Liessels Ommetje - Route de Peel

(10.6 km)

Leuk ommetje door Liessels bossen en Deurnese Peel op het wandelknooppuntennetwerk

De Peel is een grotendeels afgegraven hoogveengebied op de grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Het hoogveengebied strekte zich ongeveer uit van Weert in het zuiden tot Grave in het noorden. Eeuwenlang vormde het een rijksgrens.

De Peelrandbreuk
De Peelrandbreuk is een geologische breuklijn die zijn naam dankt aan de Peel. In de provincie Noord-Brabant volgt de breuklijn grofweg de lijn Roermond - Meijel - Liessel - Deurne - Bakel - Gemert - Uden. De grond aan de hoge kant van de breuk (oostkant) is veel natter dan de lage kant (westkant). Erg natte gebieden noemt men wijstgronden. Op diverse locaties is dit aan de oppervlakte zichtbaar, o.a. aan de Berktsedijk. In de beekloop zijn 2 stuwen geplaatst. Er is sprake van een verval van circa 2 meter.

Ka…

Leuk ommetje door Liessels bossen en Deurnese Peel op het wandelknooppuntennetwerk

De Peel is een grotendeels afgegraven hoogveengebied op de grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Het hoogveengebied strekte zich ongeveer uit van Weert in het zuiden tot Grave in het noorden. Eeuwenlang vormde het een rijksgrens.

De Peelrandbreuk
De Peelrandbreuk is een geologische breuklijn die zijn naam dankt aan de Peel. In de provincie Noord-Brabant volgt de breuklijn grofweg de lijn Roermond - Meijel - Liessel - Deurne - Bakel - Gemert - Uden. De grond aan de hoge kant van de breuk (oostkant) is veel natter dan de lage kant (westkant). Erg natte gebieden noemt men wijstgronden. Op diverse locaties is dit aan de oppervlakte zichtbaar, o.a. aan de Berktsedijk. In de beekloop zijn 2 stuwen geplaatst. Er is sprake van een verval van circa 2 meter.

Kanaal van Deurne
Het Kanaal van Deurne is een vijftien kilometer lang zijkanaal van de Noordervaart. Het kanaal begint in Limburg ten zuiden van Meijel en loop dan na circa 5 km parallel aan de Helenvaart in noordelijke richting tot Griendtsveen waar het Kanaal van Deurne samenvloeit met de Helenavaart en uitmondt in het Defensiekanaal. Het kanaal was aanvankelijk bedoeld ter afwatering van het veengebied en voor het transport van de in de Peel afgegraven turf.

Vernatting van de Peel
Sinds 2020 is er landbouwgrond teruggegeven aan de natuur, en zijn er waterbekkens aangelegd. Ze hebben als functie gebiedseigen water vast te houden en tegendruk te geven aan de waterstand van De Peel.De Peel vernat, dit bevordert de vorming van hoogveen het uiteindelijke doel.

Dit ga je zien

61
39
40
15
14
13
16
42
41
66
65
61
 • 61
 • 39
 • 40
 • 15
 • 14
 • 13
 • 16
 • 42
 • 41
 • 66
 • 65
 • 61