Stiphout (Eenselaar)

Stiphout (Eenselaar)

In de omgeving van de Warande en Croy, nabij de Goorloop en Schevelingse Loop zijn op een aantal akkers vuurstenen voorwerpen verzameld. Deze vuursteenfragmenten zijn bewerkt door jagers en verzamelaars die gedurende de midden-steentijd in het gebied verbleven. Op de hoge zandrug tussen de Goorloop en Stiphoutse Loop bij de Eenselaar (Stiphouts Broek) zijn veel vondsten verzameld. Het is duidelijk dat het gebied rond de Eenselaar generaties lang is bezocht door rondtrekkende jagers-verzamelaars die er voor korte of langere tijd verbleven. In het gebied konden ze overleven dankzij jacht en visvangst en het verzamelen van eetbare zaden en vruchten, onder andere hazelnoten. Dankzij teruggevonden dierenbotten weten we dat in de omgeving in elk geval oerrunderen en edelherten leefden. De steentijdmens jaagde daarop met pijl en boog of speer.

Verder is er…

Stiphout (Eenselaar)

In de omgeving van de Warande en Croy, nabij de Goorloop en Schevelingse Loop zijn op een aantal akkers vuurstenen voorwerpen verzameld. Deze vuursteenfragmenten zijn bewerkt door jagers en verzamelaars die gedurende de midden-steentijd in het gebied verbleven. Op de hoge zandrug tussen de Goorloop en Stiphoutse Loop bij de Eenselaar (Stiphouts Broek) zijn veel vondsten verzameld. Het is duidelijk dat het gebied rond de Eenselaar generaties lang is bezocht door rondtrekkende jagers-verzamelaars die er voor korte of langere tijd verbleven. In het gebied konden ze overleven dankzij jacht en visvangst en het verzamelen van eetbare zaden en vruchten, onder andere hazelnoten. Dankzij teruggevonden dierenbotten weten we dat in de omgeving in elk geval oerrunderen en edelherten leefden. De steentijdmens jaagde daarop met pijl en boog of speer.

Verder is er omstreeks 1950 een doorboorde Rössener Breitkeil gevonden op de Eenselaar die wordt gedateerd op de vroege nieuwe steentijd (circa 4500 voor Chr.). Een andere vondst is een fraaie pijlspits met gebogen weerhaken daterend uit het laatste deel van de nieuwe steentijd, ongeveer 2500 jaar voor Chr, de tijd van de klokbeker-cultuur. Uit deze kenmerkende stenen voorwerpenen vuurstenen werktuigen blijkt dat het gebied aan het Stiphouts Broek gedurende de laatste fase van het mesolithicum en neolithicum bezocht is door steentijdmensen die er voor korte of langere tijd verbleven.

Neem contact op

5708 AV HELMOND
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie