Monument "Portaal" nabij De Ruchte in Someren

Op de hoek Kerkstraat-Laan ten Roode bij Sociaal Cultureel Centrum ‘De Ruchte’ staat het kunstwerk "Portaal". Dit kunstwerk is geschonken door Berkvens Deurenfabriek Nederland BV op 3 december 1999 bij gelegenheid van haar 50-jarig jubileum en de kunstenaar is Jos Willems (’s-Hertogenbosch). De symboliek van het kunstwerk: In 1998 bestond Berkvens Deurenfabriek Nederland BV 50 jaar. Bij gelegenheid van dit jubileum schonk Berkvens een bedrag aan de gemeente Someren, waarmee een kunstwerk kon worden opgericht bij het nieuwe sociaal cultureel centrum De Ruchte. is uitgevoerd in cor-ten staal en is ongeveer 2,5 m hoog.

De kunstenaar heeft het om meerdere redenen ‘Portaal’ gedoopt. Enerzijds verwijst de naam naar de opdrachtgever, anderzijds naar de ingang van het sociaal cultureel centrum. De ‘ledematen’ van het beeld staan als een stand- en speelbeen in een dynamisch evenwicht met elkaar. 
Daarnaast d…

Op de hoek Kerkstraat-Laan ten Roode bij Sociaal Cultureel Centrum ‘De Ruchte’ staat het kunstwerk "Portaal". Dit kunstwerk is geschonken door Berkvens Deurenfabriek Nederland BV op 3 december 1999 bij gelegenheid van haar 50-jarig jubileum en de kunstenaar is Jos Willems (’s-Hertogenbosch). De symboliek van het kunstwerk: In 1998 bestond Berkvens Deurenfabriek Nederland BV 50 jaar. Bij gelegenheid van dit jubileum schonk Berkvens een bedrag aan de gemeente Someren, waarmee een kunstwerk kon worden opgericht bij het nieuwe sociaal cultureel centrum De Ruchte. is uitgevoerd in cor-ten staal en is ongeveer 2,5 m hoog.

De kunstenaar heeft het om meerdere redenen ‘Portaal’ gedoopt. Enerzijds verwijst de naam naar de opdrachtgever, anderzijds naar de ingang van het sociaal cultureel centrum. De ‘ledematen’ van het beeld staan als een stand- en speelbeen in een dynamisch evenwicht met elkaar. 
Daarnaast doet het beeld denken aan een harp of een lier, een associatie die goed aansluit bij de diverse muziekactiviteiten die in De Ruchte plaatsvinden. ‘Portaal’ moet echter voornamelijk gezien worden als een tussengebied tussen de openheid van de ruimtelijke omgeving en de betrekkelijke beslotenheid van het sociaal cultureel centrum.

Er zijn diverse aanknopingspunten met de architectuur van De Ruchte. Zo loopt de liggende balk schuin omhoog van de korte naar de lange staander. Wanneer deze lijn wordt doorgetrokken, dan komt hij uit op de bovenkant van de beganegrondverdieping van De Ruchte. Daarnaast is er het lijnenspel met de deurposten van De Ruchte. 
Door de hoge zijde van het kunstwerk, parallel aan de Laan ten Roode, te plaatsen op de rand van het lichte trottoirvlak, zijn er diverse interessante zichthoeken ontstaan.

Neem contact op

Laan ten Roode 71
5711 GB Someren
Plan je route

Locatie