Historisch Bakel Zuid-Oost

(5.1 km)

Deze route is ongeveer 5,4 km

Start bij het kerkplein, na 20 m rechtsaf tussen Dorpsstraat 16 en 18 het Kerkepad ingaan. Na 100m ziet je aan de rechterkant het wijkje …

Deze route is ongeveer 5,4 km

Start bij het kerkplein, na 20 m rechtsaf tussen Dorpsstraat 16 en 18 het Kerkepad ingaan. Na 100m ziet je aan de rechterkant het wijkje Muziekhofke, na nog een 100 m komt je bij de weg Molenakkers, ga hier even links. Na 25 m gaat het Kerkepad rechts weer verder, ook weer tussen 2 beukenhagen door. Na ca. 40 m is het einde van het beukenhagen-paadje. Totdat de wijk De Hilt gebouwd werd (begin 80-er jaren) vormden deze beukenhagen de afscheiding tussen het dorp en het akkerland. Van hier af kon je de huizen van het Overschot zien. Het Kerkepad steekt de Hilt over en gaat achter de Sporthal De Beek langs. Aan de noordkant van de sporthal staan nog een aantal eiken, die het verloop van het riviertje De Beek (Fabrieksloop) aangeven. Het riviertje is nog een beetje zichtbaar, omdat het op enkele plaatsen niet helemaal gedempt is.

Het Kerkepad liep vroeger van de kerk naar het Overschot. Nu eindigt het echter tegen het industrieterrein van GEA-foods, dat er overheen gebouwd is. We gaan hier naar rechts. We passeren de sporthal en de hal van Musis Sacrum. 80 m voorbij de sporthal aan de linkerkant is iets bijzonders: een verhoogd stuk grond met eiken. Deze houtwal ligt hier al van heel vroeger, toen dit nog een bolle akkercomplex was. In die tijd waren de eiken nog hakhoutstruiken, die als functie hadden stuifzand op te vangen, later zijn deze uitgegroeid tot bomen. De grond er onder is hoger door het opgevangen stuifzand. Bij het bereiken van de Auerschootseweg linksaf. De grote woning (nr. 15) op deze hoek staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Na 300 m rechtsaf de Hilakker in (het eerste stukje heet Bolle Akker).

Na 110 m begint de nieuwbouwwijk Neerakker. Hier zijn belangrijke archeologische opgravingen gedaan, hierover staat een informatiebord bij de 1e straat rechts na 50 m. Tot hier de dubbeling met de paarse route. Aan de linkerkant ziet u nog steeds industrieterrein Bolle Akker. Dit is onlangs uitgebreid richting Hollevoort en naar het zuiden. Juist achter het oude gedeelte ligt de nieuwe weg Hooieeuwsels. Hier heeft men in maart 2011 de laatste 2 bommen gevonden die in 1944 door een Lancaster in nood gedropt waren. De andere 12 had men het jaar daarvoor al gevonden aan de Neerakkerzijde van de weg. 400 m na de weg Hooieeuwsels staat aan de rechterkant op Hilakker 2 een mooie oude boerderij (gemeentelijk monument). Deze is gerestaureerd, waarbij echter het oude steens metselverband van de voorgevel is vervangen door halfsteens verband, maar niettemin ademt het huis helemaal de sfeer van vroeger tijden. Leuk is te vermelden, dat het heuske (het hok met toilet) vroeger aan de andere kant van de weg stond.

Ga tegenover deze boerderij linksaf de weg Kuundert en na 200 m linksaf de weg Kuundertseheide in. Na 300 m linksaf de zandweg in. Dit is een mooi weggetje, omzoomd met bomen en struiken, dat er nog ongeveer zo uitziet als 50 jaar geleden. Met de ruilverkaveling zijn veel van dit soort weggetjes verdwenen, gelukkig is deze gespaard gebleven. Na 400 m komt u op de weg Hollevoort. Een voort is een doorwaadbare plaats in een beek, waarschijnlijk komt daar de naam vandaan. Hollevoort wordt al vanaf 1400 bewoond. Maar er zijn daar ook vondsten gedaan uit de prehistorie, zoals een stenen vuistbijl en een vijzel. Er wordt nu nieuwbouw gepleegd in het kader van de BIO-regeling. Dat is een regeling voor financiële compensatie voor agrariërs die willen stoppen. Voorschrift is dat deze woningen moeten passen in het buitengebied. We laten het aan u over om te beoordelen of dat hier gelukt is.

De weg Hollevoort liep vroeger door naar de Leemskuilendijk, dit is nog te zien aan de ligging van de boerderij aan de rechterkant. We komen op het kruispunt met de weg Oldert. Vroeger was Den Oldert een voetpad naar Deurne. De hoofdweg naar Deurne ging toen via de Hilakker en Molenhof. Pas na 1845 werd Den Oldert voor karrenverkeer geschikt gemaakt en in 1880 werd de weg verhard. In 1953 werd de weg, die in de oorlog kapotgereden was door tanks, helemaal vervangen door een voor die tijd erg brede betonweg. Deze ligt nog steeds onder de huidige asfaltdeklaag.

Vanaf het kruispunt Hollevoort - Oldert ziet u zo’n 80 m naar links op nr. 4 een langgevelboerderij, gebouwd 1934 (gemeentelijk monument). Deze is nog vrijwel in oorspronkelijke staat, hoewel er vroeger op het bedrijfsgedeelte een dak van stro lag. De voordeur is een exacte kopie van de oorspronkelijke deur. De wandelroute gaat echter naar rechts, richting Deurne. Oldert 5 was oorspronkelijk een boerderijtje. Door veelvuldige verbouwingen is dat karakter niet meer te herkennen. Op de kopgevel staat 'De Reizende Man', dat is een herinnering aan de tijd dat dit nog een café was. Na dit huis linksaf naar de Leemskuilendijk. De naam Leemskuilendijk is duidelijk: hier werd vroeger leem uit de grond gehaald. Aan de rechterkant van de weg was tot 1845 een ven, dat ontstaan was door turfwinning in de middeleeuwen. Om de weg Bakel - Deurne aan te kunnen leggen moest dit gebied droger worden, dit gebeurde door het uitdiepen van sloten. Het water werd afgevoerd naar de beek Fabrieksloop. Toch kon men tot laat in de 50-er jaren nog heerlijk schaatsen in het natte gebied achter Leemskuilen 4. De afvoersloten zijn echter steeds dieper geworden.

Ruim 200 m na de Oldert is het kruispunt met de zandweg Overschot. Hier, bij de poel aan de linkerkant, begint het Wim Vloetpad. Wim Vloet was mede-oprichter en voorzitter van het IVN Bakel, Milheeze en De Rips. Hij heeft samen met Harrie van Hoof uit Handel het initiatief genomen voor dit natuurpad. Helaas is Wim Vloet te vroeg gestorven, als eer aan hem is toen het pad naar hem genoemd. Het pad loopt 300 m langs de Leemskuilendijk en gaat dan linksaf richting de wijk Soersel en eindigt bij Groenveld. Ook in dit stuk weer enkele poelen en zelfs een hoogstam boomgaardje. Dit prachtige stukje natuur is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest vlinderrijke gebieden van Nederland. Let op: volg hier niet het werkpad langs de lijnrechte sloot van het Waterschap, maar de wandelroutebordjes die noordelijk langs het graslandje verwijzen. Langs deze noordrand loopt ook de originele beek die vroeger het water van de andere kant van de Leemskuilendijk afvoerde. Door de diepe sloot van het Waterschap heeft het beekje deze functie inmiddels verloren. Vanaf de Leemskuilendijk is het precies 1 km tot aan Groenveld. Je steekt daar de waterloop over, na 100 m bereikt je de Hoge Braak. Hier linksaf, 80 m verder weer linksaf de weg Koolkamp in. Na 120 m komt je weer op het pad waar je al was op de heenroute. Via dit pad gaat de route weer terug naar het aanvangspunt bij de kerk.

Dit ga je zien

Startpunt: startplaats
Wilbertplein 12
5761BK Bakel
06
57
65
66
08
Eindpunt: eindpunt
Wilbertplein 12
5761 BK Bakel
  • 06
  • 57
  • 65
  • 66
  • 08