Natuurgebied Bakelse Plassen | Milheeze

Duizenden jaren geleden stroomden voorgangers van de Maas en de Rijn door Oost-Brabant en lieten hier een sediment van een rivierafzetting vol met grint achter. Omdat de Bakelse Plassen op de hoger gelegen Peelhorst liggen die door de Peelrandbreuk omhooggeduwd wordt, ligt die rivierafzetting hier vrij hoog aan de oppervlakte. Dit is ook meteen de reden dat hier vanaf 1986 grint wordt gewonnen en er zo een steeds grotere waterplas is ontstaan, die tot de dag van vandaag nog aan het uitbreiden is.

In 2005 startten Aa en Maas en Gemeente Gemert-Bakel het Int…

Duizenden jaren geleden stroomden voorgangers van de Maas en de Rijn door Oost-Brabant en lieten hier een sediment van een rivierafzetting vol met grint achter. Omdat de Bakelse Plassen op de hoger gelegen Peelhorst liggen die door de Peelrandbreuk omhooggeduwd wordt, ligt die rivierafzetting hier vrij hoog aan de oppervlakte. Dit is ook meteen de reden dat hier vanaf 1986 grint wordt gewonnen en er zo een steeds grotere waterplas is ontstaan, die tot de dag van vandaag nog aan het uitbreiden is.

In 2005 startten Aa en Maas en Gemeente Gemert-Bakel het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze Noord, waarin de Bakelse Plassen werden meegenomen om grint te winnen tot max. 100 ha aan wateroppervlakte en van hieruit werd destijds ook natuurbad Nederheide gerealiseerd. Momenteel wordt het wateroppervlakte ten westen van de Hooizak uitgebreid t.b.v de grintwinning. In 2011 is men hier begonnen met het realiseren van de herinrichting van het gebied voor natuurcompensatie. Na het opbrengen van heidemaaisel is hier een geleidelijke overgang van de oevers naar natte en droge heide ontstaan waar ondertussen o.a de Zonnedauw, gewone dophei, struikheide en de moeraswolfsklauw voorkomen, en de levendbarende hagedis en heidekikker hun habitat hebben gevonden. Ook de aangelegde oeverzwaluwwanden worden jaarlijks goed gebruikt door de broedende oeverzwaluwen. Deze spectaculaire vliegers zijn jaarlijks weer een waar spektakel om te aanschouwen voor de natuurliefhebbers.

Deze droge en natte heide heeft natuurbeheer nodig. Daarom zet IVN Gemert-Bakel i.s.m Ranox Natuurontwikkeling zich jaarlijks in op de Noordoever om het jonge boomopschot uit te dunnen met als doel deze zeldzame planten met bijbehorende vlinders en andere insecten de kans te geven. De vogelwerkgroep 't Vuggelke van IVN Gemert-Bakel inventariseert hier al enkele jaren de broedvogels en geeft deze telingen door aan SOVON.

De Bakelse Plassen zijn zowel aan de oevers als op het water door de jaren heen een erg vogelrijk gebied geworden. Maar ook watervleermuizen voelen zich hier goed thuis. En in de vroege ochtenduurtjes tref je hier reeën aan die komen drinken.

Zo vindt men hier o.a aan broedende watervogels; de fuut, dodaars, knobbelzwanen, grauwe ganzen, wilde eenden, kuifeenden, krakeend, de kleine plevier, waterhoentjes en meerkoeten en in 2019 269 oeverzwaluwen en afgelopen jaar 229 aan getelde oeverzwaluwen. Aan de oevers en de aangrenzende golfbaan hebben ondertussen ook vele soorten vogels hun broedplaats en habitat gevonden. Enkele broedsoorten die men hier vindt zijn o.a: de groene - de zwarte, de kleine bonte en de grote bonte specht, boomleeuwerik, boerenzwaluwen, boompieper en graspieper, zwarte roodstaart, roodborsttapuit, spotvogel, boomkruiper, zwartkop, groenlingen, putters, kneu, geelgors en de prachtige goudvink.

Neem contact op

Kerk van Milheeze
Kerkeind 37
5763 BA Milheeze
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie