Bakel

Het oudste dorp van Zuid Nederland

Bakel is bijna het oudste dorp van Nederland maar in ieder geval het oudste dorp van Zuid-Oost Nederland. In 2014 wordt het namelijk officieel 1.300 jaar oud. De eerste vermelding stamt uit 714 na Chr., maar Bakel bestond dus al eerder. Hoeveel eerder is niet bekend.

Bakel was gelegen aan de oude doorgaande weg van Empel naar Roermond aan een weg, die ook wel de Oudestraat (prehistorische route Empel-Roermond) werd genoemd. De oudste schriftelijke vermelding stamt uit het jaar 714, als er voor de Frankische hofmeier Pippijn II een oorkonde wordt opgemaakt in diens woning in Bakel ("Bagoloso" in die tijd). Dit vroeg-middeleeuwse koninklijke verblijf is archeologisch nog niet gelokaliseerd. Een oorkonde uit 721 spreekt over de bezittingen van de Frankische edelman Herelaef, wiens moeder bezittingen te Bakel (Baclaos) had. Herelaef schonk in dat jaar aan Willibrordus onder meer een kerk te Bakel. Deze kerk kwam door toedoen van Willibrordus in het bezit van de Abdij van Echternach, welke tot 1795 invloed zou blijven houden in Bakel. De authenticiteit van de oorspronkelijke documenten, waarvan het origineel in het algemeen al in de 11e eeuw verloren was gegaan, is twijfelachtig. Ze berusten op het Liber Aureus dat door belanghebbende monniken is geschreven.

Vóór 721 werd in Bakel een houten kerk gebouwd die omstreeks 1100 vervangen werd door een stenen Romaanse kerk. Deze is op haar beurt weer door de huidige, gotische, kerk vervangen. De parochiekerk van Bakel was de moederkerk voor de inwoners van Deurne, Gemert en Milheeze.

Diverse achtereenvolgende pausen hebben de rechten van de Abdij van Echternach bekrachtigd. Omstreeks 1100 werden de bezittingen van deze abdij beheerd door een laatbank die in het nabijgelegen Deurne was gevestigd.

In de hieropvolgende periode begonnen feodale heren een steeds grotere macht te vertonen. Omstreeks 1200 viel Bakel onder het Graafschap Rode dat onder invloed van de Graaf van Gelre stond. Willem I van Horne bezat de voogdij over de goederen van de Abdij van Echternach in Peelland en droeg deze in 1222 over aan Hertog Hendrik I van Brabant. Het cijnsrecht werd echter gedeeld tussen hertog en abdij. De abdij gaf echter het tiendrecht weer uit aan lokale notabelen.

In 1648 kwam Bakel rechtstreeks onder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en werd de uitoefening van de katholieke godsdienst verboden. Van 1672-1674 was de streek door Franse troepen bezet. Er konden vanaf die tijd schuurkerken worden gebouwd en de Bakelse schuurkerk bleef in gebruik tot 1818, waarna de katholieken hun oorspronkelijke kerk weer terugkregen.

Bakel heeft met de Golfbaan de Stippelberg iets unieks in huis

Het golfterrein bestaat uit een 18 holes golfbaan; een 9 holes par 3/4 baan en uitgebreide oefenfaciliteiten. Het clubhuis heeft een ruim openbaar restaurant met een groot terras vanwaar u mooi uitzicht over de golfbaan heeft. De 18 holes Championship Course (lengte 6088 meter) is voorzien van een rijke oorspronkelijke vegetatie. Het kleinere zusje, de 9 holes Executive Course (lengte 1913 meter) bestaat uit vijf par 3 en vier par 4 holes.
Sinds 2001 worden jaarlijks de Gemert-Bakelse Golfkampioenschappen gehouden. De organisatie hiervan is in handen van een aantal enthousiaste golfliefhebbers uit de gemeente Gemert-Bakel. De belangstelling voor dit evenement is nog steeds overweldigend. De laatste jaren is er zelfs sprake van overtekening van het deelnemersveld.
 
Op landgoed De Stippelberg vindt u bossen, zandverstuivingen, heide en statige lanen. In het westen liggen oude stuifduinen als ‘stippels’ in het landschap. Hieraan dankt het natuurgebied zijn naam. Tot het eind van de negentiende eeuw overheerste de heide, maar vanaf 1893 tot 1935 zette de Heidemaatschappij het gebied naar haar hand; waar ooit dopheide en brem groeiden, verrezen de Douglasspar en Japanse lariks. In het gebied, met een imponerende grootte van 1000 hectare, vindt u rust en ruimte. In het voorjaar overheersen frisgroene kleuren, in de herfst kleuren de bomen zachtgeel tot bordeauxrood.
 
www.golfbaan-stippelberg.com

 

De Heerlijckheid Gemert-Bakel bestaat uit 7 Kerkdorpen. Gemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milheeze. Ieder dorp heeft zijn eigen rijke historie. Elk dorp is hier uniek. Klik hier voor een korte introductiefilm over Gemert-Bakel: 'Kom ook naar Gemert-Bakel'. Het is zeker de moeite waard om de kerkdorpen te komen bezichtigen. Voor een dagje uit, een weekendje weg of een overnachting in de natuur. In Gemert-Bakel is voor volwassenen en kinderen van alles te zien, te doen en te beleven.

 

Volg Gemert-Bakel op social media - Tips, inspiratie en de laatste nieuwtjes