Apostelhuis

Apostelhuis

Tijdens een bezoek aan zijn geboortestreek rond 1500 zou Willem van Enckevoirt, geboren in het buurtschap Berenbroek in Mierlo-Hout, tegen de Leuvense hoogleraar en theoloog Adriaan Boeyens gezegd hebben dat deze nog wel eens de eerste Nederlandse paus zou worden. ?128;œAls dat zo is, benoem ik jou tot kardinaal ?128;, zei Boeyens. Van Enckevoirt deed daarop de gelofte: ?128;œDan zal ik uit dankbaarheid op deze plaats een hospitaal en Godshuis stichten voor twaalf oude mannen?128;. Naar gelijkenis van de twaalf apostelen. Boeyens werd in 1522 daadwerkelijk ingewijd als paus Adrianus VI en Willem van Enckevoirt onder zijn korte pausschap inderdaad kardinaal. Van Enckevoirt hield zijn woord en kreeg van de volgende paus toestemming voor de bouw van een verzorgingstehuis. Pas na zijn dood begon men met de werkelijke bouw.

In 1537 werd he…

Apostelhuis

Tijdens een bezoek aan zijn geboortestreek rond 1500 zou Willem van Enckevoirt, geboren in het buurtschap Berenbroek in Mierlo-Hout, tegen de Leuvense hoogleraar en theoloog Adriaan Boeyens gezegd hebben dat deze nog wel eens de eerste Nederlandse paus zou worden. ?128;œAls dat zo is, benoem ik jou tot kardinaal ?128;, zei Boeyens. Van Enckevoirt deed daarop de gelofte: ?128;œDan zal ik uit dankbaarheid op deze plaats een hospitaal en Godshuis stichten voor twaalf oude mannen?128;. Naar gelijkenis van de twaalf apostelen. Boeyens werd in 1522 daadwerkelijk ingewijd als paus Adrianus VI en Willem van Enckevoirt onder zijn korte pausschap inderdaad kardinaal. Van Enckevoirt hield zijn woord en kreeg van de volgende paus toestemming voor de bouw van een verzorgingstehuis. Pas na zijn dood begon men met de werkelijke bouw.

In 1537 werd het Apostelhuijs gesticht op een omgracht terrein waarop al een stenen huis stond: het ?128;˜Stokkelmans huijsken?128;™. Het Apostelhuijs werd bewoond door twaalf ongehuwde mannen of weduwnaren. Zij moesten geboren Mierlonaren zijn, van goede naam en conditie en ouder dat vijftig jaar. Met de inkomsten uit kerkelijke functies van Van Enkevoirt werd het Apostelhuijs gefinancierd. De uitvoering en het beheer waren in handen van zijn zus en naaste verwanten. In 1537 kwam er een beheersstichting. Belangrijk was de kapel met een dagelijkse mis door de eigen priester tevens rector. Kort na 1648 kwam het beheer in protestantse handen. De kapel raakte in verval en werd eind 18e eeuw afgebroken. Het Apostelhuijs werd boerderij. In 1872 werd het bouwvallige huis afgebroken. Op de funderingen werd een nieuwe hoeve gebouwd, die in 1932 afbrandde. Vervolgens is de huidige Apostelhoeve gebouwd.

Bij de aanleg van het huidige plantsoen, in 1984, zijn twee bakstenen putten aangetroffen. In één daarvan lag afval uit de 16de en 17de eeuw, waaronder een ijzeren sleutel, fragmenten van aardewerk en drinkglazen, messing knopspeldjes en een vingerhoed, een tinnen lepel en een ampul. Bij het uitgraven van de grachten kwamen opmerkelijke vondsten tevoorschijn, waaronder stukken daklei met daarin gekraste reeksen cijfers en strepen. Ze dateren uit de bouwperiode van het Apostelhuijs.

Locatie