someren en Lierop. Vanaf dit punt hebt u ook prachtig uitzicht op het Grafven.

De wandeling gaat verder via onder andere een mooie natuurlijke knuppelbrug en kronkelende paden door de naaldbossen. De aanplant in deze productiebossen bestaat voornamelijk uit Grove Den: een boomsoort die snel groeit en weinig eisen stelt aan de bodem. Tegenwoordig zien we in dit gebied ook andere bomen zoals de Douglasspar en een onderbegroeiing van loofhout dat later aangeplant is om meer variatie aan te brengen. Ook Eiken en Berken treffen we aan en in de lagere delen Wilgen. Gagel komen we vooral tegen op plaatsen die ’s winters onder water en ’s zomers droog staan. Aan de onderkant van de bladeren zitten glanzend, goudgele harsklieren. Ze verspreiden een sterke geur. Mogelijk dat de plant vanwege deze geur ook wel tegen de vlooien gebruikt werd: vlooienkruid. Op enkele plaatsen zien we nog altijd wat Jeneverbesstruiken met de altijd groene kleur en scherpe naalden. Het is een kleine boom of struik die 4-5 meter hoog kan worden. De scherpe priemvormige takken staan in kransen van drie rond de takken. De gewone jeneverbes is tweehuizig, mannelijke en vrouwelijke bloemen komen niet op één plant voor en de bloei is in mei. De bessen doen er twee tot drie jaar over om te rijpen. Eerst zijn ze groen, dan blauw en tenslotte zwart. 

Vervolgens komt u in het gebied van De Peelrijt, een gekanaliseerdgenormaliseerd riviertje, werd gebruikt voor de afwatering van de Somerense Heide toen deze streek omstreeks 1942 werd ontgonnen. Hierdoor werd dit water voedselrijk. Het verrijkte water van deze rivier dat voorheen in het Beuven stroomde, heeft in het verleden de bijzondere vegetatie van dit ven aangetast. In de winter van 1985-1986 is het Beuven schoongemaakt, wat is gefinancierd door het ministerie van Landbouw en de gemeente Someren. Om verzuring van het ven te voorkomen moet af en toe toch wat Peelrijtwater ingelaten worden via een stuw. De laatste jaren is de kwaliteit van het Peelrijtwater aanzienlijk verbeterd. 

Tenslotte komt u uit bij het prachtige Witven, dat op natuurlijke wijze is ontstaan. Tijdens de ijstijd ontstond hier namelijk het zogenaamde dekzand. Dit zand werd in die periode aangevoerd door de wind en in vele plaatsen in Nederland ligt het nog aan de oppervlakte. In een later stadium werd dit dekzand plaatselijk opgestoven waardoor kommen en stuif- of dekzandruggen gevormd werden. Toen het grondwater steeg, liepen deze kommen vol. In zo’n uitwaaikom is het Witven ontstaan. Vermoedelijk is de naam afgeleid van witzandven. Het witte zand werd in vroegere dagen gebruikt om in ”den herd” op de vloer te strooien.

De gratis folder van deze WITVENROUTE met een routekaartje en beschrijving van alle objecten is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiepunt, De Meer 21a Someren, of klik op onderstaande knop; "Bekijk routefolder"

Dit ga je zien

Startpunt: Natuurpoort Vennenhorst
Bosrandweg 6
5712GX Someren
1

Boscafé De Soete Inval in Someren

Bosrandweg 6
5711RJ Someren
Boscafé De Soete Inval in Someren
Eindpunt: Natuurpoort Vennenhorst
Bosrandweg 6
5712GX Someren

Beschrijving

Startpunt: Natuurpoort Vennenhorst
Bosrandweg 6
5712GX Someren

Vanuit de startplaats maakt u in dit gedeelte van het Keelvengebied kennis met de vele natuurontwikkelingen die hier in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Veel wandelpaden, fietspaden, mountainbikeroutes, ruiterpaden en een Cooperbaan/trimbaan zijn in dit gebied aangelegd om u als bezoeker op diverse manieren te laten genieten van de diversiteit van dit natuurgebied.

