D'n Erpse Pad

(6.0 km)

D'n Erps Pad loopt geheel over de zogenaamde Middenbrabantse Dekzandrug. Al in de vroege middeleeuwen, en vermoedelijk al daarvoor, vormde dit pad de verbindingsweg tussen het huidige Son en het huidige Erp. Een hoge dekzandrug, zoals deze, was ook de enige mogeljkheid om van de ene plek naar de andere te gaan. Daarbuiten was het moerassig en gevaarlijk. De dekzandrug werd gevormd na de laatste ijstijd (zo'n 10.000 jaar geleden), doordat het opwaaiend zand in de richting zuidwest-noordoost, na ontdooiing van de ijslaag, zich ophoopte. Het pad liep oorspronkelijk van het huidige Son via de Rijtvenweg bij Breugel en Boerdonk naar het huidige Erp. Nu wordt deze doorkruist door het militair kamp op de Paalberg (benaming afkomstig van een grenspaal) in Mariahout en de Zuid-Willemsvaart bij Beek en Donk. 

Dit ga je zien

Startpunt: Mariastraat 25
5738AH Mariahout
Eindpunt: Grensweg
5738RK Mariahout

Beschrijving

Startpunt: Mariastraat 25
5738AH Mariahout

Het Wandelroute-netwerk Mariahout bestaat uit 16 geoptimaliseerde wandelroutes. Een groot bord, met een totaaloverzicht van de routes, staat bij de O.L.Vr. van Lourdeskerk in Mariahout.

Eindpunt: Grensweg
5738RK Mariahout