Maria Presentatie Kerk

Niet altijd is dit zo geweest; de huidige kerk is pas aan het eind van de negentiende eeuw gebouwd. De parochie Asten is al eeuwenoud. In oorkonden uit 1202 en 1212 die in Den Bosch en Namen te vinden zijn, komt de naam “Asten” al voor.

Wie de parochie gesticht heeft is niet bekend. De eerste, die als pastoor van de parochianen in de archieven te achterhalen valt, is Gerardus van Binderen. Van 1274 tot 1301 was hij de zielenherder van Asten en Lierop. Deze dorpen vormden tot 1569 samen een parochie.

Waar precies de eerste kerk van Asten heeft gestaan, is…

Niet altijd is dit zo geweest; de huidige kerk is pas aan het eind van de negentiende eeuw gebouwd. De parochie Asten is al eeuwenoud. In oorkonden uit 1202 en 1212 die in Den Bosch en Namen te vinden zijn, komt de naam “Asten” al voor.

Wie de parochie gesticht heeft is niet bekend. De eerste, die als pastoor van de parochianen in de archieven te achterhalen valt, is Gerardus van Binderen. Van 1274 tot 1301 was hij de zielenherder van Asten en Lierop. Deze dorpen vormden tot 1569 samen een parochie.

Waar precies de eerste kerk van Asten heeft gestaan, is niet bekend. In de vijftiende eeuw werd de, veel kleinere, voorganger van de huidige kerk voltooid. Deze kerk werd gebouwd op het huidige Koningsplein. De toren dateerde uit de 13de eeuw. De kruiskerk uit 1478. Omdat de plattegrond van deze kerk de vorm van een kruis had werd deze kerk een kruiskerk genoemd.

Aanvankelijk was de kerk in handen van de katholieken. Hierin kwam in 1648 verandering. In 1648 kwam met de Vrede van Munster een einde aan de achtigjarige oorlog. In dit jaar moesten de Spaanse, katholieke bezetters de Nederlanden verlaten. Binnen de toenmalige regering van de Nederlanden, de Staten-Generaal, hadden de protestanten een overmacht. Zij wilden dan ook koste wat kost een nieuwe katholieke overheersing voorkomen. Om deze reden verboden zij het katholieke geloof en kwam ook de H. Maria Presentatie in handen van de protestanten. Pas 150 jaar later, in 1798, werd het katholieke geloof niet meer als een bedreiging beschouwd en kon de kerk teruggekocht worden door de katholieken.

Gedurende de jaren die volgden bleek dat de kerk ernstig in verval was geraakt. Besloten werd dan ook tot de bouw van een nieuwe kerk. Op 8 juli 1893 werd Johannes Wilhelmus Smits benoemd tot bouwpastoor voor de bouw van de nieuwe kerk. Smits had te kampen met een veelvoorkomend probleem in de geschiedenis van de kerkbouw: een gebrek aan financiën. Dankzij leningen en de opbrengst van verkochte kerkschatten konden in september 1896 de fundamenten voor de kerk gelegd worden. Onder leiding van de architect Caspar Franssen werd het nieuwe monumentale gebouw in gotische stijl binnen twee jaar voltooid. Op 19 september 1898 werd de H. Maria Presentatie ingewijd.

Neem contact op

Maria Presentatie Kerk
Wilhelminastraat 1
5721 GV Asten
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie