Bakel

Golfbaan Stippelberg

Het golfterrein bestaat uit een 18 holes golfbaan; een 9 holes par 3/4 baan en uitgebreide oefenfaciliteiten. Het clubhuis heeft een ruim openbaar restaurant met een groot terras vanwaar u mooi uitzicht over de golfbaan heeft. De 18 holes Championship Course (lengte 6088 meter) is voorzien van een rijke oorspronkelijke vegetatie. Het kleinere zusje, de 9 holes Executive Course (lengte 1913 meter) bestaat uit vijf par 3 en vier par 4 holes.

Golfbaan Stippelberg
Hooizak 7
5761 RZ Bakel

info@golfbaan-stippelberg.com

www.golfbaan-stippelberg.com

+31 492 82 00 20 (bij navigatie Hekker 5 intoetsen)


Geschiedenis

Ontstaan

Baaninspectie: Grard van der Zanden, Michiel van der Vaart, Mark Camps en Cees van LeestSinds 2001 worden jaarlijks de Gemert-Bakelse Golfkampioenschappen gehouden. De organisatie hiervan is in handen van een aantal enthousiaste golfliefhebbers uit de gemeente Gemert-Bakel. De belangstelling voor dit evenement is nog steeds overweldigend. De laatste jaren is er zelfs sprake van overtekening van het deelnemersveld. Op het moment dat sprake was van een mogelijke golfbaan binnen de gemeentegrenzen opperden de organisatoren van deze kampioenschappen het plan een golfvereniging op te richten. In diezelfde tijd maakten Jan Swinkels en Jan de Vries, woonachtig aan de Valkert in Bakel, plannen voor een 9-holes golfbaantje op hun agrarische grond. Zij zagen een unieke kans in de ontwikkelingen als gevolg van het Reconstructieplan Gemert-Bakel, gericht op nieuwe economische dragers als gevolg van de terugtrekkende landbouw. Door eigen land beschikbaar te stellen konden zij brood verdienen met een van de snelst groeiende sporten van Nederland. Op het moment dat beide heren hun initiatief  bij wethouder Verkampen bekend maakten, reageerde deze positief en legde de koppeling met andere initiatiefnemers. De eerste voorbereidingen voor het Integraal Gebieds Programma (IGP) Bakel-Milheeze waren al gestart. Exploitatiemaatschappij De Peelhorst zag de meerwaarde van een 18-holes golfbaan en kocht de gronden aan en nam het voortouw in het uitwerken van de plannen door onder andere JolGolfDesign aan te stellen als ontwerper voor de golfbaan.

Integraal Gebiedsprogramma

Door het Integraal Gebiedsprogramma krijgt een gedeelte van het gebied tussen natuurgebied De Stippelberg en de kernen Bakel en Milheeze  een nieuwe functie: Maar liefst 400 hectaren worden omgevormd tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied met een golfbaan, strandbad, bezoekerscentrum en een camping. Om dit te realiseren is de zandwinning Bakelse Plassen uitgebreid. In combinatie met herstel van de landschappelijke waarden en de aanleg van nieuwe natuur, is er ruimte voor landbouw en andere economische functies. Medio 2006 namen de plannen betreffende de realisatie van de golfbaan vastere vormen aan. In december van datzelfde jaar werd door de betrokken partijen een openbare informatie bijeenkomst gehouden. Er bleek meer dan voldoende  belangstelling voor een ledenbaan. Al in een zeer vroeg stadium werden door de initiatiefnemers van de ‘Golfclub Stippelberg’ gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente. Uit diverse contacten met geïnteresseerde golfers bleek dat zij graag betrokken wilden worden bij de ontwikkeling en uitwerking van de plannen omtrent deze golfbaan. Door deze steun en op verzoek van de gemeente Gemert-Bakel is ‘Golfclub Stippelberg’ notarieel opgericht op 28 december 2006. In het voorjaar van 2009 ging de eerste spade de grond in. Vanaf begin juni 2010 wordt op negen holes gespeeld, vanaf oktober kon al op achttien holes gespeeld worden. De resterende negen holes zijn in het maart 2011 in gebruik genomen.

