Geocache ’t Hof - Lieshout

(4.0 km)

Deze route loopt langs de vroegere kern van Lieshout. De naam Lieshout is ontstaan uit liholt (lide = weg/gang/pad en holt =bos). In de oorkonde van 1146 komt Utholz voor als oudste overgeleverde schrijfwijze van Lieshout. Utholz was een dicht bos op de plek waar nu kom Lieshout is. In 1194 werd het Hof voor het eerst vermeld als Curtem de lyzoth. Deze route gaat gedeeltelijk door een bos waar ook veel mountainbikers gebruik van maken.

Dit ga je zien

Startpunt: Het Hof
5737PA Lieshout
Eindpunt: Lieshout

Beschrijving

Startpunt: Het Hof
5737PA Lieshout

WP1: N 51 30.666  – E 5 35.383
Vroeger hadden we in Lieshout rond de 11e of 12e een echte ridder Lodewijk was zijn naam. Die was beheerder van het domein Lieshout. Hij woonde ook hier op het Hof en of de woonverblijven een ridderhofstede van Boudewijn en zijn voorvaderen, een kasteeltje was of een woontoren dat is niet bekend ergens staat beschreven dat het een kasteeltje zou zijn en dat er een afbeelding van in Brussel moet zijn maar die hebben we nog niet gevonden. Ouwerling uit Deurne zou deze getekend hebben. Een archeologisch onderzoek zou misschien het antwoord zou kunnen geven.  Waar de eerste hoeve precies gestaan heeft is niet bekend. Toen Boudewijn in het klooster trad in de orde van de norbertijnen schonk hij zijn bezittingen het domein Lieshout aan het klooster van Floreffen want in het klooster mocht hij geen bezittingen hebben. Zo kwam Floreffen dus in het bezit van Lieshout. Toen hij in het klooster was liet hij een kloosterkerk bouwen hier in het Hof. Dit moest een kruiskerk zijn zoals de kerk van floreffen. De uitbouw die u aan de noord kant ziet zo was er ook een aan de zuid kant. Hij koos de heilige St. Servatius als patroon. We kijken dus nu naar het huis waar nog een deel van de oude kloosterkerk aanwezig is. Het is de uitbouw van deze boerderij, dat is het enige wat overgebleven is van die kerk. In de uitbouw bevindt zich een crypte. In deze crypte had Boudewijn zijn laatste rustplaats bedacht.
Op welke dag van de maand november werd de parochie kerk getroffen door een zware storm? A= 

INFO1: N 51 30.510 – E 5 35.350
De wal rechts van je, is een onderdeel van het erf van het Hof te Lieshout. Deze besloeg een halve cirkel met een doorsnede van ongeveer 300 meter De halfcirkelvormige begrenzing die volgens de kadastrale kaart in 1832 nog vrijwel geheel intact was. Deze cirkel was bedoeld om het gebied te beschermen tegen wolven en andere roofdieren vermoedelijk beveiligt met een sloot of wal. Dit is een stuk van de wal ook aan de andere kant is nog een stuk te zien met eiken daarop.

WP2: N 51. 30.4(A-3)4 – E 5 35.128  
Welke letters staan er op het betonnen paaltje? Dit paaltje is bedoeld voor de markering van een schietbaan van de politie van Gemeente Helmond. Overal in het bos vind je deze paaltjes terug als markering voor het perceel. Er zijn tussen de 35-40 palen verspreid door het bos. Bereken de letterwaarde van de letter die het eerst in het alfabet zit. B=

INFO2: N 51. 30.414 – E 5 35.145
De heuvel recht voor je is een duin geweest vanuit de ijstijd. Hij is echter verhoogd vanwege de schietbaan. Dit was de kogelvanger. Er ligt ook een gleuf. Hier lag iemand in. Deze kon zien of het doel werd geraakt. Tevens moest deze persoon de hulzen en kogels opruimen. Als je goed kijkt zie je een rij bomen staan. Dit geeft de schietbaan aan.

