Geocache Ommetje Oost - Mariahout

(5.0 km)

Deze route gaat gedeeltelijk over mountainbike paden. Ommetje Oost laat vooral kleinschalig landschap zien, in de vorm van akkerbouw en bos. Op de kleinere percelen zit hier en daar een hobbyboer waardoor de variatie in de begroeiing toeneemt. De wandeling loopt zoveel mogelijk langs de Heieindseloop en de Kontloop.

Dit ga je zien

Startpunt:

5738 AH Mariahout
Navigeer naar startpunt

Eindpunt:

5738 AH Mariahout
Navigeer naar eindpunt

Beschrijving

Startpunt:

5738 AH Mariahout
Navigeer naar startpunt

WP1: N51.32.371 – E5.34.363  
Hoeveel wandelroutes staan er op het bord? A=

WP2: N 51 32.620 – E 5 34.0(A-8)2  
Welk nummer staat er op de lantaarnpaal bij de brug? B=

WP3: N 51. 32.6(B+4)8– E 5 34.118   
Bij de stuw is een waterpeil meter. Wat is de hoogste waterstand die hierop kan worden gemeten. Stapel tel het getal. C=

WP4: N51 32.7(C-6)8 – E5 34.207  
Ga hier rechtsaf. Op de boom staat een markering. Welke kleur heeft deze markering. D=

Geel/rood =  6
Oranje/Blauw = 4
Groen/Wit = 1

INFO1: N51.32.737 - E5.34.250    
Rond 1930 zijn de woeste gronden (heide) ontgonnen en omgezet naar gecultiveerde gronden. De grote boom bij de waypoint is een Douglas en is als een van de eerste bomen geplaatst op deze gecultiveerde grond.

WP5: N51 32.856 - E5 34.446  
Ga rechts bij het paaltje.

WP6: N51 32.817 - E5 34.6(D-1)8  
Je kunt hier even lekker rusten bij het bankje. Hoeveel gaten zitten er in het ijzeren profiel aan de achterzijde van dit bankje. E=

INFO2: N51 32.828 - E5 34.703  
Hier loopt onder de grond de Rotterdam-Rijn pijplijn. Iedere dag, iedere nacht, jaar in, jaar uit transporteert Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) ruwe olie en halffabrikaten van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland. Zonder overlast voor onze omgeving en het milieu, zonder geluid, veilig en onzichtbaar.

W7: N51 32.747 - E5 34.789  
Ga hier linksaf voor de sloot

INFO3: N51 32.718 - E5 34.992  
Hier staat een eik die we een “plekker” noemen. Twee stammen die tegen elkaar groeien. Deze boom is “uit elkaar gescheurd”. Je loopt langs het mortelven bosje. Dit ven is verland. Er zijn plannen om het ven weer uit te graven. Wanneer de mens niet ingrijpt, zal verlanding van een plas als volgt plaats (kunnen) vinden:

  • Riet begint langs de oevers te groeien, en waterplanten in het water;
  • Dode plantenresten veranderen in humus en vullen de plas op. Het riet breidt zich sterk uit, tot bijna in het centrum van de plas;
  • Langs de voormalige oevers wordt het riet verdrongen door vegetatie die aan drogere grond is aangepast;
  • Van de plas resteren nog kleine vijvertjes en slootjes, omringd door riet. Op veel gebieden is de bodem nu stevig genoeg voor andere planten, en zelfs voor een zogenaamd broekbos;
  • De laatste plasjes verlanden. Het broekbos verandert in een normaal bos.

WP8: N51 32.710 - E5 35.2E4  
Je staat nu boven de Heieindseloop. Deze ben je stroomafwaarts gelopen. De loop die je hierna gaat volgen heet de Kontloop. Deze loop je stroomopwaarts. Hoeveel driehoeken (groot en klein!) zitten er in het bovenstuk van de hoogste reling? F=

WP9: N51 32.6(F-7)6 - E5 35.204  
Je liep net langs een populieren bosje. Bij de verkaveling moest ook natuur worden gecompenseerd. Dit populierenbosje is zo’n stukje natuur. Hoeveel spijlen heeft de poort. G =

WP10: N51 32.5(G-2)1 - E5 35.218  
Wat is het laatste cijfer van het telefoonnummer van het gemaal ‘grensweg’? H=

Vervolg het graspad. Je loopt langs ontwateringskanalen. Deze maken het mogelijk dat hier landbouw kan plaatsvinden. Terwijl je naar het volgende WP loopt, kijk om je heen. Je ziet bijvoorbeeld een solitaire boom. Dit is een grensboom. Dit markeerde de grens tussen twee kavels. Veel solitaire bomen zijn uit het landschap verdwenen.

WP11: N 51 32.4(H+8), E 5 34.955  
Stapel tel dan naam van de bel bij de poort. i=  
Kontloop (water) volgen.

Cache: N51.32.EDi – E 5.34.i(B+1)(A-5)  

Extra hints: Beestjes houden van wat vervallen huisjes en verstoppen zich graag in spleten en gaten.

Eindpunt:

5738 AH Mariahout
Navigeer naar eindpunt