Herenhuis Huize Hockers Someren

Het notarishuis werd in 1886 gebouwd in opdracht van notaris Hockers. Het huis werd gebouwd naar bestek en tekening van de firma Rooijakkers uit Helmond en daartoe werd in september 1886 een openbare aanbesteding gehouden. De timmerlieden Jan Meesterburrie en Jan Meeuws uit Someren mochten huis bouwen, zij hadden het laagst ingeschreven, voor 7795 gulden. Tot in het jaar 1902 zou notaris Hockers het nieuwe huis bewonen.

Bewoners en eigenaren van het Notarishuis in Someren na Hockers. Als eerste was…

Het notarishuis werd in 1886 gebouwd in opdracht van notaris Hockers. Het huis werd gebouwd naar bestek en tekening van de firma Rooijakkers uit Helmond en daartoe werd in september 1886 een openbare aanbesteding gehouden. De timmerlieden Jan Meesterburrie en Jan Meeuws uit Someren mochten huis bouwen, zij hadden het laagst ingeschreven, voor 7795 gulden. Tot in het jaar 1902 zou notaris Hockers het nieuwe huis bewonen.

Bewoners en eigenaren van het Notarishuis in Someren na Hockers. Als eerste was dat W.A.P. Kerssemakers, die op 1 mei 1900 burgemeester van Someren werd. Hij kocht wel het huis van notaris Hockers maar woonde er niet. Burgemeester Thijssen trouwde op 13 januari 1903 in Mill en Sint Hubert met Maria Anna Anderegg. Tot september 1903 wonen beiden in het door burgemeester Kerssemakers gekochte notarishuis. Het notarishuis heeft na 1903 waarschijnlijk leeg gestaan tot 1909 toen het werd gekocht door Hendricus Franciscus Kerssemakers uit Eindhoven. In 1910/1911 ging het huis over naar Wilhelmus L. Nouwen, portier te Weert, die het in 1912 doorverkocht aan Franciscus P. Huijsmans, zonder beroep, wonende te Helmond. Noch Nouwen noch Huijsmans hebben in het huis gewoond voor zover te achterhalen is. In 1918 verkoopt Huijsmans uit Helmond het pand aan bakker Hein Rooijmans, die in het zelfde jaar trouwt met Tonia Bennenbroek, waarna het nieuwe gezin het huis gaat bewonen.

Het pand, door Hein Rooijmans in 1918 gekocht, zal zo blijven tot 1933/34. Dan vindt de aanbouw plaats in de vorm van bakkerij, winkel, etc.,maar die aanbouw is later weer afgebroken. In 1958 koopt de Gemeente Someren het pand. Reden van de aankoop is, dat de bestaande ruimten in het gemeentehuis veel te klein zijn en zelfs de raadzaal voor allerlei doeleinden moet worden gebruikt. Het gebouw zal worden ingericht voor de dienst openbare werken, bouw en woningtoezicht, sociale zaken. Als in 1963 het gemeentehuis wordt verbouwd krijgen gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten, behalve de gemeenteontvanger, tijdelijk onderdak in het herenhuis. In 1979 herhaalt zich dat als het gemeentehuis weer aan verbouwing toe is en tevens flink wordt uitgebreid. In februari 1979 betrok het college van B en W, met de afdelingen algemene zaken, interne zaken, bevolking en welzijn het pand Speelheuvelstraat 1.

Op zaterdag 14 februari 1981 verhuisden het college en het ambtenarenkorps naar het nieuwe/verbouwde gemeentehuis aan het Wilhelminaplein. De buurt hielp spontaan met verhuizen. Op zaterdag 8 oktober 1983, werd het pand in gebruik genomen als nieuw politiebureau. In 2009 krijgt het gemeentelijk monument nieuwe bewoners. Peter Slegers en Jeanne van Velthoven blazen het pand nieuw leven in. Onder naam Huize Hockers zijn zij in het oude pand een koffie en theeschenkerij begonnen. Ook was er ruimte voor diverse tentoonstellingen.

De maatschappelijke functie stond voorop. Kleinschalige initiatieven kwamen hier tot stand zoals het vertonen van bijzondere films en er werden lezingen gegeven. Het was een galerie voor iedereen. Helaas kwam in 2012 een einde aan dit initiatief. Het pand is gekocht door ondernemer Ben Buiting die er zijn pensioenadviesbedrijf in vestigde. De naam Huize Hockers is aangehouden. Het gebouw leent zich nog steeds voor meerdere gelegenheden zoals bijvoorbeeld trouwlocatie of andere speciale gebeurtenissen.

Neem contact op

Speelheuvelstraat 1
5711 AS Someren
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie

Neem alvast een kijkje