Dorpswandeling in Someren

(3.0 km)

DORPSWANDELING Someren-Dorp;
De route start bij het Toeristisch Informatiepunt, De Meer 21 in Someren.
De dorpswandeling door het centrum van Someren-Dorp voert u, onder begeleiding van een gids, langs het Wilhelminaplein, Laan ten Roode, Molenstraat (Heemhuis en Archeologiehuis), Postelpark (Kloostertuin), Kerkstraat, Postel, Floreffestraat, Tuinstraat en Speelheuvelstraat. De wandeling met een hoog “och ja” en “tis nog zeund” gehalte, brengt de geschiedenis van Someren tot leven en laat u tevens in vogelvlucht meegenieten van het cultureel-historisch erfgoed. De gratis folder van deze Dorpswandeling met een routekaartje en nadere informatie is verkrijgbaar bij VVV Someren, of klik op onderstaande knop; "Bekijk routefolder"  Om een Dorpswandeling onder begeleiding van een gids aan te vragen kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met het Toeristisch Informatiepunt Someren, tel.0493-496888 of een mailtje sturen naar somerennatuurlijk@kpnmail.com  o.v.v. aanvraag Dorpswandeling Someren.   

Dit ga je zien

Startpunt: Toeristisch Informatiepunt Someren
De Meer 21 a
5711XC Someren
Eindpunt: Toeristisch Informatiepunt Someren
De Meer 21 a
5711XC Someren

Beschrijving

Startpunt: Toeristisch Informatiepunt Someren
De Meer 21 a
5711XC Someren

DORPSWANDELING Someren-Dorp;
De route start bij het Toeristisch Informatiepunt, De Meer 21 in Someren.
Beschrijving;
De dorpswandeling door het centrum van Someren-Dorp voert u, onder begeleiding van een gids, langs het Wilhelminaplein, Laan ten Roode, Molenstraat (Heemhuis en Archeologiehuis), Postelpark (Kloostertuin), Kerkstraat, Postel, Floreffestraat, Tuinstraat en Speelheuvelstraat. De wandeling met een hoog “och ja” en “tis nog zeund” gehalte, brengt de geschiedenis van Someren tot leven en laat u tevens in vogelvlucht meegenieten van het cultureel-historisch erfgoed.                                           

De gemeente Someren bestaat uit vier kerkdorpen: Someren- Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop. Archeologische onderzoeken en vondsten tonen aan dat er al voor onze jaartelling sprake was van menselijke bewoning op het grondgebied van het huidige Someren. Er zijn sporen gevonden uit de tijdvakken waarin deze geschiedenis is ingedeeld. Sinds 1990 vinden opgravingen plaats in het nieuwe woongebied met de oude naam Waterdael. De opgravingen hebben een schat aan kennis opgeleverd over prehistorische en middeleeuwse bewoners van het Somerens grondgebied. Dit gebied werd tussen 600 en 400 vóór Christus (ijzertijd) gebruikt door de bewoners van de Somerense Akkers om er hun doden te begraven. De opgravingen hebben een nieuw type grafheuvel opgeleverd dat thans in de archeologische wetenschap te boek staat als: ‘langbedden van het type Someren’. De oudste op schrift gestelde vermelding van de naam Someren is aangetroffen in het archief van de abdij van Postel. Het betreft een akte uit 1224 waarin sprake is van Henricus, edelman van ‘Svmren’. Someren was een parochie van de abdij van Postel (B). In archiefstukken zijn ook benamingen gevonden als: Summerin, Zoemeren en Zomeren.

Uit andere archiefstukken blijkt dat 2 juli 1301 een belangrijke dag is uit de geschiedenis van Someren. Op die dag kreeg Someren namelijk het recht van zelfbestuur van de Brabantse Hertog Jan II. Voortaan handelde een college van zeven schepenen een groot deel van de bestuurlijke en rechterlijke taken af. Het college werd bijgestaan door speciale functionarissen. Voor de financiële zaken waren dat de borgemeesters, voor kerkelijke aangelegenheden de kerkmeesters en voor de sociale zorg de armmeesters.

In 2001 was het zevenhonderd jaar geleden dat Someren dit recht van zelfbestuur kreeg. Dit werd met nagenoeg de gehele bevolking uitbundig gevierd. Wist u dat de spreuk “Vermetel noch bevreesd”, boven de zij-ingang van het gemeentehuis staat voor “Van Zummere en nie baang”, een spreuk met een interessante geschiedenis? Wist u dat residentie “de Rietmusch” in de Laan ten Roode genoemd is naar een café annex brouwerij, dat op die plaats gelegen heeft? Wist u dat de beelden van de Apostelen, die in het middenschip van de Lambertuskerk staan, afgietsels zijn van de originele beelden die zich in de Sint Jan van ’s-Hertogenbosch bevinden? Wist u dat de glas-in-loodramen in het gesloopte Wit-Gele Kruis gebouw, in 1954 zijn vervaardigd door Pieter Wiegersma, zoon van de legendarische arts Hendrik Wiegersma uit Deurne en dat deze ramen voor het nageslacht behouden zijn en opgenomen in het nieuwe appartementencomplex? Wist u dat op de hoek Kerkstraat - Postel sinds 1998 het woon- kantoren complex ‘Hogaarde’ staat, genoemd naar de familie Hogaerts, die in het verleden in deze omgeving woonde? Wist u dat de 2 grote bomen in de Postelstraat, ter hoogte van “de Chinees”, er al stonden, toen de gezusters Wijnen (van Lil) er woonden in hun helaas gesloopte boerderij? Wist u dat het statige herenhuis in de Speelheuvelstraat, nu kantoor, bewoond werd door dorpsarts dr. Broos en eerder door burgemeester Smulders, die met burgemeester Wijnen uit Asten in het oorlogsjaar 1944 werd vermoord in opdracht van de Duitsers?
De gids zal tijdens de wandeling nog meer interessante wetenswaardigheden vertellen. Meer informatie is te verkrijgen bij het Toeristisch Informatiepunt Someren.

Eindpunt: Toeristisch Informatiepunt Someren
De Meer 21 a
5711XC Someren

Kenmerken