Tijdens de wandeling steekt u de Provincialeweg over. Deze weg was vroeger de officiële verbindingsweg tussen Eindhoven en Venlo. U komt vervolgens in een gebied waar de afgelopen jaren veel bosonderhoud heeft plaatsgevonden. Dit gebied kenmerkt zich door een afwisseling van naaldbossen en de uitgestrektheid van het vennen-en heidegebied met prachtige vergezichten. In een gedeelte van dit gebied grazen tegenwoordig Schotse Hooglanders. Dit runderras is zeer geschikt om in natuurgebieden jaarrond als grote grazer te worden ingezet. Ze hebben weinig zorg nodig. Hooglanders voeden zich ook met planten die veel andere rundersoorten links laten liggen en door hun lange haar kunnen ze ook in de wintermaanden buiten blijven. 

In het noordelijke deel van de Witvenroute komt u uit bij de Hoenderboompaal, een grenspaal die op 5 september 1983 herplaatst is. Hier “paalden” indertijd de vijf “Heerlijckheden” Heeze-Leende, Sterksel, Mierlo, Someren en Lierop. Vanaf dit punt hebt u ook prachtig uitzicht op het Grafven.

De wandeling gaat verder via onder andere een mooie natuurlijke knuppelbrug en kronkelende paden door de naaldbossen. De aanplant in deze productiebossen bestaat voornamelijk uit Grove Den: een boomsoort die snel groeit en weinig eisen stelt aan de bodem. Tegenwoordig zien we in dit gebied ook andere bomen zoals de Douglasspar en een onderbegroeiing van loofhout dat later aangeplant is om meer variatie aan te brengen. Ook Eiken en Berken treffen we aan en in de lagere delen Wilgen. Gagel komen we vooral tegen op plaatsen die ’s winters onder water en ’s zomers droog staan. Aan de onderkant van de bladeren zitten glanzend, goudgele harsklieren. Ze verspreiden een sterke geur. Mogelijk dat de plant vanwege deze geur ook wel tegen de vlooien gebruikt werd: vlooienkruid. Op enkele plaatsen zien we nog altijd wat Jeneverbesstruiken met de altijd groene kleur en scherpe naalden. Het is een kleine boom of struik die 4-5 meter hoog kan worden. De scherpe priemvormige takken staan in kransen van drie rond de takken. De gewone jeneverbes is tweehuizig, mannelijke en vrouwelijke bloemen komen niet op één plant voor en de bloei is in mei. De bessen doen er twee tot drie jaar over om te rijpen. Eerst zijn ze groen, dan blauw en tenslotte zwart. 

Vervolgens komt u in het gebied van De Peelrijt, een gekanaliseerdgenormaliseerd riviertje, werd gebruikt voor de afwatering van de Somerense Heide toen deze streek omstreeks 1942 werd ontgonnen. Hierdoor werd dit water voedselrijk. Het verrijkte water van deze rivier dat voorheen in het Beuven stroomde, heeft in het verleden de bijzondere vegetatie van dit ven aangetast. In de winter van 1985-1986 is het Beuven schoongemaakt, wat is gefinancierd door het ministerie van Landbouw en de gemeente Someren. Om verzuring van het ven te voorkomen moet af en toe toch wat Peelrijtwater ingelaten worden via een stuw. De laatste jaren is de kwaliteit van het Peelrijtwater aanzienlijk verbeterd. 

Tenslotte komt u uit bij het prachtige Witven, dat op natuurlijke wijze is ontstaan. Tijdens de ijstijd ontstond hier namelijk het zogenaamde dekzand. Dit zand werd in die periode aangevoerd door de wind en in vele plaatsen in Nederland ligt het nog aan de oppervlakte. In een later stadium werd dit dekzand plaatselijk opgestoven waardoor kommen en stuif- of dekzandruggen gevormd werden. Toen het grondwater steeg, liepen deze kommen vol. In zo’n uitwaaikom is het Witven ontstaan. Vermoedelijk is de naam afgeleid van witzandven. Het witte zand werd in vroegere dagen gebruikt om in ”den herd” op de vloer te strooien.

Eindpunt: Natuurpoort Vennenhorst
Bosrandweg 6
5712GX Someren

Kenmerken