Ligging golfbaan

Op landgoed De Stippelberg vindt u bossen, zandverstuivingen, heide en statige lanen. In het westen liggen oude stuifduinen als ‘stippels’ in het landschap. Hieraan dankt het natuurgebied zijn naam. Tot het eind van de negentiende eeuw overheerste de heide, maar vanaf 1893 tot 1935 zette de Heidemaatschappij het gebied naar haar hand; waar ooit dopheide en brem groeiden, verrezen de Douglasspar en Japanse lariks. In het gebied, met een imponerende grootte van 1000 hectare, vindt u rust en ruimte. In het voorjaar overheersen frisgroene kleuren, in de herfst kleuren de bomen zachtgeel tot bordeauxrood.
De 27-holes golfbaan is ten zuiden van dit natuurgebied aangelegd, nabij grote waterplassen. De oppervlakte hiervan bedraagt uiteindelijk ongeveer 60 hectare. Het golfterrein bestaat uit een 18-holes golfbaan, een 9-holes par 3-4 baan, twee oefengreens, twee approachgreens met bunkercomplexen en een driving range. Dit complex beslaat zo’n 90 hectare en is voorzien van begroeiing zoals deze oorspronkelijk in het gebied voorkwam zoals brem, heide, berk, eik, jeneverbes en prinus. Elke hole heeft haar eigen historische naam uit het gebied en de nabij gelegen woonplaatsen.
De 18-holes baan (Championship Course) is onderverdeeld in negen holes voorzien van voornamelijk heideplanten en negen holes gelegen langs grote waterpartijen. Dat brengt de nodige variatie met zich mee.  Hole 8 is met 536 meter (backtee) de langste van deze 6116 meter lange baan die vier par 5, negen par 4 en vijf par 3 holes telt.
De 9-holes baan (Executive Course) bestaat uit vijf par 3 en vier par 4 holes. De totale lengte van de negen holes bedraagt 1913 meter.  De holes 2 tot en met 7 worden doorkruist door de Snelle Loop. Bij hole 3 van de Championship Course vloeit de Snelle Loop met de Esperloop samen tot een snelle stroom en vormt een natuurlijke waterpartij rondom de green van hole 9 van de Championship Course. Het golfcomplex is ontworpen door golfbaanarchitect Michiel van der Vaart met medewerking van collega’s Gerard Jol en Philip Spogard van Jol Golf Design. Jol Golf Design is onder andere bekend van golfbaan Bleijenbeek in Afferden, Landgoed Bergvliet in Oosterhout en Golfpark De Haenen in Teteringen.

Contactgegevens
Golfbaan Stippelberg
Hooizak 7
5761 RZ Bakel
Telefoon 0492-820020

 

Bakel

Het oudste dorp van Zuid Nederland

Bakel is bijna het oudste dorp van Nederland maar in ieder geval het oudste dorp van Zuid-Oost Nederland. In 2014 wordt het namelijk officieel 1.300 jaar oud. De eerste vermelding stamt uit 714 na Chr., maar Bakel bestond dus al eerder. Hoeveel eerder is niet bekend.

Bakel was gelegen aan de oude doorgaande weg van Empel naar Roermond aan een weg, die ook wel de Oudestraat (prehistorische route Empel-Roermond) werd genoemd. De oudste schriftelijke vermelding stamt uit het jaar 714, als er voor de Frankische hofmeier Pippijn II een oorkonde wordt opgemaakt in diens woning in Bakel ("Bagoloso" in die tijd). Dit vroeg-middeleeuwse koninklijke verblijf is archeologisch nog niet gelokaliseerd. Een oorkonde uit 721 spreekt over de bezittingen van de Frankische edelman Herelaef, wiens moeder bezittingen te Bakel (Baclaos) had. Herelaef schonk in dat jaar aan Willibrordus onder meer een kerk te Bakel. Deze kerk kwam door toedoen van Willibrordus in het bezit van de Abdij van Echternach, welke tot 1795 invloed zou blijven houden in Bakel. De authenticiteit van de oorspronkelijke documenten, waarvan het origineel in het algemeen al in de 11e eeuw verloren was gegaan, is twijfelachtig. Ze berusten op het Liber Aureus dat door belanghebbende monniken is geschreven.

Vóór 721 werd in Bakel een houten kerk gebouwd die omstreeks 1100 vervangen werd door een stenen Romaanse kerk. Deze is op haar beurt weer door de huidige, gotische, kerk vervangen. De parochiekerk van Bakel was de moederkerk voor de inwoners van Deurne, Gemert en Milheeze.

Diverse achtereenvolgende pausen hebben de rechten van de Abdij van Echternach bekrachtigd. Omstreeks 1100 werden de bezittingen van deze abdij beheerd door een laatbank die in het nabijgelegen Deurne was gevestigd.

In de hieropvolgende periode begonnen feodale heren een steeds grotere macht te vertonen. Omstreeks 1200 viel Bakel onder het Graafschap Rode dat onder invloed van de Graaf van Gelre stond. Willem I van Horne bezat de voogdij over de goederen van de Abdij van Echternach in Peelland en droeg deze in 1222 over aan Hertog Hendrik I van Brabant. Het cijnsrecht werd echter gedeeld tussen hertog en abdij. De abdij gaf echter het tiendrecht weer uit aan lokale notabelen.

In 1648 kwam Bakel rechtstreeks onder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en werd de uitoefening van de katholieke godsdienst verboden. Van 1672-1674 was de streek door Franse troepen bezet. Er konden vanaf die tijd schuurkerken worden gebouwd en de Bakelse schuurkerk bleef in gebruik tot 1818, waarna de katholieken hun oorspronkelijke kerk weer terugkregen.

De Heerlijckheid Gemert-Bakel bestaat uit 7 Kerkdorpen. Gemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milheeze. Ieder dorp heeft zijn eigen rijke historie. Elk dorp is hier uniek. Klik hier voor een korte introductiefilm over Gemert-Bakel. Het is zeker de moeite waard om de kerkdorpen te komen bezichtigen. Voor een dagje uit, een weekendje weg of een overnachting in de natuur. In Gemert-Bakel is voor volwassenen en kinderen van alles te zien, te doen en te beleven.

 

Volg VVV Gemerta-Bakel op Social Media!