WP3: N 51. 30.387 – E 5 34.9B2 
Vroeger heette deze weg de “oude Lieshoutse baan” Dit was de hoofdweg tussen Lieshout en Gerwen. Waar Lieshoutsebaan is, was waar eerst de oude Romeinse weg. Hoe heet deze weg nu (de naam bestaat uit 10 letters)? Bereken de letterwaarde van de tweede letter. C= 

WP4: N 51. 30.311 – E 5 35.123
Links

WP5: N 51. 30.382 – E 5 35.3(C+5)    
Welke kleur heeft de pijl op het paaltje. Bereken de letterwaarde van de eerste letter. D=  

INFO 3: N 51. 30.378– E 5 35.399
Molenven is vernoemd naar de molens die hier in de buurt hebben gestaan. Trek in het gebied van het water 10 jonge dennen of berken uit. Hiermee help je dit gebied open te houden. Alvast bedankt. Als je hier op de grond kijkt, zie je kleine vleesetende plantjes (zonnedauw). In onze wilde flora komt een klein aantal plantensoorten voor dat vanwege de zeer mineraalarme bodem waarop ze staan voor een aanvulling op het dieet is aangewezen op het vangen en verteren van kleine insecten. Kleine zonnedauw, Drosera intermedia, hoort tot deze vleesetende plantensoorten. Ze groeit in zeer specifieke milieus die vaak in de zomer droog, maar in de winter onder water staan. De kleine planten vallen op door hun roodgekleurde bladeren die in rozetten staan en haren met druppels hebben. In deze druppels zitten de enzymen die de gevangen prooi verteren.

WP6: N 51. 30.418 – E 5 35.6(D-5)6     
Hoeveel bielzen met schuine kant staan hier? E=

INFO 4: N 51. 30.420 – E 5 35.635
Duveltjes Berg. Waar de naam vandaan komt is niet bekent. Het was vroeger een veel bezochte plaats voor kinderen uit Lieshout. Ook nu zijn er regelmatig ouders met hun kinderen. Het was vroeger echt de zandbak van Lieshout. Dit gebied dat in de 14e eeuw door Floreffe van de hertog gekocht werd had een hele andere bodem gesteldheid als de Lieshoutse heide (Mariahout dus) en was vanwege de schaarse begroeiing niet geschikt voor het laten grazen van vee of het steken van turf en heideplaggen in 1698 werd bepaald dat de Molenheide voor gemeenschappelijk gebruik zou blijven voor de inwoners om er strooisel en zand voor de stallen te halen. Maar het was ten strengste verboden om zand van de duinen of van de zandbergen af te halen om zandverstuivingen te voorkomen. Maar de duveltjes berg is na vele jaren toch wel erg geslonken. Ook werden de naald bomen geplant om zand verschuivingen tegen te houden.

WP7: N51 30.389 - E5 35.6(E+2)4       
Kijk op de grond. Hoe heet de 'vrucht' die hier van de bomen valt? Bereken de letterwaarde van de eerste letter van dit woord? F=
Terwijl we verder loopt zie je achter het prikkeldraad verscheidende gleuven liggen. Dit gebied is van de familie Swinkels (Bavaria). Het is een stilte gebied. Doordat en vele mountainbikes en motorcrossers door het gebied rijden, zijn de gleuven neergelegd om te voorkomen dat men het stilte gebied in gaat.

WP8: N 51. 30.300 – E 5 35.6(F+5)5
Welke dieren wonen hier in de hoop. Ga naar links. Stapeltel de letterwaarde van de eerste letter. G= 
Terwijl je verder loopt, let op als de hopen aan de kant van de weg.

WP9: N 51. 30.315 – E 5 35.(93-G)5
Wat is dit voor een gebied – kijk op het bord. Ga tegenover dit bord het pad in. Bereken de letterwaarde van de laatste letter. H= 4

WP10: N 51. 30.260 – E 5 36.0(H-4)0
Welke letters staan er op het paaltje? Bereken de letterwaarde van de letter die het 1e die in het alfabet zit. i= 

WP11: N 51. 30.5(i-2)3 – E 5 35.900
Hoeveel balken heeft de bank om op te zitten? j=

Cache: ….. N 51. 30.(H+1)(F+2)(G+4)– E 5 35.B(C-1)(D+2)

Extra hint: Diertjes verstoppen zich graag in bomen. Vaak hoog, maar soms ook laag.

Eindpunt: Lieshout